MENU

10. ročník Mladého chemika ČR odstartován!

10. ročník Mladého chemika ČR odstartován!

Ve školním roce 2021/2022 se uskuteční již desátý ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Postupně se vyprofiluje 40 nejtalentovanějších žáků ZŠ, kteří se utkají v národním kole na půdě Univerzity Pardubice. Vítěz se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Soutěž vznikla v roce 2007 a dnes představuje největší a nejpopulárnější chemickou soutěž pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. V loňském školním roce se z důvodu nepříznivé pandemické situace musela soutěž přesunout do online prostředí. Přesto účast byla poměrně vysoká. Soutěže se zúčastnilo téměř deset tisíc žáků z téměř 400 základních škol. A jak to bude letos?

Regionální kola soutěže pořádá jedenáct pořadatelských center. Jedním z nich je i SPŠCH Ostrava. Organizátoři regionálních kol soutěže již pilně pracovali o prázdninách, aby bylo vše připraveno a jubilejní 10. ročník mohl být zahájen již v září klasickou prezenční formou. Zároveň se připravili i na variantu, kdy by opět musela soutěž probíhat ve virtuálním světě výpočetní techniky.

A jaký je vlastně průběh soutěže?

SPŠCH Ostrava organizuje soutěž pro Moravskoslezský kraj a okres Jeseník z Olomouckého kraje. V průběhu podzimu se již přihlásilo téměř 80 základních škol. Učitelé základních škol obdrželi testy školního kola a žáci ve škole prokazují svoje znalosti a dovednosti v oblasti chemie.

Z každé přihlášené základní školy potom postoupí 3 nejlepší žáci do krajského kola.

Krajské kolo soutěže o Mladého chemika se uskuteční 9. prosince 2021 na půdě Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského, Ostrava. Kromě testování znalostí bude pro žáky ZŠ a jejich učitele připraven program, kdy se seznámí se školou a uvidí, jak chemie může být zajímavá a zábavná.

Třicet nejlepších žáků postoupí do regionálního kola, kde změří nejenom své teoretické znalosti, ale zejména praktické dovednosti v laboratořích SPŠCH Ostrava. Zatím nikdo bohužel netuší, zda budou i letošní finalisté mít možnost za odměnu navštívit firmu BorsodChem MCHZ Ostrava a vidět tak chemii v praxi.

I letos se budeme snažit uspořádat ve spolupráci se Světem techniky Dolní Oblast Vítkovice přípravné kurzy před regionálním kolem a připravit tak žáky ZŠ co nejlépe na regionální kolo soutěže, které by se mělo uskutečnit 21. ledna 2022 v laboratořích SPŠCH Ostrava. Deset nejlepších chemiků MSK si za odměnu na jaře 2022 užije odpoledne v laboratořích Světa techniky, kdy si vyzkouší další metody, se kterými se mohou setkat při práci v laboratoři.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v Divadélku vědy ve Světě techniky 27. ledna 2022. Oceněno bude všech 30 regionálních finalistů. Soutěžící i jejich učitelé získají opět hodnotné, atraktivní ceny a dárky. Mezi sponzory této soutěže již dlouhodobě patří BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, Lenzing Biocel Paskov a.s., Krajský úřad MSK, TEVA Czech Industries s.r.o. Opava, IET VŠB-TU Ostrava, Svět techniky Ostrava a společnost ČEZ. „Letos se podařilo získat i nového sponzora Colliery Crossfit Ostrava, který soutěž podpoří nejenom cenami, ale bude se podílet i na programu slavnostního předávání cen. Chystá se totiž kulturní ale i sportovní vystoupení, protože člověk potřebuje nejenom bádat a pracovat, ale také se bavit a sportovat,  uzavírá Dana Vaňková ze SPŠCH v Ostravě, jež se organizací soutěže v kraji věnuje.

Slavnostním vyhlášením regionálních výsledků ale soutěž nekončí. Jejím vyvrcholením bude celostátní finále, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Zde se utká 40 nejúspěšnějších mladých chemiků z celé republiky. Vítěz se stane pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2022 a kruh se tak uzavře.

Pardubice opět centrem největší chemické soutěže

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, která je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol, je navzdory nepříznivé epidemiologické situaci v plném proudu. Největší regionální kolo již patnáctým rokem pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH).

Soutěž vznikla v roce 2006 ve spolupráci společnosti Synthesia a SPŠCH Pardubice a jejím cílem je představit chemii jako zajímavý a perspektivní obor, který se vyplatí studovat, protože nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Záštitu nad letošním ročníkem převzal člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství Josef Kozel.

Zájem o klání mladých chemiků je navzdory pandemii vysoký. „Prvního kola testování, které probíhalo od září do konce listopadu přímo na základních školách, se zúčastnilo 6 171 žáků ze 173 ZŠ pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Oproti loňsku se jedná o téměř dvojnásobnou účast, která dokládá, že školy se s pandemií učí žít a přestávají výrazněji omezovat svoje aktivity. Vysoká popularita soutěže nás těší zejména proto, že motivuje žáky ke studiu chemických oborů na naší škole, “ vysvětluje ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček.

Mladí chemici mohou poměřit své vědomosti ve čtyřech soutěžních kategoriích.

Soutěž jednotlivců se skládá z dvoukolové zkoušky teoretických znalostí a z praktické prověrky laboratorních dovedností. První kolo testování se již uskutečnilo prezenčně na základních školách. Druhé kolo (krajské) bude z důvodu protiepidemických opatření realizováno distančně formou online testu koncem ledna 2022. Třicet nejúspěšnějších řešitelů krajského kola postoupí do regionálního finále, které se uskuteční v únoru 2022 v laboratořích SPŠCH Pardubice a prověří praktické dovednosti soutěžících. V případě nepříznivé epidemiologické situace nahradí laboratorní úlohu opět online test, tentokrát o poznání náročnější.

Na schopnosti týmové spolupráce je založena další kategorie - soutěž projektů. „Téma letošních projektů je široké a nese název Chemické látky v živé přírodě, “ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, autorka projektového zadání. „Kolektivy tříd si vyberou libovolný námět z tematické nabídky a pod vedením svých učitelů jej nápaditě zpracují. Žáci se mohou zaměřit například na fungování chemických látek v živých organismech nebo na využívání přírodních látek a bioprocesů v různých odvětvích průmyslu, ať už je to potravinářství, farmacie nebo kosmetika. Vybraní zástupci tříd přijedou 23. února 2022 představit svůj projekt do Pardubic.“ Pokud epidemiologická situace nedovolí prezenční provedení projektového dne, odborná porota bude hodnotit zaslaná videa a prezentace.

Největší podíl na výsledcích jednotlivců i projektových týmů má především kvalitní škola a dobrý učitel chemie, což zohledňují zbývající dvě kategorie - soutěž o školu s nejlepšími mladými chemiky a soutěž o nejlepšího učitele chemie.

Výsledky všech soutěžních kategorií budou vyhlášeny v březnu 2022 v pardubickém ABC klubu. Akce bude mít charakter zábavného odpoledne s přitažlivým doprovodným programem a všichni účastníci regionálního finále i členové projektových týmů se mohou těšit na hodnotné ceny. Ti nejlepší si odnesou tablet, chytrý telefon, externí záložní disk nebo elektronickou čtečku. „Mladý chemik se od jiných soutěží liší nejen svým zábavným pojetím, ale také velmi atraktivními cenami, které naděluje soutěžícím. Za to bychom rádi poděkovali všem jeho partnerům, bez jejichž podpory by to nebylo možné. Věříme, že po dvouleté nucené odmlce se všichni budeme moci potkat osobně, “ podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizuje. 

Vyhlášením výsledků pardubického regionálního kola ale Mladý chemik ještě nekončí. Vyvrcholením soutěže bude celostátní finále jednotlivců, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále přivítá čtyřicet nejúspěšnějších žáků ze všech koutů republiky a rozhodne o tom, kdo se stane králem mladých chemiků pro rok 2022.

A co zbývá říct na závěr: Musíme doufat a snažit se, aby situace byla co nejpříznivější a mohly se uskutečnit všechny plány, které si organizátoři této celostátní soutěže připravili.

www.mladychemik.cz, www.spsch.eu