MENU

33tunová destilační kolona pro DCPD dorazila do Litvínova

33tunová destilační kolona pro DCPD dorazila do Litvínova

V litvínovské chemičce pokračují s výstavbou jednotky DCPD. Dorazila nejtěžší, 33tunová, destilační kolona dlouhá 34 metrů.

Největší česká petrochemická společnost pokračuje s výstavbou jednotky na výrobu nového produktu – dicyklopentadienu (DCPD), jehož uvedení na trh se očekává v druhé polovině roku 2022. Výstavba pokračuje i v zimním období, během kterého jsou instalovány čtyři velkoobjemové zásobníky a rektifikační kolony, ve kterých bude při výrobním procesu docházet k destilaci konečného produktu DCPD na požadovanou čistotu. V pondělí 20. prosince dorazila do výrobního areálu ORLEN Unipetrolu v Litvínově nejtěžší z nich o průměru 2,3 metru, délce 33,9 metru a hmotnosti 33 tun. Konvoj s kolonou, kterou stejně jako tři další zajišťuje společnost Intecha, vyjel ve tři hodiny ráno z Pardubic a do litvínovského Chemparku dorazil po absolvování přes 200 km dlouhé cesty okolo sedmé hodiny ranní.

Po tomto produktu je na globálních trzích vysoká poptávka. V Evropě je v současné době deficit výrobních kapacit DCPD a do roku 2030 očekáváme navýšení poptávky o dalších dvacet procent, na amerických trzích o čtyřicet procent a na asijských trzích dokonce o šedesát procent. Proto jsme se rozhodli investovat do výstavby vlastní technologie výroby DCPD. Je to další příklad, jak náš vlastní výzkum a vývoj podporuje naše podnikání, “ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Kapalný uhlovodík dicyklopentadien bude vyráběný technologií, kterou vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Produkt bude mít širokou škálu využití v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektrotechnice či lékařství a farmacii. Bude využitelný pro další výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě lepidel, barviv, automobilových a lodních komponentů, optických vláken, speciálních čoček, lékařských komponent, obalových materiálech či sanitárních výrobcích do kuchyní a koupelen a podobně.

Technologický proces izolace DCPD z tzv. lehkého pyrolýzního benzinu byl vyvinut v rámci dlouhodobého strategického projektu využití vedlejších produktů Ethylenové jednotky. „Cílem projektu bylo nalézt způsob izolace uhlovodíků, které jsou produkovány jako vedlejší produkty ve výrobních jednotkách petrochemie, mají vyšší přidanou hodnotu a jsou zároveň dobře uplatnitelné na trhu. DCPD je právě jedním z takových příkladů. Společně s týmem prof. Josefa Paška z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsme navrhli vhodný způsob výroby a vypracovali technologii na izolaci DCPD v širokém rozmezí komerčních kvalit, přičemž instalovaná kapacita bude představovat přibližně 25 % celkové produkce v Evropě, “ uzavřel Tomáš Herink.

 www.orlenunipetrol.cz