MENU
CHEMAGAZÍN 1/2023

CHEMAGAZÍN 1/2023

Vyšlo: Února 2023
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 44
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Tepelné procesy

Vývoju ekologických energetických materiálov pomáhajú eurofondy aj spolupráca priemyslu a akademickej sféry

Pyrotechnické zlože a traskaviny sú používané nielen v obrannom priemysle, ale aj v civilných aplikáciách. V poslednom období dostala ich výroba nový impulz, ktorý podporuje výskumno-vývojové aktivity v tejto oblasti a zabezpečí tak ďalší rozvoj a udržateľnosť tejto špecifickej výroby. Zaujímavá a obojstranne podnetná je aj spolupráca medzi priemyselnou a akademickou sférou.

Nové technologie v mobilních FTIR spektrometrech

Na příkladu nového mobilního FTIR spektrometru MOBILE-IR II firmy Bruker Optics,  je představeno, jak jsou prostřednictvím nových technologií a vylepšení eliminovány výkonnostní omezení stále se zmenšujících rozměrů FTIR spektrometrů. 

Analýzy netradičních tuhých biopaliv pomocí analytických přístrojů LECO

Článek popisuje analýzy netradičních tuhých biopaliv pomocí analytických přístrojů LECO, které byly provedeny v laboratoři paliv ve Výzkumném energetickém centru CEET, VŠB-TUO v Ostravě.

Termogravimetrický analyzátor s váhou s magnetickou spojkou RuboSORP TGA

Výrobce termogravimetrických analyzátorů Rubolab využívá technologii vah s magnetickou spojkou, která umožňuje určit hmotnost s vysokým rozlišením v podmínkách vysokých tlaků (až 150 bar) a vysokých teplot (až 1 600 °C) při použití měřicích komor s vysokou chemickou odolností.

Sušárny Memmert – spolehlivá sušicí zařízení s unikátními systémy kontroly provozu

Představení sušáren Memmert UN/UF s unikátním systémem řízené atmosféry.

Odpadní tepelná energie: cesta k dekarbonizaci energetiky

Mezi technologie, které mohou být použity k využití potenciálu odpadního tepla ze strojů a zařízení, patří elektrárny s tzv. Organickým Rankinovým cyklem fungující na principu parních elektráren. Na místo vody je ale pracovní kapalinou v uzavřené smyčce organická látka, jako jsou tzv. chladiva, uhlovodíky, oxid uhličitý, siloxany atd.

Optimalizace procesu vytvrzování tenkých vrstev

Představení analyzátoru CurinScan® firmy Formulaction, který je jediným zařízením na trhu umožňujícím objektivní popis kinetiky vytvrzování v reálných podmínkách (teplota, čas, vlhkost, substrát, tloušťka).

Screening solí přístrojem CRYSTAL16: návrh a koncepce

Článek uvádí příklady využití metodik screeningu solí a jejich využití na zařízení CRYSTAL16, které má 4 individuálně řízené teplotní a míchací zóny, 16 reaktorů, každý s individuální in-line analýzou transmisivity, ideálně vhodný pro screening solí jakékoli API.

Vývoj metody pro komplexní testování čističek vzduchu v testovací komoře o objemu 1 m3

V článku jsou představeny výsledky vývoje metodiky testování fotokatalytických materiálů pro odbourávání polutantů v plynné fázi ve vsádkovém reaktoru.


A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

OPTIK INSTRUMENTS – Mobilní FTIR spektrometr
LECO – Přístroje pro analýzu tepelných procesů
MEMMERT – Univerzální sušárna
SHIMADZU – Nový FTIR spektrometr
HELAGO-CZ – Přístroje pro teplotní procesy
TRIGON PLUS – Přístroje pro teplotní procesy
TECHNOBIS – Přístroj pro screening API
PRAGOLAB – Analyzátor tenkých vrstev
HPST – Zařízení pro mikrovlnný rozklad vzorků
MERCI – Bezpečnostní skříně
HENNLICH – Mikropísková filtrace
CHROMSPEC – Zařízení pro mikrovlnný rozklad vzorků
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Termogravimetrický analyzátor
Filtech Exhibitions Germany – Veletrh FILTECH
NADACE EXPERIENTIA – Cena pro studenty Via Chimica
VÚSH – Konference ICBMPT 2023
SSCHI – Konference SSCHE 2023
NÜRNBERG MESSE – Veletrh ECS 2023
VELETRHY BRNO – Veletrh MSV 2023
MERCK – Systém na přípravu ultračisté vody