MENU
CHEMAGAZÍN 3/2024 - Plyny

CHEMAGAZÍN 3/2024 - Plyny

Vyšlo: Května 2024
Náklad: 4000 ks
Počet stran: 68
Téma vydání: Plyny

 Prolistujte si časopis on-line pomocí FlippingBook zde: CHEMAGAZÍN 3-2024


Inverzní plynová chromatografie – seznamte se prosím

Inverzní plynová chromatografie (iGC) představuje vysoce citlivou fyzikálně-chemickou techniku pro charakterizaci povrchových vlastností širokého spektra pevných látek.

Vzorkování a analýza formaldehydu a dalších karbonylových látek ve vzduchu

V rámci monitoringu a analýzy náhodně vybraných vzorků bylo v laboratořích ALS Czech Republic analyzováno 10 vzorků vnitřního ovzduší z kancelářských budov a 30 vzorků vnějšího ovzduší měřeného při kontrole emisí v průmyslové oblasti.

Stabilita BTEX z výfukových plynů při skladování ve dvou typech odběrových vaků

Experiment sledující stabilitu BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) ve vzorcích
výfukových plynů při jejich uchování v odběrových zařízeních, kdy byly vybrány dva typy vaků, a to vak z materiálu Tedlar a vak z materiálu FlexFoil Plus.

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu – kontinuální, bezobslužná, online analýza PAMS uhlovodíků a polárních těkavých organických látek v okolním vzduchu pomocí TD–GC–MS

V příspěvku je přiblížena TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, který je jednou z hlavních složek městského smogu.

Mikroplasty pod mikroskopem: Využití perspektivní FTIR-FPA technologie v praxi

Detailněji popsaná aktuální situace ohledně analýzy mikroplastů, složitosti při přípravě vzorků a limitace současných analytických technik a přiblížení aktuálně nejperspektivnějšího přístupu částicové analýzy mikroplastů – FTIR-FPA technologie.

Měření tepelné vodivosti tenkých filmů

Měření tepelné vodivosti přístroji, které jsou založeny na 4 různých metodách popsaných v textu: TF-LFA (Thin Film Laser Flash Analysis), PLH (Period Laser Heating), klasická LFA (Laser Flash Analysis) a TFA (Thin Film Analysis) technika využívající 3ω metodu.

Odolnost čítačů částic Lighthouse Apex vůči parám peroxidu vodíku

Firma Lighthouse důkladnými testy odolnosti exteriéru i interiéru svých čítačů částic prokázala, že pokud nedojde ke kondenzaci parami peroxidu vodíku a nejsou použity bypass systémy s ventily, je možné jejich čítače používat v prostředích dezinfikovaných s použitím par peroxidu vodíku.

Základní průvodce údržby elektrod při elektrochemickém měření

V tomto článku jsou představeny některé běžné problémy a jejich snadné řešení, především v oblasti údržby elektrod.

V ČR je zastoupení žen ve vědě 27 % – nejméně v celé EU

Příspěvek k problematice počtu žen na výzkumných pozicích a vysvětlení termínu tzv. vertikální segregace.

Příloha k veletrhům LABOREXPO a PROCESEXPO 2024

Informace o programu veletrhů, uvedených novínkách, soutěži exponátů a přístrojích v provozním režimu pro odzkoušení vzorků mávštěvníků.

Dále z obsahu:
 • Speciální plyny pro analytické aplikace
 • Speciální plynné směsi - jejich výroba a certifikace
 • Nový systém Amadeus má výrazně urychlit vývoj nových léčiv
 • GelSight Nová robustní technologie pro 3D mikroskopii použitelná v provozech nebo v terénu
 • Nová dimenze v oblasti mobilní FT-IR analýzy plynů a par, nový ruční FT-IR spektrometr XplorIR
 • Základní průvodce údržby elektrod při elektrochemickém měření
 • Vakuová sušárna VO29 Premium modul je nyní k dispozici s připojením na inertní plyn
 • NIRLAB Cannabis – unikátní řešení pro rychlou kvantitativní analýzu konopí
 • Novinky pro profesionální požadavky ve výzkumu a laboratořích: nové laboratorní kombinované chladničky s mrazničkou
 • Pokoušíme se uspět se spin-off firmou Galochrom
 • Michal Otyepka: Jedině široká spolupráce je cesta, jak jít kupředu a zůstat mezinárodně konkurenceschopní
 • Peří jako surovina pro růst rostlin i čištění půdy
 • Čeští experti připravují zdravější rostlinné oleje – prospějí ekonomice i ekologii
 • Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE – Speciální plyny
CHEMAGAZÍN – Veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO 2024
MEMMERT – Inkubátor
HANNA INSTRUMENTS – Vybavení pro laboratorní i provozní analýzy
RMI – Laboratorní, procesní a mobilní přístrojová technika
ALTIUM – Přístroj pro míchání plynných směsí
MESSER TECHNOGAS – Laboratorní plyny
MERCI – Laboratorní digestoře
M. G. P. – Přístroje na rychlou analýzu nukleových kyselin
OPTIK INSTRUMENTS – Spektrometry
LABIMEX – Detekce a monitoring plynů
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Čítač částic
TRIGON PLUS – Laboratorní přístroje
LIEBHERR – Chladicí a mrazicí zařízení
DENIOS – Produkty v EX provedení
ANALYTIKA – Referenční materiály
CHROMSPEC – Suchá vývěva
2THETA – Procesní on-line analyzátor
AKADEMIE VĚD ČR – Veletrh vědy
DDM Hl. M. PRHY, VŠCHT PRAHA, ČVUT PRAHA – VědaFest
AMCH – Konference Rosteme s chemií
CHEMAGAZÍN – Konference VVKL 2024
CHEMAGAZÍN – Konference KPP 2024
MERCK – Izotopově značené plyny a směsi