MENU
CHEMAGAZÍN 6/2020

CHEMAGAZÍN 6/2020

Vyšlo: Prosince 2020
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 68
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma čísla: Kontrola a ochrana životního prostředí

Možnosti separace obtížně odbouratelných kyselých kontaminantů z vod produkovaných lokálními zdroji znečišťování
Byla vyvinuta technika účinné separace kyselých biologicky obtížně odbouratelných organických sloučenin, která je v tomto článku demonstrována na odstraňování tří různých solí halogenovaných aromatických kyselin z kontaminovaných vod.

EDTA v odpadních vodách a možnosti jejího odstraňování
V této práci bylo provedeno experimentální ověření použitelnosti procesu pokročilé oxidace se systémem H2O2/UVC za použití reálné odpadní vody z výroby papíru. Dle dosažených výsledků lze konstatovat, že odstranění kyseliny etylendiamintetraoctové je přímo úměrné dávce H2O2.

Intenzifikace ČOV s minimální investicí
Tento článek má blíže představit nejvýznamnější aplikaci společnosti Messer Technogas v oblasti čištění odpadních vod, kterou je intenzifikace aerobní části průmyslových a komunálních ČOV využitím čistého kyslíku.

Vliv podílu biosložky na laboratorně měřené emise vozidel s benzínovými motory
V článku byl sledován vliv navýšení podílu biosložky (etanolu) na emise osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Infračervená spektroskopie pro měření toxicity kouře
Na příkladu měření uvolňování kyseliny fluorovodíkové během spalování lithium-iontových baterií byla ukázána užitečnost metody FT-IR i pro testování bezpečnosti moderních elektrických dopravních prostředků.

Informace o vývoji a stavu CLH klasifikace TiO2
Vysvětlení, jaké jsou hlavní problémy ve znění klasifikace TiO2, jak by měla být provedena a co musí být ještě vyřešeno.

Nanočástice a toxicita – stanovení detailnějšího protokolu pro vyhodnocení rizik
V tomto článku je demonstrováno, jak může být přístroj Turbiscan® použit pro přesnou charakterizaci disperzí před jejich použitím při toxikologických studiích..

Extrakce vzorků z životního prostředí pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
V článku jsou popsány možnosti a výsledky využití kombinace rychlé a účinné mikrovlnné extrakce a citlivé metody GC-MS pro stanovení PAU.

Ultrazvuk zefektivňuje recyklaci lithium-iontových baterií
Metoda sonikace je vysoce účinná, energeticky efektivní a je snadno dostupná pro instalaci do plně komerčních recyklačních zařízení.

Přesné stanovení izotopu 129I ve vzorcích životního prostředí pomocí ICP-MS s trojitým kvadrupólem
Modelový experiment s použitín přístroje Thermo ScientificTM iCAP TQTM ICP-MS.

Zajišťování a skladování vzorků živočišného materiálu pro následnou analýzu DNA
Technický manuál.

 • Nový přenosný FT-IR spektrometr THREATID
 • Měření stopových plynů pomocí nejnovějších „cavity ring-down“ spektrometrů PICARRO
 • Nový patent pro český přenosný inkubátor pro testování toxicity látek v ovzduší
 • ELEMENTAR – CHNS analýza s využitím technologie advanced purge and trap
 • AGILENT 6495C LC/MS trojitý kvadrupól pro analýzu vody na úrovni ppt přímým nástřikem bez zakoncentrace
 • Výběr správné UHPLC kolony pro peptidové mapování
 • Bez kvalitní půdy není život
 • Generátory plynů lni SWISSgas od TECHNOPROCUR CZ
 • Bezpečné skladování hořlavin ve velkém
 • Mrazničky BINDER pro bezpečné a spolehlivé skladování
 • Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek: k životnímu prostředí bez toxických látek
 • Zelená dohoda pro evropu

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

HILGER – Spektrometry
ANTON PAAR – Mikrovlnný rozkladný systém
ANALYTIKA – Referenční materiály
PHENOMENEX – Slevy na produkty
ANAMET – Analyzátoy TOC
MESSER TECHNOGAS – Technologie pro ČOV
SKALAR – Kontinuální průtokový analyzátor
HELAGO-CZ – Hlubokomrazicí boxy a testovací komory
HPST – LC/MS/MS systém
NICOLET CZ – Spektrometry
CHROMSPEC – Multiparametrické SPR
INTERTEC – Laboratorní přístroje
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Disperzní analyzátor
PRAGOLAB – Servisní programy
MERCI – Bezpečnostní skříně
DNA SERVIS – AMPLICON - DNA/RNA Shield
TECHNOPROCUR CZ – Analyzátory a procesní technika
METROHM – Spektrometr
MERCK – Systém pro vysoce čistou vodu