MENU

Organický chemik Mark Levin obdržel Dream Chemistry Award za svou vizi revoluční změny v syntéze funkčních molekul

Organický chemik Mark Levin obdržel Dream Chemistry Award za svou vizi revoluční změny v syntéze funkčních molekul
Zleva: prof. Pavel Jungwirth, prof. Robert Hołyst, Mark Levin (Foto: Tomáš Belloň, ÚOCHB AV ČR)

Unikátní soutěž, která nepočítá vědecké články v prestižních časopisech ani afiliace na proslulých univerzitách, zná svého vítěze. Klání mladých vědců a vědkyň do 7 let od doktorátu nese jméno Dream Chemistry Award. Aby dostálo svému jménu, oceňuje nápady tak neotřelé, že se jejich uskutečnění blíží naplnění odvážného lidského snu. Ročník 2023 opanoval Mark Levin z Chicagské univerzity, jehož cílem je zjednodušit design farmaceuticky aktivních látek

Dream Chemistry Award, na jejíž organizaci se podílí pražský Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a Ústav fyzikální chemie Polské akademie věd (IchF PAS), oslovuje badatele, kteří jsou na začátku kariéry a snaží se vyřešit zásadní problémy v chemii nebo v oborech, které s ní souvisejí. Aby tohoto cíle dosáhli, navrhují neotřelá řešení problémů s globálním dopadem. Právě obecný prospěch, který může z těchto projektů vzejít, je zásadní.

Letos se s tímto zadáním nejlíp vypořádal organický chemik Mark Levin se svým snem o cílené chemické editaci skeletů aromatických molekul. Jeho vize zahrnuje vylepšenou schopnost molekulárních designérů syntetizovat nové funkční molekuly přímo, pokud možno s vyloučením slepých uliček. Výsledkem by byly látky s vlastnostmi, které se dokonale hodí pro určitou roli, což je důležité hlavně pro moderní medicinální chemii. Ta totiž v současnosti naráží na rozmanité problémy například s účinností léčiv.

„Jedná se o skutečný průlom, který si vyžádá společné úsilí mnoha výzkumných skupin na celém světě a který může zásadně proměnit způsob objevování nových molekul, “ uvádí Dr. Mark Levin a pokračuje: „Může to způsobit revoluci v syntetické vědě.“

Soutěžící nominují do soutěže jejich renomovaní a služebně starší kolegové a kolegyně ze světových vědeckých institucí. Pokud nominaci přijmou a vypracují soutěžní práci, projdou mladí výzkumníci hodnocením mezinárodní vědecké komise. Jeden z jejích členů a organizátor české větve soutěže prof. Pavel Jungwirth z ÚOCHB popisuje: „Letošní ročník Dream Chemistry Award představil pět vědecky silných finalistů a porota i diváci si vyslechli pět skvělých přednášek. Z tak dobrých kandidátů bylo těžké vybrat vítěze, ale od toho tu porota je.“

"Užil jsem si všechny přednášky, byly opravdu velmi kvalitní, “ přitakává zástupce polské strany, Robert Hołyst a dodává: „Tihle lidé jsou výjimeční, a je velká čest být součástí takové soutěže. I když pro nás to vlastně není obyčejná soutěž, my mluvíme o Dream Chemistry Award – festivalu vědy.“

Do Prahy se letos vypravili i mladí vědci ocenění v předchozích letech: Karl Brozek, Jessica Kramer a Yujia Qing, která v soutěži zazářila před čtyřmi lety. Mezi tím se z postdoktorandky a tehdy nejmladší finalistky stala docentka v oboru organické chemie na britském Oxfordu s vlastní vědeckou skupinou. Jak jí pomohl právě úspěch v Dream Chemistry Award? Yujia odpovídá: „Ocenění mezinárodní komunity v oboru chemické biologie mi pomohlo nastartovat vlastní výzkumný program. Obzvlášť inspirativní byla pro mě odborná diskuse, která soutěž provázela. Získala jsem totiž bohatou zpětnou vazbu. Hodně si vážím i podpory, které se mi dostalo od výboru Dream Chemistry Award. Doporučující dopis od jednoho z jeho členů mi nepochybně pomohl získat mé současné místo na fakultě.“

Svého snu sekvenovat život jako celek, molekulu po molekule, s nímž zaujala hodnotitele v roce 2019, se nevzdává, i když připouští, že bude muset jít jinou cestou, než původně očekávala. „Oslavím každý krok vpřed a zůstanu otevřená všem překvapením, které mi věda může přinést, “ dívá se do budoucnosti Yujia Quing.

S hlavní cenou Dream Chemistry Award se pojí originální skleněná soška a odměna ve výši 10 000 eur. Zbylí finalisté získávají cenu TOP 5 Prize a finanční příspěvek 1000 eur. Do nejlepší pětky patří: Aisha Bismillah z univerzity v britském Yorku (akcelerace vývoje molekul měnících tvar a jejich využití v medicíně), Moran Frenkel-Pinter z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě (studium prvotních peptidů jako směsí s cílem hledat souvislosti mezi dnešní biochemií a chemickými principy z prebiotických dob, které vedly ke vzniku života na Zemi), Francesca Grisoni z Technické univerzity v Eindhovenu (revoluční vývoj nové generace umělé inteligence vycházející z principů chemické intuice) a Barak Hirshberg z Telavivské univerzity (navrhování molekulárních krystalů s vlastnostmi na míru za pomoci algoritmů strojového učení).

Soutěž Dream Chemistry Award založil před deseti lety prof. Robert Hołyst z IChF PAS. V roce 2017 se do její organizace zapojil i ÚOCHB a od té doby se soutěž koná každoročně, střídavě v Praze a ve Varšavě.

www.uochb.cz