MENU
CHEMAGAZÍN 2/2024 - Kapaliny

CHEMAGAZÍN 2/2024 - Kapaliny

Vyšlo: Dubna 2024
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 60
Téma vydání: Kapaliny

 Prolistujte si časopis on-line pomocí FlippingBook zde: CHEMAGAZÍN 2-2024


Kam se ubírají stacionární fáze pro chromatografické kolony

Souhrn vývoje chromatografických kolon za posledních zhruba 120 let a krátký výhled do budoucna, vycházející z pozorování trendů tak, jak jsou publikovány v odborné literatuře a na konferencích.

Nový LC/MS trojitý kvadrupól Agilent 6495D nejen pro cílené OMICS přístupy

V tomto článku se zaměříme na nejnovější LC/MS trojitý kvadrupól Agilent 6495D a v jeho druhé části také na kompletní metodiky pro cílenou metabolomiku, lipidomiku a proteomiku.

Radikalizace hmotnostního spektrometru k řešení nezodpovězených otázek

SHIMADZU přichází s novou inovativní technologií fragmentace zavedením neutrálních radikálů v pozitivním a negativním režimu.

Thermo Scientific Dionex Inuvion – nová úchvatná platforma iontových chromatografů

Nová platforma iontové chromatografie Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ umožňuje jednodušší a intuitivnější iontovou analýzu než kdykoli dříve.

Jak přistoupit k analýze PFAS ve vodách

Příklady jak lze stanovit PFAS různými přístupy. Ať už metodou přímého nástřiku nebo zakoncentrováním vzorku pomocí SPE. Vedle toho jsou na vzestupu i necílové postupy, kterým je například metoda TOPA.

Laboratoř vs. procesní analýza: Klíčové faktory pro správná rozhodnutí

Příspěvek shrnuje výhody a nevýhody pro rozhodnutí, zda umístit analytické přístroje online/at-line nebo do laboratoře za účelem monitorování procesu a kontroly kvality výroby a příklady zařízení a systému, které pro tyto účely nabízí společnost Metrohm.

Rychlá a snadná charakterizace práškových plniv

V aplikační laboratoři Krüss byla provedena měření sedimentace různých šarží prášků v isopropanolu a toto měření prokázalo rozdíly mezi vzorky.

Moderní vybavení Köttermann přináší kvalitu, odolnost, dlouhou životnost a udržitelnost do vaší laboratoře

Novinky v oblasti navrhování a výroby laboratorního nábytku od společnosti Köttermann.

Chemikálie vs. SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300. Obstály jednorázové chemicky odolné rukavice?

Zhodnocení vlastností speciálních rukavic pro použití s agresivními látkami.

Dále z obsahu:
 • Světlem spouštěná chemie v jediné molekule
 • Analyzátor Skalar PRIMACS™ SNC-100: Přesné měření močoviny v AdBlue podle ISO 22241
 • Havárie s nebezpečnými kapalinami – kdo je připraven, není překvapen
 • K energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod může přispět gastroodpad
 • Nové možnosti úpravy vody mohou nabídnout jednoatomové katalyzátory
 • Jednodušší a levnější výroba metanolu se přiblížila k realizaci
 • Česká společnost Green Future jako první na světě představila funkční komerční jednotku na termochemickou recyklaci plastů
 • Otázky a odpovědi o termochemické recyklaci plastů
 • Vědci z ÚOCHB útočí na limity molekulární paměti a otevírají dveře vývoji molekulárních čipů
 • Látku vědců z Univerzity Pardubice, která by měla zrychlovat lyže, testují čeští biatlonisté
 • Pardubická Explosia získala čtvrtmiliardový grant od Evropské komise a výrazně navýší výrobu hnacích náplní
 • Antipolymerační projekt sokolovské chemičky přinese zlepšení v oblasti ekologie i výroby
 • Projekt NEXTAEC: Přinese nová generace alkalických elektrolyzérů revoluci ve výrobě vodíku?

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SHIMADZU – Superkritická fluidní chromatografie
BLOCK TECHNOLOGY – Kovový laboratorní nábytek
METROHM – Spalovací iontové chromatografie
CHEMAGAZÍN – Veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO 2024
NICOLET CZ – Procesní Ramanův spektrometr
ALTIUM – Peristaltická čerpadla
SHIMADZU – HPLC/LCMS rozpouštědla
PRAGOLAB – Akce na spotřební materiál pro laboratorní analýzy
SKALAR – Analyzátor pro stanovení uhlíku a dusíku
ALTIUM – Zařízení pro výrobu ultračisté vody
CHROMSPEC – Analyzátory TOC/TNb
MESSE MÜNCHEN – Veletrh analytica
MERCI – Laboratorní digestoře
TRIGON PLUS – Laboratorní přístroje
PRAGOLAB – Discovery Days 2024
PRAGOLAB – Seminář pro MS
EEVENTERA – Seminář ENERGOCHEMIE a CHEO 2024
VUT Brno9th Meeting on Chemistry & Life
DENIOS – Sorbenty
INTERTEC – Refraktometry
HENNLICH – Čerpací technika
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Tenziometr
ČERPADLA KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
ANTON PAAR – Pozvánka na veletrh LABOREXPO/PROCESEXPO 2024
VÚSHKonference ICBMPT 2024
AMCHKonference Rosteme s chemií
ČSPCHKonference ICCT 2024
SSCHIKonference SSCHE 2024
CHEMAGAZÍNKonference VVKL
CHEMAGAZÍNKonference KPP 2024
VELETRHY BRNOVeletrh MSV 2024
MERCK – Zařízení na přípravu čisté a ultračisté vody