MENU

Antipolymerační projekt sokolovské chemičky Synthomer pro zlepšení ekologie i výroby

Antipolymerační projekt sokolovské chemičky Synthomer pro zlepšení ekologie i výroby
Jednotka kyseliny akrylové 1

Výrobci kyseliny akrylové na celém světě neustále zlepšují a optimalizují svoje výrobní procesy. V září 2023, během pravidelné velké odstávky, sokolovská chemička Synthomer zrealizovala ojedinělý Antipolymerační projekt a v současnosti vyhodnocuje prvních 100 dnů od jeho implementace. Jednotka kyseliny akrylové 1, které se tento projekt týkal, byla v Sokolově vybudována v 80. letech 20. století. Antipolymerační projekt přinesl významné zlepšení na jedné z jejích výrobních kolon, která musela být každých 50 dnů odstavena. Odstávky představovaly pro Synthomer významné materiálové ztráty.

Před dvěma roky byla ve spolupráci s externím lincenzorem zahájena komplexní analýza destilačních podmínek, například přetížení systému parami. Důkladné skenování, opět se zapojením mezinárodní renomované společnosti a využití tzv. nejlepších praktik (Best practices), které probíhalo za plného provozu jednotky, prokázalo přehlcování destilačních pater.

Ing. Jakub Šiška, vedoucí týmu Technologie Synthomer a.s., vysvětluje: „V rámci Antipolymeračního projektu navrhli a provedli naši technologové, ve spolupráci s licenzorem, konkrétní opatření na zlepšení efektivity výroby kyseliny akrylové. Jednalo se o výměnu pater, instalaci nových distributorů a instalace nové trasy nástřiku inhibitoru přímo do kolony. Veškeré práce jsme realizovali v rámci zářijové odstávky. Od té doby jsme provedli jedno odstavení z důvodu nestabilních podmínek na chladicí jednotce, které nesouviselo s tímto projektem, nicméně od posledního čistění na této koloně jedeme nepřetržitě již přes 100 dnů a za to patří všem spolupracovníkům, kteří se do projektu zapojili, uznání a poděkování.“ A velínaři sokolovské chemičky po prvních 100 dnech potvrzují, že optimalizovaná kolona výrobní jednotky kyseliny akrylové vykazuje lepší flexibilitu a lze ji lépe řídit.

Společnost Synthomer musela v rámci Antipolymeračního projektu realizovat řešení „na míru“, protože výrobní technologie se u jednotlivých světových producentů kyseliny akrylové liší. Tento projekt již přináší první pozitivní výsledky: v oblasti ekologie došlo k poklesu objemu odpadních vod, produkovaných při jednotlivých čištěních a snížení zátěže pro životní prostředí. Prodloužení doby mezi odstávkami je významným přínosem k minimalizaci rizik při manipulaci ze strany personálu a také přispívá k delší životnosti výrobních zařízení.

Unikátní Antipolymerační projekt byl také příležitostí pro mezinárodní spolupráci s nejlepšími světovými dodavateli. Zároveň dokazuje, že sokolovská chemička Synthomer chce být i do budoucna firmou se špičkovými technologiemi a odborníky, kteří je na Sokolovsku budou dále rozvíjet.

www.synthomer.com