MENU
CHEMAGAZÍN 4/2020

CHEMAGAZÍN 4/2020

Vyšlo: Srpna 2020
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 64
Téma čísla: Pevné a sypké látky

Granulární teplota a disperzní koeficient
Spojitost mezi disperzním koeficientem a granulární teplotou sypké látky.

Klapky Vortex Seal Tite – řešení pro výrobce sypkých materiálů a chemikálií
Příklad výměny čtyř rozdělovacích klapek ve společnost Tata Chemicals za klapky Vortex Seal Tite.

Charakterizace katalyzátorů: od nepoužitých po vyčerpané
Pomocí přístrojů Anton Paar lze získat poznatky, které přispějí k dalšímu vývoji katalyzátorů a kontrole kvality.

Když je velikost částic důležitá
Měření práškových materiálů pomocí granulometrů SALD fy Shimadzu.

Rychlé a spolehlivé stanovení obsahu uhlíku a síry pomocí elementární spalovací analýzy – užitečný doplněk k XRF
Díky kombinaci odporové a indukční pece jsou elementární spalovací analyzátory užitečným doplňkem k XRF analyzátorům pro široký rozsah aplikací pro stanovení C a S v organických a anorganických vzorcích.

Unikátní Ramanův ruční spektrometr Agilent Vaya
Ověření totožnosti vstupních surovin přímo přes papírové pytle.

Ramanova mikroskopie pro charakterizaci polymerů
V článku jsou uvedeny jedinečné možnosti Ramanovy mikroskopie se zaměřením na některé akademické a průmyslové aplikace v oblasti polymerů.

Stanovení distribuce velikosti částic
Spolehlivé in situ měření přímo v analyzovaném vzorku, v časově rozlišených experimentech pomocí DLS analyzátoru Vasco Kin.

Kontrola lešticího procesu měřením povrchové drsnosti podle ISO 25178 / ISO 4288
V příspěvku je použit jednoduchý lešticí proces pro předvedení, jak mohou být hodnoty drsnosti určené přístrojem SRA korelovány s parametry procesu – v tomto případě s hrubostí brusného papíru.

Dekontaminace virů pomocí par peroxidu vodíku
Přiblížení metody využívající plynných prostředků k dekontaminaci prostor, mezi nimiž jsou páry peroxidu vodíku efektivním a bezpečným prostředkem pro eliminaci virové zátěže.

Stav chemického průmyslu ČR v roce 2019
Článek analyzuje vývoj chemického průmyslu v zemích Evropské unie a v České republice za rok 2019.

  • Nová česká technologie ERVO pro zpracování všech druhů plast
  • Řešení odvěkého problému náchylnosti pružných spojů k úniku materiálu - systém BFM
  • GranuTools - nový přístup k tradičním metodám práškové reologie
  • Stanovení měrného povrchu metodou BET a měření mikropórů
  • Nové možnosti infračervených mikroskopů ve vědě a průmyslu
  • Jak analyzovat upravené a surové geologické vzorky s digitálním mikroskopem LEICA DVM6 M
  • Zásady projektování moderní laboratoře z pohledu výrobce laboratorního nábytku
  • Vyvýjíme nové přístupy ke katalýze - Rozhovor s Ing. Petrem Kovaříčkem, Ph. D. 

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...