MENU

Do neratovické Spolany dorazil přes 10 metrů dlouhý výměník

Do neratovické Spolany dorazil přes 10 metrů dlouhý výměník
Příjezd nadměrného nákladu v areálu výrobního závodu Spolana

Společnost Spolana, která patří do skupiny ORLEN Unipetrol, pokračuje v modernizaci výroby kyseliny sírové. Nejnovějším krokem této významné investice v hodnotě jedné miliardy korun je instalace 62 tun těžkého a přes deset metrů dlouhého a bezmála čtyři metry vysokého výměníku určeného k rekuperaci odpadního tepla, který byl do neratovického výrobního závodu přivezen na 31 metrů dlouhém návěsu z německého Hamburku v pondělí 15. ledna v časných ranních hodinách. Transport tohoto nadměrného nákladu na více jak 600 kilometrovou vzdálenost trval pět dní ve stanovených časech tak, aby neomezoval plynulost dopravy. Postupná modernizace technologií na výrobu kyseliny sírové začala v průběhu minulého roku a měla by být dokončena na přelomu let 2025 a 2026. Celková investice dosahuje bezmála jedné miliardy korun.

„Projekt je rozložen do tří let, protože lze modernizaci výroby kyseliny sírové realizovat pouze během plánovaných odstávek výroby, “ vysvětluje Piotr Kearney, pověřený jednatel pro Spolanu, a dodává: „Výměník určený k rekuperaci odpadního tepla je jedním z důležitých prvků, který jsme v rámci investice v našem výrobním závodě očekávali. Bude sloužit k výrobě páry zchlazováním odpadního tepla, kterou budeme využívat v následných výrobních procesech.“

Technici při plánování přepravní trasy nadměrného nákladu museli zohlednit průjezdnost silnic i  překážky na trati pro daný náklad a typ vozu v podobě mostů, zatáček, kruhových objezdů a podobně. Přepravní souprava se musela pohybovat v přesně stanovených koridorech a nesměla danou trasu opustit. Konkrétní trasa městem Neratovice byla po ukončení trasování v areálu Spolany ještě preventivně prověřena.

Samotný projekt, jehož plánovaná investice by měla činit bezmála jednu miliardu korun, je realizován firmou Nuberg Industries Limited, která je součástí indické průmyslové a technologické skupiny Nuberg.

Práce byly zahájeny v druhé polovině loňského roku a dokončení projektu je plánováno v horizontu následujících dvou let. Odstávky provozu budou v nadcházejícím období s ohledem na modernizační projekt delší, než je obvyklé, a nové zařízení se bude postupně měnit a napojovat na zařízení stávající.

Tekutá síra se používá pro výrobu kyseliny sírové. Dodává se v železničních cisternových vozech, které musí být vybaveny tepelně izolačním ochranným zařízením. Při dopravě, manipulaci a skladování tekuté síry musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Kyselina sírová má své využití i v procesu těžby a zpracování některých rud a nerostů, při výrobě autobaterií nebo během úpravy některých povrchů leptáním. Dále se používá také při průmyslovém čištění a samozřejmě ji najdete i v laboratořích coby laboratorní chemikálii. Koncentrovaná kyselina sírová se dále používá k výrobě kaprolaktamu. Ten se využívá při výrobě silonu, nylonu či perlonu a při následném použití zejména v textilním a oděvním průmyslu. Pro svou pružnost se uplatňuje například při výrobě sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví.

www.orlenunipetrol.cz