MENU

Chlazení baterií elektromobilů: LANXESS pracuje na řešení, které zrychlí jejich nabíjení

Chlazení baterií elektromobilů: LANXESS pracuje na řešení, které zrychlí jejich nabíjení
Zdroj: Lanxess

Elektromobily jsou na vzestupu a jejich podíl na všech registracích nových automobilů se v roce 2021 opět zvýšil. Vozy jsou tišší, snadněji se řídí, jsou levnější na údržbu a šetrnější k životnímu prostředí. Jeden velký otazník se však stále nepodařilo zodpovědět. Dobití úplně vybité baterie trvá příliš dlouho a apely  k tomu, aby se po ujetí 400 kilometrů udělala půlhodinová přestávka, nefungují.

Řešením tohoto problému by mohla být nová generace tepelného managementu baterie. Rozhodujícím faktorem budou specializované chladící kapaliny, na jejichž vývoji společnost LANXESS pracuje.

Baterie se nesmí přehřívat

Již dnes mohou rychlonabíjecí stanice dodat až 300 kW elektrické energie, což stačí za 10 minut nabíjení k ujetí 300 kilometrů. Žádný dnes dostupný elektromobil však takto nabíjet nelze, jelikož baterie by se přehřála. „Silný průtok proudu by zahřál baterii do bodu, kdy by vnitřní teplo začalo poškozovat její stabilitu, což by vedlo k nevratné ztrátě kapacity, “ vysvětluje Raphael Schmitz, odborník na baterie společnosti LANXESS. „Klíčem k většímu rozšíření elektromobilů je proto lepší chlazení baterie, “ dodává Schmitz.

Většina výrobců dnes sází na nepřímé chlazení. Chladící kapalina cirkuluje v potrubí kolem článků baterie a odvádí teplo. Trubky však ochlazují články jen v těch místech, kde se jich dotýkají. Účinek této technologie je proto omezený. Stále více odborníků proto sází na tzv. ponorné chlazení, při kterém je baterie zcela ponořena do chladící kapaliny. Ta dokáže v krátkém čase absorbovat mnohem více tepla.

Chladící kapalina nové generace jako výzva pro vývojový tým

Realizace řešení a výroba chladících kapalin je výzvou pro chemický průmysl. „Pro ponorné chlazení musí použitá chladící kapalina fungovat mnohem jinak a lépe než dřív, “ vysvětluje David Stonecipher, globální vedoucí aplikačních technologií ve společnosti LANXESS. Stonecipher dohlíží na tým, který pracuje na nových chladících kapalinách ve vývojových centrech. Protože tyto kapaliny proudí přímo kolem článků, nesmí vést elektrický proud. Neměly by tak reagovat s různými kovy nebo plasty a musí být schopny souvisle proudit bez ohledu na teplotu uvnitř bateriového bloku. Tyto vlastnosti se přidávají k požadavkům na vysokou nehořlavost, tepelnou kapacitu a šetrnost  životnímu prostředí.

Kratší doba nabíjení s produkty LANXESS

V reakci na žádané zrychlení nabíjení baterie elektromobilů rozšířili vývojáři společnosti LANXESS sortiment produktů:

  • Polyalfaolefiny (PAO): obzvláště čisté syntetické uhlovodíkové kapaliny, které téměř nereagují s okolními materiály a mají dobré tepelné i elektrické vlastnosti.
  • Estery polyolů (POE): kapaliny s velmi dobrými tepelnými a elektrickými vlastnostmi a vysokou požární odolností.
  • Fosfátové estery (PE): poskytují dokonalou ochranu proti požáru a popálení v případě náhodného poškození nebo elektrické poruchy.

V budoucnu nebude tankování elektromobilu trvat o nic déle než tankování spalovacího automobilu. Ponorné chlazení je však stále ve vývoji a k plně funkčnímu systému musí být jinak navržena např. také akumulátorová baterie. Očekává se, že v příštích 3–5 letech bude ponorné chlazení zaváděno do osobních elektromobilů s váhou do jedné tuny

Více informací o e-mobilitě ve společnosti LANXESS najdete na webové stránce https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/LANXESS-e-Mobility.