MENU
CHEMAGAZÍN 2/2020

CHEMAGAZÍN 2/2020

Vyšlo: Dubna 2020
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 48
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Kapaliny

Netradiční kolonové formáty v HPLC
Příspěvek o vývoji nových formátů separačních médií pro HPLC, která umožní zrychlení separací a uplatní se při vývoji multidimenzionálních separací pro separace velmi složitých vzorků biologicky významných látek.

Nové nástroje k identifikaci nečistot
Odhalení a následná identifikace minoritních nečistot vedle hlavní komponenty, ať už ve vstupních surovinách, mezistupních či finálních produktech, se stala noční můrou mnoha analytiků. Příspěvek nabízí návod, jak se těmto problémům vyhnout za pomoci duálního UHPLC systému Vanquish.

Tekutost motorové nafty za nízkých teplot
Představení přístroje SVM 3001 Cold Properties, který je vhodný pro stanovení tokových vlastností motorové nafty a topného oleje pro domácnosti za nízkých teplot za předpokladu splnění všech požadavků popsaných v tomto protokolu.

Stanovení tokového chování a tixotropie nátěrových hmot
Studie, která ukazuje, že reometr HAAKE MARS iQ lze použít pro kompletní vyhodnocení reologických vlastností nátěrových hmot vyžadovaných pro vývoj nových produktů a zajištění kvality.<

Povrchová reologie emulzifikátorů v potravinách
Příklady tří běžných aditiv do potravinářských koloidů testovaných pomocí nového modulu firmy Krüss pro analýzu oscilující kapky Oscillating Drop Volume – ODM v kombinaci programem ADVANCE.

Výhody a nevýhody koncových filtrů používaných se systémy na čištění vody
Tato práce potvrzuje praxi používání pouze mikrofiltrů jako koncových filtrů s laboratorními systémy na přípravu vody. Instalace jakýchkoliv koncových filtrů na výstup ze systému a daleko od jakéhokoliv monitorování, musí být z důvodů uvedených v příspěvku a jak ukazuje praxe, i z experimentálních výsledků, nahlížena jako krok zpět.

CLH klasifikace TiO2 – fakta a fámy
Pohled na historii a současnost klasifikace TiO2.

Technologie katalytické destrukce perzistentních organických polutantů
Příspěvek představuje nespalovací katalytickou technologii na destrukci a úplnou likvidaci toxických perzistentních organických látek založenou na metodě CDC (Catalytic Destruction using Copper). 

  • Projekt STARSS: exceletní výzkum v oblasti separačních metod
  • Agilent Infi nityLab LC/MSD iQ
  • TitrIC - první skutečné all-in one řešení v oblasti analýzy vody
  • NanoTrac Flex - rychlá a přesná analýza částic

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SHIMADZU – Nový UHPLC systém     
ANTON PAAR – Viskozimetr
METROHM – Analyzátory vody
SHIMADZU – Analýza konopí
PRAGOLAB – Jarní akce na spotř. mat.
MICTROTRAC – Charakterizace částic
HPST – Nový MS detektor
PRAGOLAB – Reometr
MERCI – Laboratorní zdroj vody
INGOS – Laboratorní analyzátory
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Reometr
MEMSEP – Laboratorní zdroj vody
ENDRESS+HAUSER – Převodník
INTERTEC – Refraktometr
ČERPADLA KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
CHROMSPEC – Spektrofotometr
PRAGOLAB – Viskozimetr
DENIOS – Skladovací zařízení
ČSCH – 72. Sjezd chemiků
VELETRHY BRNO – MSV 2020
MERCK – Laboratorní zdroj vody