MENU
CHEMAGAZÍN 3/2020

CHEMAGAZÍN 3/2020

Vyšlo: Června 2020
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 56
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Plyny

Možnosti využití vodíku v průmyslových procesech
Příspěvek o možnostech vodíku, jako významného nosiče energie, jehož potenciál není v průmyslu doposud plně využit.

Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS a její implementace v České republice
Představení panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS generující vysoce kvalitní data a informace o těkavých látkách v atmosféře, která hraje klíčovou roli v podpoře a rozvoji těchto modelů.

Pochopení technologie čítačů částic a rizik integrity dat a význam kalibrace podle ISO 21501-4
Článek se věnuje velmi podrobně technologii čítačů částic, aby osobám zodpovědným za výběr přístrojů mohl pomoci provádět kvalifikovaná rozhodnutí, které modely a varianty jsou pro jejich proces nejvhodnější, když je integrita dat prvořadá.

Kontrola složení a čistoty (nejen) medicinálních plynů
Výhody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro analýzy složení a kontroly čistoty plynů.

Analýza rafinérských plynů pomocí plynového chromatografu GC Agilent 8890
Příklad uplatnění rozsáhlých konfiguračních možností plynového chromatografu GC Agilent 8890.

Budoucnost plynové chromatografie s novými GC kolonami Supelco® pro systém Agilent Intuvo
Firma Merck jako první a jediný alternativní dodavatel přichází s nabídkou nové produktové řady GC kolon specificky určených pro použití ve spojení s novým GC systémem Agilent Intuvo.

Zařaďte se do rychlého pruhu – nahraďte titraci refraktometrií
Představení refraktometrů Abbemat vykazujících mnoho výhod ve srovnání s titrací pro stanovení koncentrace a kvality binárních chemických roztoků.

Príprava verbenolu a verbenónu ako hlavných produktov pre prípravu feromónov lykožrúta smrekového
Příspěvek představuje metodu reoxidace trans-verbenolu na verbenon pomocí peroxidů, hydroperoxidů nebo kyselinou peroxyoctovou (Persteril) za přítomnosti solí kobaltu (octan, benzoan) ve směsi s bromidem sodným jako katalyzátorem. Odzkoušena bylo také reoxidace molekulárním kyslíkem ve vodním nebo vodnědioxanovým prostředí s použitím paladiových katalyzátorů.

  • Využití FTIR spektrometrie pro analýzu plynů - konec limitům
  • pohodlí nade vše: LINDE Specify - sestavte si svůj kalibrační plyn
  • Plynové chromatografy Shimadzu
  • Rodina chytrých plynových chromatografů Agilent
  • Nový preparativní SFC Shimadzu - jedinečný výkon, bezkonkurenční flexibilita
  • Dosahování ultravysokého vakua v systémech s turbomolekulárními vývěvami
  • Přesnost vs. opakovatelnost (nejen) hmotnostních průtokoměrů
  • Nová technologie detekce plynů - přenosné detektory Blackline Safety G7C
  • Nejlepší tipy pro optimalizaci topného systému z hlediska energetické účinnosti a úspory energií

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS – Kalibrační plyny
ANTON PAAR – Refraktometr 
BRISKHEAT – Ohřev potrubních systémů
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Čítače částic
CHROMSPEC – Suché vývěvy
MERCI – Bezpečnostní skříně na tlakové lahve
NICOLET CZ – Analyzátor plynů
PRAGOLAB – Webináře
OPTIC INSTRUMENTS – FTIR analyzátor plynů
HPST – Plynové chromatografy
EDWARDS – Vývěvy
GES CZ – Přenosné detektory plynů
D-EX INSTRUMENTS – Průtokoměry plynů a kapalin
INTERTEC – Refraktometry
YUGO ALLOYS – Skladovací prostory
SPEKTROSKOPICKÁ SPOL. J. M. M. – Škola hmotnostní spektrometrie
BIOING – Vzorkování stlačených plynů
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2020
ČSCH – 72. Sjezd chemiků
VELETRHY BRNO – MSV 2020
MERCK – Plynová chromatografie