MENU
CHEMAGAZÍN 2/2018

CHEMAGAZÍN 2/2018

Vyšlo: Dubna 2018
Náklad: 4000 ks
Počet stran: 40

Iontové kapaliny a možnosti jejich technologického využití
V článku jsou shrnuty dostupné informace o dosavadních zkušenostech s možným průmyslovým využitím iontových kapalin.

Stanovení nízkých hodnot zákalu v kontextu připravované legislativy
Jeden z důležitých parametrů kvality vody, kterého se dotknou připravované změny legislativy, je i stanovení zákalu. Společnost Hach vyvinula pro splnění těchto požadavků novou technologii měření turbidity.

Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
Předmětem článku je predikce a detailní analýza hodnot bodu vzplanutí vybraných, laboratorně připravených, dosud nepublikovaných, multikomponentních směsí alternativních paliv v kapalném skupenství s využitím studií principiálně různých termodynamických modelů.

Benchmarking pěnotvorných vlastností nové šetrné formulace surfaktantu podle ASTM D 1173-07
Využití přístroje KRÜSS RMFA, který byl v popisované studii pěnotvorných vlastností schopen prokázat maximální reprodukovatelnost měření, což se projevilo velmi malou směrodatnou odchylkou.

Kapalina jako stacionární fáze + jedna kolona = Centrifugal Partition Chromatography
Popsaná technika Centrifugal Partition Chromatography, také označována jako Counter Current Chromatography, je chromatografická separace v rozsahu od pilotních po průmyslové technologie.

Reologie-Ramanova spektroskopie: sledování stability emulzí kombinací měřicí techniky reometru a Ramanovy spektrometrie
Příspěvek uvádí výsledky získané na kosmetické emulzi pomocí nové kombinace reometru se spektrometrem od Thermo Scientific.

Míchání suspenzí energetického sádrovce
Přenos výsledků modelových měření na dílo (scale-up).

 • AGILENT CARY 60
 • Identifikace kapalin a pevných látek na profesionální úrovni
 • Standardy drog a toxinů nově v portfoliu společnosti LABICOM s.r.o.
 • TruTools - zásadní inovace firmy Thermo Scientific pro ruční Ramanovy spektrometry
 • Novinky v kapalinové chromatografii Thermo Scientific
 • Nový systém C2MAP-2000: pokročilá analýza a monitoring bunečných kultivačních médií pomocí LC-MS/MS
 • Čerpadla a kompresory: aplikace v cloudu
 • Čerpadla LUTZ - nejen pro chemické provozy
 • Ruční a elektrická čerpadla od Deniosu
 • Budoucnost je ve vodíku. Na vědce z Heyrovského ústavu spoléhá nové evropské konsorcium ENERGY-X
 • CHEM-RESIST - unikátní řešení antikorozní ochrany vnitřních ploch
 • Hladiny a průtoky pod bedlivou kontrolou

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LABICOM – Laboratorní vybavení
DECHEMA – Veletrh ACHEMA 2018
METROHM – Přenosný detektor
SHIMADZU – LC/MS systém
Česká membránová platforma – Konference MELPRO 2018
P-LAB – Speciální chemikálie
M. G. P. – Spektrální fluorometr
HACH – Turbidimetr
TRIGON PLUS – Laboratorní technika
HPST – Spektrofotometr
ANALYTIKA – Pipety a příslušenství
ANAMET – Analyzátory TOC
MERCI – Skříň na kyseliny a louhy
WATERS – UHPLC systém
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor pěn
SIPOCH – Laboratorní technika
PRAGOLAB – Iontový chromatograf
RMI – Systém japilární elektroforézy
INTERTEC – Elektrická tavička
SHIMADZU – Cena Shimadzu 2018
CHROMSPEC – Spektrofotometr
SCANLAB – Kalibrace pipet
PRAGOLAB – UV/VIS systém
TBA – Plastové obaly
CARBON INSTRUMENTS – Automatizace analýzy vody
MUTE – Průmyslová čerpadla
KOUŘIL – Peristaltická čerpadla
DENIOS – Skladování a bezpečnost
BALTRO – Povrchové úpravy fluoroplasty
DINEL – Měření hladin a průtoků
Česká společnost průmyslové chemie – Konference ICCT 2018
ČSCH – Sjezd chemických spol. 2018
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2018
VELETRHY BRNO – MSV 2018
MERCK – Spektrometry