MENU
CHEMAGAZÍN 5/2019

CHEMAGAZÍN 5/2019

Vyšlo: Října 2019
Náklad: 400 ks
Počet stran: 64
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Farmacie a biotechnologie

Chemické látky v kosmetice
Přehled některých chemických až nebezpečných látek používaných v kosmetice a jejich účinků na lidský organismus.

Predikce saturační teploty hydrogenvinanu draselného ve víně
V této práci bylo ukázáno, že při znalosti pH, obsahu alkoholu a koncentrace K+ a celkové koncentrace H2T ve víně lze i přes uvažovaná zjednodušení poměrně spolehlivě predikovat saturační teplotu KHT ve víně s obsahem alkoholu v rozmezí 0 až 17,7 %.

Testování viskozity polotuhých léčivých přípravků pomocí rotačních viskozimetrů ViscoQC
V článku je popsáno, jak mohou jednoduchá měření viskozity farmaceutických přípravků s přístrojem ViscoQC 100/300 přispívat k zajištění stálé a dokonalé konzistence suspenzí léčiv.

Použití Ramanovy mikroskopie pro analýzu částic a biologických vzorků
Text popisuje využití Ramanovy mikroskopie při zkoumání částic a biologických vzorků a popisuje několik příkladů aplikace.

Insitu měření Ramanových spekter v diferenciálním skenovacím kalorimetru
Prezentace dat z insitu měření DSC – Raman na vzorku PE ukazují možnosti této nové kombinované techniky, která má potenciál se stát velmi efektivním a cenově dostupným nástrojem pro detailní studium struktury vzorků během strukturních změn jako jsou tání, krystalizace nebo skelný přechod. 

Screening extrahovatelných a vyluhovatelných látek (Extractables and Leachables) pomocí LC/MS QTOF
Analýza polárních a netěkavých látek s využitím LC/MS QTOF instrumentace v kombinaci s databází a spektrální knihovnou.

Velikost a koncentrace částic měřená nejpokročilejším DLS přístrojem na trhu – Zetasizerem Ultra od Malvern Panalytical
Prezentace dat z koncentračního měření na bázi MADLS na přístroji Zetasizer Ultra. 

 • VeriSpray – revoluční iontový zdroj pro přímé dávkování vzorků do hmotnostního spektrometru
 • Ellab SteriSense – nové elektronické zařízení pro Bowie Dick Test
 • Termická analýza NETZSCH Nevio – analytické nástroje pro výzkum, vývoj a kontrolu kvality léčiv a kosmetiky
 • Malé FTIR spektrometry a jejich rostoucí význam pro průmysl i R&D
 • ProSpector 3 – nový vysoce výkonný ruční ED XRF spektrometr
 • Ramanova spektroskopie jako řešení pro aplikace ve farmacii
 • Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu pomocí LC-MS/MS v klinických laboratořích
 • Nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep
 • Kofokální Ramanův mikroskop a chemický zobrazovací analyzátor
 • Přesné řízení teploty pro excelentní výsledky na malém reaktoru Mya 4 od firmy Radleys
 • Snadnější práce v labořích
 • Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického 

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

PRAGOLAB – MS technika
ANTON PAAR – Rotační viskozimetry
ANALYTIKA – Referenční materiály
METROHM – Pozvánka na veletrh LABOREXPO 2019
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Ramanův mikroskop
NETZSCH – Termické analyzátory
M. G. P. – Spektrofotometr
TRIGON PLUS – Laboratorní zařízení a služby
OPTIK INSTR. – Pozvánka na veletrh LABOREXPO 2019
HPST – Farmaceutické analýzy
RMI – Laboratorní přístrojová technika1
ALCHIMICA – Farmaceutické látky a čisté chemikálie
SHIMADZU – Hmotnostní spektrometr
RMI – Vybavení pro spektroskopii
BIOING – Diagnostika a laboratorní technika
INTERTEC – Refraktometry
CHROMSPEC – Multiparametrická SPR
JHS LABORATORY – Inkubátory
ANAMET – Analyzátor Zetasizer
ANALYTIKA/PRAGOLAB – Promo laboratoř
METTLER TOLEDO – Hustoměry a refraktoměry
MERCI – Reakční stanice
WATERS – Kapalinová chromatografie
HENNLICH – Odstředivá čerpadla
LEWA – Odstředivá čerpadla
KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
CHROMSPEC – Bio-tiskárna
AMEDIS – Přístroje a systémy pro farmaceutická testování a R&D
TBA – Plastové obaly
DENIOS – Skladování nebezpečných látek
KoelnMesse – FILTECH 2019
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2019
VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Analytické chemikálie