MENU
CHEMAGAZÍN 1/2024 - Tepelné procesy

CHEMAGAZÍN 1/2024 - Tepelné procesy

Vyšlo: Února 2024
Náklad: 3300 ks
Počet stran: 36
Téma vydání: Tepelné procesy

 Prolistujte si časopis on-line pomocí FlippingBook zde: CHEMAGAZÍN 1-2024


Využití bilancí v chemickém inženýrství

Článek na několika případech ukazuje na možnosti využití hmotnostních a entalpických bilancí k výpočtům nejen velkých výrobních celků, ale hlavně jednodušších případů.

Calneos ULTIMATE DSC – nové DSC s výjimečnou citlivostí

Nový diferenciální skenovací kalorimetr ULTIMATE DSC, který eliminuje nedostatky dosud běžně dostupných přístrojů – velké vzorky a pevně uchycené kelímky, které se obtížně čistí. Schopnosti přístroje jsou demonstrovány na dvou příkladech analýzy proteinů. 

Využití atr-ftir spektroskopie pro stanovení polymerního odpadu a identifikaci ftalátů

Příspěvek z laboratoří ALS Czech Republic, které díky dostupnosti své rozsáhlé knihovny spekter mohou nabídnout tuto techniku pro identifikaci, klasifikaci a kvantifikaci celého spektra polymerů v plastech, plastových materiálech i plastových odpadech.

Uvidět znamená uvěřit – nová přidaná informace k výsledkům termické a mechanické analýzy

Příspěvek přibližuje, jak japonský výrobce Hitachi vnáší do termické analýzy moderní inovativní postupy a zpřístupňuje svým zákazníkům nové oblasti měření.

Metrohm KF Thermoprep – jak lze stanovit obsah vody ve složitých matricích

Příklad tepelné přípravy vzorků, která umožňuje uvolnit vodu z různých sloučenin a přenést ji do titrační cely, kde je snadno a přesně stanovena.

Walk-in nebo standardní skříňová komora? Nalezněte nejlepší řešení pro vaší aplikaci

Příspěvek se zabývá tím, jaké jsou rozdíly mezi walk-in a standardní komorou a jaké výhody přinášejí uživatelům jednotlivá řešení.

Prvá veľká továreň na batérie na Slovensku – ich výskum a vývoj spolieha na kvalitné a moderné laboratóriá

Pohled na přístup k vybavení výzkumných a vývojových laboratoří společnosti InoBat laboratorním nábytkem a digestořemi od slovenské firmy ITES.

Vakuová sušárna Memmert VO – digitální regulace tlaku zajišťuje rychlé a šetrné vakuové sušení s výraznou úsporou energie

Představení energeticky úsporného řešení vakuového sušení.

Tepelná technika DENIOS – funkčně a efektivně

Text nabízí pomoc při výběru ideálního řešení při skladování chemických látek, které mají být současně skladovány/zahřívány na cílovou teplotu.

Jakou roli hraje řízení průtoku při výrobě grafenu?

Zařízení pro řízení průtoku a odpařovací jednotky hrají klíčovou roli v procesu, kdy jsou během výroby dávkovány jednotlivé plyny a kapaliny.

Až 10x méně platiny díky českému patentu! O budoucnosti vodíkové mobility rozhodne i dostupnost kritických surovin

Díky českému patentu profesora Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podařil průlom ve vývoji katalyzátorů pro vodíkové palivové články.

Dále z obsahu:
  • Tepelná technika DENIOS – funkčně a efektivně
  • Čeští vědci přeměňují zbytky rostlin na účinnou kosmetiku 
  • ÚJV Řež na čele revoluce v kontrole kvality radiofarmak

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

ITES – Laboratorní nábytek a digestoře
METROHM – Automatická termální příprava vzorků pro KF titraci
MEMMERT – Vakuová sušárna
TRIGON PLUS – Přístroje pro laboratorní a poloprovozní tepelné procesy
PRAGOLAB – Termální analyzátor
MERCI – Laboratorní digestoře
MESSE MÜNCHENVeletrh analytica
HELAGO-CZ – Teplotní komory
EXPERIENTIA – Soutěž bakalářských prací
DENIOS – Tepelná skladovací technika
D-EX – Odpařovací a míchací systémy
CHROMSPEC – Mikrovlnný rozkladný systém
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – DSC systém
HENNLICH – Mikro písková filtrace
SSCHI – Konference SSCHE 2024
CHEMAGAZÍN – Konference VVKL 2024
CHEMAGAZÍN – Veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO 2024
MERCK – Rozpouštědla