MENU

BASF postaví nový fermentační závod pro přípravky na ochranu rostlin

BASF postaví nový fermentační závod pro přípravky na ochranu rostlin
3D model nového fermentačního závodu BASF v Ludwigshafenu

BASF investuje desítky milionů eur do nového fermentačního závodu na biologické a biotechnologické přípravky na ochranu rostlin ve svém integrované závodě Verbund v Ludwigshafenu. Závod bude vyrábět produkty, které přinášejí přidanou hodnotu zemědělcům, včetně biologických fungicidů a biologického ošetření osiva. BASF také plánuje využít zařízení k výrobě hlavního stavebního kamene Inscalis®, nového insekticidu odvozeného z kmenu hub. Uvedení do provozu je plánováno na druhou polovinu roku 2025. Závod bude zaměstnávat 30 lidí ve výrobě, logistice, strojírenství a údržbě.

Závod bude používat mikroorganismy k přeměně obnovitelných surovin, jako je glukóza, na požadované produkty - proces známý jako fermentace.

„Vidíme rostoucí poptávku po biologických přípravcích na ochranu rostlin. Tato investice je důležitým krokem k vybudování ještě silnějšího a konkurenceschopnějšího portfolia v této oblasti, “ řekl Marko Grozdanovic, seniorní viceprezident pro globální strategický marketing divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF. „Fermentace je navíc velmi flexibilní technologie, která nám v budoucnu umožní uvádět na trh inovativnější produkty odvozené z biotechnologií.“

„Pro výrobu v našem integrovaném závodě v Ludwigshafenu je tento vývoj dalším krokem v přechodu k inovativním výrobním procesům s nižší energetickou náročností na základě obnovitelných surovin, “dodal Christian Aucoin, seniorní viceprezident pro globální operace divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF. „Závod nabízí vynikající synergie díky své dobré infrastruktuře, integraci do stávající vysoce výkonné výrobní organizace a blízkosti výzkumných jednotek.“

O divizi Řešení pro zemědělství společnosti BASF

Zemědělství je zásadní pro zajištění dostatečného množství zdravých a cenově dostupných potravin pro rychle rostoucí populaci při současném snížení dopadů na životní prostředí. Ve spolupráci s partnery a zemědělskými odborníky a integrací kritérií udržitelnosti do všech obchodních rozhodnutí pomáháme zemědělcům vytvářet pozitivní dopad na udržitelné zemědělství. Proto investujeme do silného výzkumu a vývoje, který propojuje inovativní myšlení s praktickými kroky v terénu. Naše portfolio zahrnuje osiva a specificky vybrané vlastnosti rostlin, chemickou a biologickou ochranu plodin, řešení pro hospodaření s půdou, zdraví rostlin, ochranu proti škůdcům a digitální zemědělství. S odbornými týmy v laboratoři, v terénu, v kanceláři a ve výrobě se snažíme najít správnou rovnováhu pro úspěch – pro zemědělce, zemědělství a budoucí generace. V roce 2022 dosáhla naše divize tržeb ve výši 10,3 miliardy eur. Pro více informací prosím navštivte www.agriculture.basf.com nebo některý z našich kanálů sociálních médií.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Více než 111 000 zaměstnanců skupiny BASF Group přispívá k úspěchu našich zákazníků téměř ve všech odvětvích a téměř ve všech zemích světa. Naše portfolio zahrnuje šest segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. Společnost BASF dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 87,3 miliardy eur. Akcie BASF jsou obchodovány na burze cenných papírů ve Frankfurtu (BAS) a jako americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace na www.basf.com

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2022 měla společnost BASF v České republice okolo 70 zaměstnanců a dosáhla obratu 916 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz