MENU
CHEMAGAZÍN 6/2023 - Kontrola a ochrana životního prostředí

CHEMAGAZÍN 6/2023 - Kontrola a ochrana životního prostředí

Vyšlo: Prosince 2023
Náklad: 3300 ks
Počet stran: 52
Téma vydání: Kontrola a ochrana životního prostředí

 Prolistujte si časopis on-line pomocí FlippingBook zde: CHEMAGAZÍN 6-2023


Využití ICP-OES pro rychlou, přesnou a spolehlivou analýzu vzorků životního prostředí podle metody US EPA 6010D

V příspěvku je ukázáno, že vzorky životního prostředí lze analyzovat přesně, precizně a rychle pomocí systému Thermo Scientific iCAP PRO XP ICP-OES Duo. Výkon přístroje překračuje požadavky potřebné pro splnění metody EPA 6010D (SW-846).

Automatická příprava vzorků mikroplastů se Shimadzu MAP-100

Prezentovaný přístroj automatizuje typické kroky potřebné k izolaci mikroplastů, díky tomu zlepšuje reprodukovatelnost analytického pracovního postupu. 

Analýza mikroplastů ve vzorcích v okolí silnic pomocí Py-GC-MS

Popis kvalitativní a kvantitativní analýzy mikroplastů akumulovaných na krajnicích silnic pomocí Py-GC-MS.

Laboratorní lyofilizace nejen při kontrole životního prostředí

Cílem tohoto článku je ukázat, jakým může být lyofilizace přínosem v běžné laboratoři, a to i se zaměřením na analýzu a zpracování vzorků při monitoringu životního prostředí.

Určení střední hodnoty a distribuce Zeta potenciálu past pro výrobu bateriových elektrod

Při studii popsané v tomto článku byla prováděna analýza Zeta potenciálu řady past dispergovaných v n-metylpyrolidonu.

Monitorování kvality vody na základě měření hodnoty TOC proaktivně detekuje kontaminaci užitkové vody

Příspěvek se zabývá monitorováním organické kontaminace pomocí analyzátorů celkového organického uhlíku, které umožňují v provozu rychle detekovat kontaminaci a přijmout nezbytná opatření k ochraně majetku a kvality produktů.

Analýza kapacit zařízení pro nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady

Cílem této analýzy je vyhodnocení kapacit zařízení nakládajících se zdravotnickými odpady, zhodnotit produkci nebezpečných zdravotnických odpadů za posledních pět let s ohledem na proběhlou pandemii COVID-19 v roce 2021 a uvést doporučení pro celkové zlepšení situace.

Využití mokré oxidace pro čištění průmyslových odpadních vod v sokolovské chemičce Synthomer

Příspěvek o pilotní jednotce, která byla umístěna a zprovozněna v „reálném“ prostředí chemického závodu Synthomer v Sokolově v prosinci 2020.

Ekologická investice – vypírka zbytkového SO2 z výroby železitých červení

Příklad instalace zařízení pro koncové dočišťování kalcinačních plynů, díky které se navíc podařilo efektivně využít vlastních výrobních technologických vod.

O nerozlučnosti chemie a fyziky, Nobelových cenách a putováních a návratu mladého vědce

Rozhovor s vědcem Vítem Svobodou, který se začátkem roku 2024 po svém zahraničním angažmá vrací zpět do Česka, kde bude zakládat novou vědeckou skupinu věnující se studiu dynamiky chirálních molekul.

Dále z obsahu:
 • Automatizace stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem
 • Merck uvádza na trh ChemisTwin™, vôbec prvú platformu digitálnych referenčných materiálov pre analytické testovanie 
 • Memmert a ochrana životního prostředí
 • Textilní vs. sypké sorbenty - které se vyplatí?
 • Pardubická Explosia posiluje pozici unikátního výrobce výbušnin
 • ORLEN Unipetrol zmodernizoval jednotku na výrobu patentovaného produktu Chezacarb
 • Výrobní jednotka DCPD v Litvínově se stala Nejlepší technickou stavbou roku 2022
 • ORLEN Unipetrol představil novou obchodní značku Enviten®, produktovou řadu recyklovaného polyetylenu a polypropylenu
 • Systém pro monitoring korozivity atmosféry CorrSen obdržel Cenu AKI rok 2023
 • Čejka: Komerčním partnerům musíte mít co nabídnout (rozhovor)
 • Světlem aktivovaná kyselina pohání energeticky účinné uvolňování zachyceného CO2
 • CALNEOS ULTIMATE DSC, vysoce přesný diferenciální skenovací kalorimetr (DSC)
 • Levitující nanočástice: brněnští fyzici se přibližují kvantovým technologiím

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

PRAGOLAB – Poděkování klientům
SHIMADZU – Nový iontový chromatograf
MEMMERT – Klimatická komora a inkubátor
ORLEN UNIPETROL – Sběr upotřebených kuchyňských olejů
EXPERIENTIA – Start-up grant
PRAGOLAB – ICP-OES systém
MESSE MÜNCHEN – Veletrh analytica
PRAGOLAB – Lyofilizátory
CHROMSPEC – Analyzátor kontaktního úhlu
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátory velikosti částic a Zeta potenciálu
ALTIUM – Kalibrátor odběrových zařízení
HANNA INSTRUMENTS – Přístroje na analýzu vody
MERCI – Laboratorní digestoře
ECM ECO MONITORING – Analyzátory TOC
SKALAR – Automatizace analýzy vody
MESSER – Technologie pro odpadní a pitnou vodu
ANALYTIKA – Referenční materiály
HENNLICH – Zařízení pro chlazení spalin a snižování emisí
ČSPCH – Konference ICCT 2024
CHEMAGAZÍN – Veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO
MERCK – Platforma digitálních referenčních materiálů pro analytické testování