MENU

Biotechnologický startup Nanoligent získal investici za 2,8 mil. €

Biotechnologický startup Nanoligent získal investici za 2,8 mil. €
Zástupci firem Nanoligent, i&i Bio, Avanteca, IAG, IBB-UAB a IIB Sant Pau

Venture kapitálový fond i&i Biotech Fund I (i&i Bio) oznámil investici do španělského biotechnologického startupu Nanoligent SL vyvíjejícího cílenou onkologickou terapii. i&i Bio se tímto krokem připojil k předchozím investorům Italian Angels for Growth (největší sít tzv. business angels investorů v Itálii) a AVANTECA Partners (švýcarská soukromá společnost pro správu aktiv). Firma Nanoligent v tomto investičním kole získala od všech tří společností celkem 2,8 milionů eur.

Společnost Nanoligent vyvíjí inovativní terapii zaměřenou na pozdní metastazující stádia onkologických onemocnění. Platformová technologie firmy je založena na cílené eliminaci nádorových buněk s nadměrnou přítomností receptoru CXCR4, který je častým ukazatelem nepříznivé prognózy a rezistence na léčbu. Základem technologie jsou tzv. proteinové nano konjugáty, které mají potenciál překonat současná omezení protinádorových protilátek.

„Nanoligent je pátou investicí fondu i&i Bio, v rámci našeho portfolia se řadí do skupiny cílených onkologických terapií. Jsme nadšeni hlubokým vědeckým zázemím firmy i jedinečností jejich technologie. Platformu vyvíjí vysoce motivovaný, zkušený a plně zapojený tým vědců a manažerů. Na základě získaných vědeckých dat má projekt velký potenciál stát se účinnou léčbou pro pacienty v pozdním metastatickém stádiu onemocnění, “ uvedl k aktuální investici Jaromír Zahrádka, CEO společnosti i&i Bio.

Právě uzavřené investiční kolo umožní společnosti Nanoligent pokročit v preklinickém vývoji hlavní kandidátní sloučeniny a zároveň podpořit vývoj dalších. „V pokročilém stádiu onemocnění zareaguje úspěšně na současnou terapii méně než třetina nově diagnostikovaných pacientů. S podporou společnosti i&i Bio a našich stávajících investorů dosáhneme dalšího vývojového milníku a předložíme prvního kandidáta z našeho portfolia anti-metastatických terapií, “ uvedla Montserrat Cano, generální ředitelka společnosti Nanoligent.

V současné době tvoří představenstvo společnosti Michele Marzola (Italian Angels for Growth), Michael Milos (AVANTECA Partners), Manuel Rodríguez (předseda představenstva) a Montserrat Cano (generální ředitelka). „Jsme rádi, že můžeme přivítat fond i&i Bio ve společnosti Nanoligent. Stejně jako v předchozích případech jsme byli ohromeni hloubkou jejich vědecké due diligence a profesionalitou jejich vedení. Těšíme se na cestu, která nás v rámci společné investice čeká, “ uvedla Michele Marzola z Italian Angels for Growth.

„Fond i&i Bio je tím správným partnerem pro další rozvoj společnosti Nanoligent. Přesvědčili nás o tom jejich hluboké vědecké znalosti i skvělé kontakty, které získali ve farmaceutickém světě. Všichni věříme, že úspěšně dovedeme společnost Nanoligent do dalších fází jejího vývoje, “ doplnil Michael Milos ze společnosti AVANTECA Partners.

Rozvoj firmy Nanoligent spadá do kategorie úspěšně zvládnutého transferu technologií, což je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Foto – zleva: M. Rodríguez Mariscal (Nanoligent), J. Zahrádka a B. Šumová (i&i Bio), M. Milos (Avanteca), M. Cano (Nanoligent), M. Marzola (IAG), R. Mangues (IIB Sant Pau), P. Álamo (Nanoligent), A. Villaverde (IBB-UAB), I. Casanovas, L. Alba, U. Unzueta (všichni IIB Sant Pau). Autor: Nanoligent

Nanoligent

Společnost Nanoligent byla založena v roce 2017 spoluzakladatelem a předsedou představenstva Manuelem Rodriguezem Mariscalem jako spin-off vzešlý z více než desetileté spolupráce mezi nanobiotechnologickou skupinou na Institutu biotechnologie a biomedicíny na Universitat Autònoma de Barcelona (vedenou profesorem Antoniem Villaverdem a hlavní výzkumnicí Esther Vázquezovou) a skupinou pro onkogenezi a protinádorové léky Biomedicínského výzkumného ústavu Sant Pau při nemocnici Santa Creu i Sant Pau (vedenou profesorem Ramonem Manguesem), kteří jsou zároveň spoluzakladateli společnosti Nanoligent. Montserrat Cano nastoupila v roce 2020 a má více než 15 let zkušeností s prací ve farmaceutických a biotechnologických firmách. Cílem společnosti Nanoligent je vyvinout průkopnickou technologickou platformu, která bude cílit na metastázy napříč několika typy nádorů.

www.nanoligent.com

Italian Angels for Growth (IAG)

Společnost IAG byla založena v roce 2007 a je lídrem na poli italského seed venture kapitálu. Tvoří ji více než 270 představitelů podnikatelského, finančního a průmyslového světa, kteří investují čas, dovednosti a kapitál do růstu inovativních startupů. Firma za dobu své existence analyzovala více než 6 500 startupů a uskutečnili přes 100 investic, přičemž členové IAG a spoluinvestoři investovali celkem přes 300 milionů eur. Společnost IAG finančně podporuje inovativní projekty nejen tím, že investuje vlastní kapitál, ale zároveň podporuje zakladatele startupů při definování obchodních modelů.

www.italianangels.net

AVANTECA Partners

AVANTECA Partners je soukromá společnost se sídlem ve Švýcarsku, která se zabývá správou aktiv a investuje do společností v rané fázi vývoje z oblasti přírodních věd.

www.avanteca.com

i&i Bio

i&i Bio je venture kapitálový fond se sídlem v Lucembursku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inkubátoru i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Fond je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace.

www.inibio.eu