MENU

Aktuální výzvy Nadace Experientia

Aktuální výzvy Nadace Experientia

Nastartujte svoji kariéru na prestižní světové univerzitě

Nadace Experientia spouští už 10. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph. D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt  z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Kontaktujte už nyní své vysněné zahraniční pracoviště, pošlete nám do soutěže svůj projekt a zařaďte se mezi naše velice úspěšné stipendisty a stipendistky, kteří bádají po celém světě a publikují v nejlepších odborných časopisech včetně Nature. Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Více informací najdete na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/zahranicni-staze/

Založte si výzkumnou skupinu se Start-up grantem ve výši 2 mil. Kč

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Výzkumné skupiny podpořené Nadací Experientia už vznikly na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na VŠCHT. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph. D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Kontaktujte už nyní hostitelskou instituci, na níž byste chtěli založit svoji výzkumnou skupinu. Hostitelská instituce věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc. Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Více informací najdete na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/

www.experientia.cz