MENU

Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie

Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie
Tisková konference u příležitosti vzniku Národního institutu virologie a bakteriologie (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Skoro tři desítky špičkových vědeckých týmů z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří robustní výzkumnou síť zaměřenou na studium virů a bakterií a vývoj nové antivirové a antibakteriální léčby. Vznikající Národní institut virologie a bakteriologie je financován z prostředků EU částkou 1,3 miliardy korun v rámci programu Exceles Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pandemie Covid-19 odhalila, že ačkoli v Česku působí řada špičkových vědeckých týmů zaměřujících se na viry, bakterie a hledání nových léků, chybí tu společná odborná a výzkumná základna. Vědecké týmy tak působí do značné míry izolovaně či jen v rámci úzce zaměřených spoluprací.

Právě to má napravit vznikající Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB), který má za cíl vědce účinně propojit a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. Rolí NIVB bude současně poskytovat odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země, což je klíčové pro účinnou reakci v případě potenciálních nových epidemií.

Výzkum konsorcia se bude soustředit na tři hlavní oblasti: studium interakce mezi viry či bakteriemi a hostiteli, tedy např. porozumění mechanismům, jak se viry a bakterie v infikovaných organismech množí, jak využívají zdroje hostitelů ve svůj prospěch či jak způsobují onemocnění; studium imunitní odpovědi napadeného organismu, vrozené a získané imunity proti patogenům; a výzkum a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním.

Hlavním koordinátorem vznikajícího centra je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Do konsorcia je zapojeno celkem 28 vědeckých týmů z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, ÚOCHB, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR.

Projekt NIVB je financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Exceles, který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program Exceles je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

  • Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB: „Covid velmi živě a bolestně ukázal, že epidemie mají potenciál převrátit i naši vyspělou společnost a způsob života naruby. Ukázal také, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale už nemáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci a poskytovala odborná doporučení politikům či orgánům, které mají na starosti potřebná opatření. Jsem velmi rád, že tu konečně vzniká taková platforma vizí, která propojí výzkum v této oblasti, a jsem hrdý, že její vznik koordinuje náš ústav.“
  • Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR: „NIVB vytvoří unikátní výzkumnou platformu v oblasti virologie a bakteriologie v České republice a pomůže sjednocovat dosavadní roztříštěný výzkum v této oblasti. Věřím, že bude tvořit počáteční stádium pro vytvoření národního institutu zaměřeného nejen na výzkum infekčních nemocí a vývoj nových léčiv proti nim, ale i šířeji na dopady těchto chorob na společnost, prevenci a modelování možného rizikového vývoje. Po takovém komplexním centru, které byl bylo obdobou například německého Institutu Roberta Kocha a podobných pracovišť v zahraničí, Akademie věd – zatím marně – volá od počátku pandemie Covid-19."
  • Zdeněk Hostomský, hlavní řešitel a vědecký koordinátor projektu, ÚOCHB: „Vytváříme platformu, která propojí špičkové výzkumné týmy v Česku, zintenzivní jejich spolupráci, ale také umožní vědcům získat to nejmodernější přístrojové vybavení a efektivně je sdílet. Důležitým přínosem bude také lepší koordinace v krizových situacích a při hledání vědeckého konsensu v otázkách, které hýbou společností.“
  • Pavel Plevka, vědecký koordinátor projektu, CEITEC / Masarykova univerzita: „Výzkum v Národním institutu virologie a bakteriologie bude zaměřen na tři oblasti: interakce mezi patogeny a hostiteli; imunita proti virům a bakteriím; a léčba virových a bakteriálních infekcí. První dvě výzkumné oblasti nám umožní poznat nepřítele – jak viry a bakterie napadají hostitele, jak se vyhýbají přirozené imunitní obraně a jak způsobují onemocnění. Porozumění těmto patologickým procesům nám umožní v rámci třetí výzkumné oblasti přispět k vývoji nových léčiv a diagnostických nástrojů.“

www.uochb.cz,  www.avcr.cz