MENU
CHEMAGAZÍN 1/2019

CHEMAGAZÍN 1/2019

Vyšlo: Února 2019
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 56
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Tepelné procesy

Stanovení reálného zatížení teplosměnných ploch ve spalovacích komorách
Příspěvek představuje vyvinutou a ověřenou originální metodu, která umožňuje ještě před výměnou hořáků určit, jakých hodnot bude reálné tepelné zatížení teplosměnné plochy ve spalovací komoře se zamýšlenými nízkoemisními hořáky dosahovat. A tímto způsobem včas odhalit a předejít zmíněným negativním provozním problémům a pomoci tak provozovatelům optimalizovat výběr vhodného typu nízkoemisního hořáku pro své spalovací zařízení.

Geopolymerní kompozity s orientovanou výztuží
V rámci vývoje vrstvených laminátových struktur pro aplikaci odlévání hliníku byly otestovány čtyři různé tkaniny, tři pojiva a řada různých technologických podmínek a postupů přípravy forem.

Vytvrzovací reakce barev a laků na bázi rozpouštědel
Představení systému TORC 5000, který nabízí díky své otevřené geometrii měření umožňuje přesné stanovení bodu vytvrzení nátěrových hmot.

Infračervená mikroskopie s vysokým laterárním rozlišením využívající optickou fototermální spektroskopii
V poslední době se začala významně prosazovat nová mikroskopická technika, označovaná také jako „optická fototermální infračervená spektroskopie, “ která je v příspěvku prezentována.

Testování termického chování roztíratelných rostlinných tuků (margarínů) přístrojem Formulaction Rheolaser Crystal
Představení přístroje RHEOLASER Crystal, který dokáže rozlišit máslo a rostlinné tuky na základě jejich tavných vlastností, ale může být zároveň použit pro analýzu vlivu nové suroviny na teplotu tání.

Monitoring kvality vod v energetických provozech
Příklad využití spektrofotometru DR2000 od společnosti Hach v elektrárně  s paroplynovým cyklem, kde se používal pro měření ultranízkých koncentrací oxidu křemičitého, fosforečnanů a nízkých koncentrací železa již od začátku provozu elektrárny.

Přehled aktuálních legislativních změn
Přehledem aktuálních legislativních změn týkajících se, mimo jiné, chemického průmyslu.

 • Výměníky tepla v chemickém a potravinářském průmyslu – Konstrukce trubka v trubce pro znečištěná média a konstrukce „dna‟ s vylepšenou teplosměnnou plochou
 • Nové úsporné a účinnější polštářové deskové výměníky SYNOTHERM
 • Inovace pro chemickou výrobu šetrnou ke klimatu
 • Starty raket nyní zajišťuje peroxid vodíku
 • Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které za to stojí“
 • Výroba vakcín bez použití chemikálií
 • Nová čipová technologie pro DSC
 • Charakterizace polymerů pyrolyzérem s vertikální pecí
 • Trendy a inovace v oblasti FTIR spektroskopie – nové INVENIO-S
 • Inteligentní termická analýza
 • Monitoring kvality vod v energetických provozech

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SECESPOL – Výměníky tepla
BMT MEDICAL TECHNOLOGY – Laboratorní sušárny a inkubátory
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
RMI – Laboratorní přístroje
P-LAB – Molekulová síta
SHIMADZU – Řešení pro analýzu konopí
SPECION – Zkušební komory
VINCETZ NETWORK – European Coating Show 2019
MERCI – Temperační zařízení
MAYNARDS – Aukce farmaceutického výrobního závodu
CHROMSPEC – Mikrovlnný rozkladný systém
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Nízkoteplotní termický analyzátor
HACH LANGE – Laboratorní a on-line přístroje pro životní prostředí
NÜRNBERG MESSE – Veletrh POWTECH / PARTEC 2019
OPTIC INSTRUMENTS – FTIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy
NETZSCH ČR – Přístroje pro termickou analýzu
INTERTEC – Vysokotlaké reaktory
HELAGO-CZ – Teplotní laboratorní zařízení
HPST – Firemní seminář
TBA – Plastové obaly
CEMC – Konference TVIP 2019
Slovenská spoločnosť chemického inžnierstva – Konference SSCHE 2019
ČSPCh – Konference ICCT 2019
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2019
VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Systém pro přípravu velmi čisté vody