MENU

Brněnská pobočka Thermo Fisher Scientific si připomněla 30. výročí

Brněnská pobočka Thermo Fisher Scientific si připomněla 30. výročí
Budova výrobního závodu Thermo Fisher Scientific v Brně

Elektronová mikroskopie je v současnosti považována za obor, kterým se Brno chlubí v Česku i ve světě. Vždyť každý třetí elektronový mikroskop pochází právě z moravské metropole. Ačkoli vše začalo již v 50 letech, kořeny moderní brněnské elektronové mikroskopie se pojí s rokem 1993, kdy po rozpadu Tesly Brno vznikají nástupnické firmy, které se postupem času transformovaly do podoby technologických lídrů a klíčových firem pro celý region. Na začátku listopadu jsme proto oslavili 30. výročí. Podívejte, jak oslavy vypadaly!

V Thermo Fisheru dnes pracuje téměř 1 800 lidí a tržby brněnské pobočky za rok 2022 činily 19,7 miliardy korun, což z nás dělá jednu z největších firem v Brně. Jsme také považováni za největšího lokálního exportéra a dlouhodobě patříme k největším investorům do výzkumu a vývoje (R&D). V loňském roce jsme do této oblasti poslali téměř 1,3 miliardy korun.

Začátky však byly o poznání skromnější. V roce 1993 vznikla firma Delmi, kterou tvořilo něco málo přes 20 lidí. Byl mezi nimi i náš současný generální manažer a ředitel R&D Petr Střelec. „Do firmy jsem nastupoval jako vystudovaný fyzik. Začínali jsme v miniaturních pronajatých prostorech v Jundrově, které v žádném případě nepřipomínaly naši současnou výrobu. Elektronové mikroskopy se dnes vyrábí v extrémně čistém prostředí, ve kterém se sleduje množství prachových částic, vlhkost, magnetické pole a mnoho dalších údajů. Nic takového tenkrát nebylo. Byli jsme parta nadšenců, každý musel svým způsobem dělat všechno, nebyli jsme tak úzce specializovaní, jako je tomu v současnosti. Mělo to samozřejmě své nevýhody, ale naučili jsme se díky tomu neskutečně mnoho věcí, které nám pomohly v další kariéře a dnes nám umožňují vidět širší souvislosti, “ vzpomínal.

Firma, kterou bychom dnes označili moderním slovem „start-up“, brzy zaujala zahraniční investory. Ti přinesli potřebné znalosti a kapitál, který v průběhu let umožnil raketový růst. Jak rostl počet vyrobených mikroskopů a zvětšoval se počet zaměstnanců, musela firma hledat větší prostory. Z Jundrova se přestěhovala do technologického parku v Králově Poli, kde v průběhu let 1997-2010 postupně obsadila několik budov. I ty jí však byly malé. V roce 2014 tak došlo na stěhování do budovy v Černovicích, ve které Thermo Fisher působí dodnes. „Naše technologické centrum v sobě kombinuje velkou výrobu se zázemím pro vývoj, jako jsou laboratoře a kanceláře. Rozprostírá se na ploše 62 295 m2 a jen samotné čisté prostory mají rozlohu dvou fotbalových hřišť. Přitom je v nich zachována větší čistota než na operačním sále. Něco takového jsme si na začátku 90. let nedokázali představit, “ vysvětlil Petr Střelec.

V průběhu let se také měnil název a vlastnická struktura. Poslední velká změna proběhla v roce 2016, kdy se tehdejší FEI stalo součástí celosvětového giganta v oblasti produktů a služeb pro vědu – Thermo Fisher Scientific. Spojení s americkou firmou akcelerovalo další růst a v Brně se díky tomu začaly vyrábět a vyvíjet další přístroje, které nachází uplatnění nejenom ve vědě, ale také v průmyslu, a sice spektrometry.

Thermo Fisher je jedním z nejviditelnějších hráčů na poli brněnského high-tech průmyslu a elektronová mikroskopie je představiteli města a kraje vnímána jako obor, který zásadní měrou přispívá k inovačnímu potenciálu jižní Moravy. „V rámci ČR vynakládá Jihomoravský kraj na výzkum a vývoj největší podíl regionálního HDP (3,2 %), na čemž se z velké části podílí technologické firmy jako je Thermo Fisher. Směle se můžeme rovnat i s jinými vyspělými regiony západní Evropy. Nesmírně si cením toho, že u nás vznikají takto složité produkty s vysokou přidanou hodnotou. Ve výsledku to totiž přispívá všem obyvatelům Jihomoravského kraje, “ řekl Jan Grölich, hejtman Jihomoravského kraje, který byl jedním z hostů narozeninové oslavy.

Jeho slova potvrzdil i Petr Střelec: „Za těch 30 let se nám podařilo vybudovat něco neskutečného, což bychom nezvládli bez nadšení, odhodlání a umu našich kolegů. Současně si však uvědomujeme závazek vůči lidem a regionu, ve kterém působíme, a snažíme se mu to vracet. Spolupracujeme proto s celou řadou univerzit, středních škol, vzdělávacích institucí nebo dobročinných organizací, se kterými se snažíme podporovat vědu a vzdělávání. Věřím, že i díky tomu se nám daří motivovat mladší generace ke studiu technických oborů a lákat mladé talenty, kteří zajistí, že brněnská elektronová mikroskopie tady bude i za dalších 30 let.