MENU

CasInvent Pharma získal 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů

CasInvent Pharma získal 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů
Kamil Paruch (uprostřed) z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Foto: i&i Bio

Univerzitní startup CasInvent Pharma, který se věnuje vývoji sloučenin s protinádorovými vlastnostmi, úspěšně uzavřel investiční kolo Pre-Series A. Zúčastnili se ho jak stávající, tak i noví investoři, kteří do firmy dohromady vložili celkem 1,6 milionů EUR. Finanční prostředky poslouží k podpoře vývoje látek, které v budoucnu mohou pomoci například při léčbě leukémií, solidních tumorů a dalších závažných onemocnění. Současný syndikát investorů tvoří investiční fondy i&i Biotech Fund a KHAN I, bio-inovační centrum i&i Prague, Nadace rodiny Holečkových a společnost BIOINVESTIMED a.s.

Společnost CasInvent Pharma je spin-off, který vznikl v roce 2020 díky spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a bio-inovačního centra i&i Prague. Od svého založení se specializuje na vývoj vysoce selektivních inhibitorů enzymů, které spadají do rodiny kasein kinázy 1. Tyto enzymy hrají důležitou roli v procesech souvisejících se vznikem některých závažných onemocnění, způsobují například migraci leukemických buněk do lymfoidních orgánů. Inhibitory vyvinuté společností CasInvent Pharma jsou navrženy tak, aby cílily na jednotlivé izoformy CK1, a tím selektivně eliminovaly leukemické buňky.

 „Naším cílem je vývoj účinných léčiv pro pacienty trpícími velmi vážnými nemocemi, které jsou charakteristické velmi nízkou mírou přežití. To, že se nám podařilo přesvědčit nové i stávající partnery k další podpoře našeho úsilí, je pro nás velkým povzbuzením, “ říká Alexander Scheer, CEO společnosti CasInvent Pharma. Podle něj mají vyvíjené inhibitory potenciál v budoucnu pomoci při léčbě pacientů, kteří trpí například akutní myeloidní leukémii, rakovinou slinivky a vybraných typů rakoviny prsu (TNBC) a dalších onemocnění, která mají v současné době jen omezené možnosti léčby.

„Schopnost firmy přilákat nové investory potvrzuje nejen kvalitu samotného projektu, je také ukázkou všestrannosti týmu odborníků, který se ve spin-offu CasInvent Pharma sešel, “ říká Ivan Vohlmuth, jeden z partnerů investičního fondu i&i Bio. „Za posledních 18 měsíců dosáhl tým odborníků z CasInvent Pharma ve vývoji svého portfolia inhibitorů CK1 slibných výsledků. Jsme proto rádi, že můžeme tuto společnost nadále podporovat, “ dodávají k tomu Michael Krebs and Peter Nussbaumer z investičního fondu KHAN I.

Vedle stávajících investorů, mezi které kromě i&i Biotech Fund a KHAN I patří také bio-inovační centrum i&i Prague, se tohoto investičního kola zúčastnili dva noví partneři: Nadace rodiny Holečkových a firma BIOINVESTIMED a.s. "Podpora tohoto inovativního projektu nám umožní se podílet na důležitém vývoji nových léčebných metod a terapeutických strategií v oblasti nádorových onemocnění. Současně nám imponuje, že se touto obtížnou a finančně náročnou cestou vydal český subjekt, rádi bychom tak našimi kroky pro tento záměr motivovali i další investory," říká k tomu Ondřej Novák, ředitel Nadace rodiny Holečkových.

CasInvent Pharma

CasInvent Pharma je vývojová společnost, kterou v roce 2020 založila Masarykova univerzita (MU) a Bio-inovační centrum i&i Prague, s.r.o. Cílem společnosti je vyvinout nová léčiva pro léčbu rezistentních nádorů. Spol. CasInvent využívá vlastní, ve své třídě nejlepších vysoce selektivních inhibitorů enzymů kasein kinázy 1 (CK1), které jsou odpovědné za regulaci různých buněčných mechanismů, které vedou k rezistenci vůči cíleným terapiím.

Více na: www.casinvent.com