MENU
CHEMAGAZÍN 5/2020

CHEMAGAZÍN 5/2020

Vyšlo: Října 2020
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 56
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma čísla: Farmacie a biochemie

Měření viskozity roztoků metylcelulózy používaných při výrobě farmaceutických produktů
Cílem uveřejněné práce bylo stanovit a doložit průtokové a viskozitní křivky pro metylcelulózu při různých koncentracích a smykových rychlostech pomocí modulárního kompaktního reometru (MCR) Anton Paar, při splnění podmínek vyžadovaných americkým lékopisem – monografií M52230.

Stanovení obsahu trimethoprimu a sulfamethoxazolu v poživatelných tkáních kura domácího v rámci depleční studie
Cílem prezentované práce je seznámení s validací metody zaměřené na stanovení sulfamethoxazolu a trimethoprimu metodou LC-MS/MS a s následným stanovením obsahu SMX a TMP ve tkáních pokusných zvířat v depleční studii po perorální aplikaci přípravku s obsahem těchto účinných látek.

Dekontaminace při krizových událostech
V článku jsou diskutovány metody pro biologickou dekontaminaci při krizových událostech.

Biologická dekontaminace velkých prostor
V článku jsou diskutovány metody a praktické zkušenosti při sterilizaci budov pomocí fumigačních technik.

Průběžné monitorování mikrobiálního znečištění ve vzduchu podle návrhu EU GMP Annex 1, rev. 12
Text shrnuje a komentuje změny v nové verzi EU GMP Annex 1 se speciálním zřetelem na monitoring mikrobiálního znečištění v průběhu farmaceutické výroby.

Orbitální pasti ve vývoji biofarmak
Podpora a implementace moderních chromatografických a hmotnostně spektrometrických postupů se stává klíčem k úspěšnému analytickému zvládnutí problematiky charakterizace a kvantifikace biofarmak a příbuzných nečistot.

Ultrazvuková extrakce z rostlin
Vysoce výkonný ultrazvuk se etabloval pro extrakci jak v laboratoři, tak i průmyslu jako efektivní metoda extrakce bioaktivních látek.

Možnosti automatické Ramanovy mikroskopie – Nový vývoj v optimalizaci a všestranném použití
V článku jsou popsány a na příkladech aplikací z kosmetiky a farmacie demonstrovány analytické schopnosti pokročilých automatizovaných Ramanových zobrazovacích systémů.

 • CLEAMIX – dekontaminace a dezinfekce řešení pro covid-19 a farmaceutický průmysl
 • Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – NEXERA PREP: ideální řešení pro medicinální chemii
 • Biologický 3D tisk
 • Velké procesy v malém měřítku – optimalizace parametrů extruze
 • Vylepšení integrity dat a odstranění analytických proměnných při UV-VIS analýzách
 • Zajištění kvality léčiv pomocí termické analýzy – NETZSCH nabízí speciálně konfigurovaná zařízení
 • Unikátní procesní on-line spektrometry
 • Filtrační systém MILLIFLEX OASIS® pro testování biozátěže a analýzy vody ve farmaceutickém prostředí
 • Nové přístroje HORIBA pro měření kvality vody
 • Jak skladovat hořlaviny ve skladových halách bezpečně a podle předpisů?
 • Ing. J. Hájek – UNICRE: chceme se stát silným hráčem v oblasti cirkulární ekonomiky 

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

ANTON PAAR – Webshop
ANTON PAAR – Měření viskozity
P-LAB – Ochranné rukavice
CHROMSERVIS – Chromatografické kolony
M. G. P. – Spektrofotometr
TRIGON PLUS – Laboratorní zařízení
RMI – Přístrojová technika
ANAMET – Monitorovací a validační řešení
SHIMADZU – SFC systém
BIOING – Vzorkovače vzduchu
PRAGOLAB – Lyofilizátory a centrifugy
CHROMSPEC – 3-D biotiskárna
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Ramanův mikroskop
PRAGOLAB – Chromatografický spotřební materiál
INGOS – Přístrojová technika
NETZSCH – Termická analýza
MEMSEP – Přístroj na přípravu lab. vody
OPTIC INSTRUMENTS – FTIR, NIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy pro farmacii.
HPST – Laboratorní technologie a nábytek
INTERTEC – Vysokotlaký reaktor
DENIOS – Skladovací systémy
MESSE FRANKFURT – Veletrh Cleanzone
MESSE DÜSSELDORF – Veletrh Valve World Expo
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2020
BIOTRADE – Bioreaktor a lyofilizátor
MERCK – Systém pro mikrobiologické zkoušky