MENU
CHEMAGAZÍN 3/2022

CHEMAGAZÍN 3/2022

Vyšlo: Května 2022
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 52
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Plyny

Stanovení distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků a elementárního uhlíku na pevných částicích ve vztahu k emisím z dopravy

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu distribuce elementárního uhlíku a polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v pevných částicích, který ukázal, že nejvyšší celkové koncentrace EC i PAU se soustřeďují na velikostní frakci 380–600 nm.

Komplexní izotopově-geochemická analýza zemního plynu

Výsledky analýz stanovení chemického složení zemního plynu a izotopů uhlíku a vodíku v metanu mají poměrně široké uplatnění. Na základě stanovení chemického složení zemního plynu je možné nejen dopočítat fyzikálně chemické parametry, jak je zmíněno v textu, ale společně s výsledky izotopových analýz hraje chemické složení významnou roli při rozhodování a původu plynu.

TDLAS IR LASER ve službě nedestruktivní analýzy atmosféry ve farmaceutických, potravinářských a nápojových výrobcích

Jak vyplývá z uveřejněného textu, zásadním benefitem laditelné diodové absorpční spektroskopie (TDLAS) je neinvazivnost této analýzy atmosféry ve zjišťovaném prostředí.

Simultánní analýza skleníkových plynů pomocí GC Agilent

Plynové chromatografy Agilent mohou posloužit jako vhodné instrumenty pro kvantifikaci skleníkových plynů v atmosféře. V textu je popsána jedna z ventilových konfigurací GC systémů Agilent 8890, která zajišťuje kýžený analytický výstup.

Plyny v emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Možnosti použití vysoce přesných regulátorů hmotnostního průtoku pro snížení detekční hranice pro dosažení přesnějších výsledků analýz.

Moderní FTIR spektrometry: flexibilita dotažená k dokonalosti

Článek na příkladu spektrometru INVENIO prezentuje, jak jsou moderní FTIR spektrometry v dnešní době univerzální, modulární a jakým způsobem jsou schopné přizpůsobit se téměř každé výzvě.

Lokální prvková analýza EDS ve stolních elektronových mikroskopech Phenom

Vyhodnocení prvkového složení z EDS spekter ve stolních elektronových mikroskopech Thermo Scientific Phenom je zcela automatizované a dosahuje výjimečně přesného vyčíslení zastoupení prvků zásluhou nového algoritmu pro
srovnávání umělých spekter s naměřenými v celém rozsahu energií.

Stačí výpadek poloviny plynu a největší chemička světa přestane vyrábět

Rozhovor s Borisem Gasparem, šéfem české filiálky firmy BASF.

Dále z obsahu:

  • Snadné a přesné míchání plynů v laboratorním měřítku

  • Přisedlá kapka prozrazuje své povrchové napětí – nová metodika v portfoliu KRÜSS

  • Plně automatizovaná Karl-Fischerova titrace pro stanovení obsahu vody v pevných lékových formách

  • Nový systém usnadní zjišťování bojových toxických látek

  • Splněný sen o klimaticky neutrální letecké dopravě – Výroba uhlíkově neutrálního e-petroleje s kompresorem od firmy HAUG

  • Biometan jako alternativa zemního plynu? V Česku může v nejbližších letech nahradit pět procent spotřeby

  • Nová metoda čistí vodík z těžkých směsí oxidu uhelnatého

  • Linde Gas, digitalizace je globálním trendem a našim hnacím motorem

  • V Brně testují ekologičtější způsob čištění vody pomocí řas

  • LABOREXPO 2022 – VŠE OD ZKUMAVKY AŽ PO 3D MIKROSKOP - Příloha veletrhu

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS – Speciální plyny
SHIMADZU – Plynový chromatograf s trojitým kvadrupólem
MEMMERT – Klimatická komora
METROHM – Ramanovy spektroskopy
RWE GASSTORAGE – Akreditovaná zkušební laboratoř
LABIMEX CZ – Detekce a monitoring plynů
NETZSCH – Termické analyzátory
HPST – Pumpička pro odběr vzduchu
D-EX – Hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku
OPTIK INSTRUMENTS – Spektrometry
RMI – Laboratorní, procesní a mobilní přístrojová technika
TRIGON PLUS – Laboratorní a poloprovozní přístroje a zařízení
PRAGOLAB – Stanovení plynů v uzavřených výrobcích
PRAGOLAB – Iontová chromatografie
CHROMSPEC – Suché vyvěvy
UNI-EXPORT – Analyzátor
MESSE MÜNCHEN – Veletrh analytica
ANAMET – Stolní SEM systém
SHIMADZU – Infračervený mikroskop
MERCI – Potlakový izolátor
ANALYTIKA – Referenční materiály
KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
DENIOS – Bezpečné skladování
INTERTEC – Dechový monitor
Akademie věd ČRŠkola MS 2022
SSJMMVeletrh vědy
LABOREXPO – Veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky
MERCK – Systém na přípravu ultračisté a čisté vody