MENU

Elixír do škol a VŠCHT Praha společně podporují učitele chemie

Elixír do škol a VŠCHT Praha společně podporují učitele chemie
Učitelé zapojení do projektu chemických center

Nezisková organizace Elixír do škol, která se od roku 2013 věnuje podpoře výuky fyziky a digitálních technologií, a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zahájily společně projekt chemických center zejména pro učitele základních a středních škol. Centra jsou místem kolegiálního vzdělávání, kde se setkávají kantoři v regionech a pod vedením zkušeného kolegy sdílejí příklady dobré praxe, inspirují a učí se navzájem. Setkání v centrech probíhají 1x měsíčně ve školním roce a jsou pro účastníky zdarma. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

"Chemie je experimentální věda, která bublá, hřeje, chladí, hoří, bouchá a je barevná. Chemie je skutečně každý den všude kolem nás. Přesto se žáci ve školách spíš než se zajímavými pokusy z každodenního života setkávají s teoretickou výukou, často odtrženou od reality. Chemický Elixír si klade za cíl vrátit chemické pokusy do výuky, nalít učitelům inspiraci do žil a v konečném důsledku probudit v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání principů fungování světa kolem nás, " říká Petr Holzhauser, odborný garant projektu za VŠCHT Praha.

Od září 2022 funguje deset chemických center - v Praze, Ostravě, Plzni, Sokolově, Litoměřicích, Rumburku, Letohradu, Jirkově, Ledči nad Sázavou a Šumicích na Uherskohradišťsku. Úvodní setkání nabídla témata jako cukrovinky a chemie, hrátky s oxidem uhličitým a dusíkem či variace na chemické jo-jo.
"Chcete v hodinách experimentovat? Hledáte nápady na pokusy? Máte vylepšení známých experimentů nebo nové experimenty? Chybí vám zkušenosti? Nevíte, jaké žákovské pokusy jsou vhodné pro ZŠ a SŠ? Nejste si jistí, s jakými chemikáliemi a v jakých koncentracích mohou žáci pracovat? Potřebujete poradit a podpořit při výuce chemie? Chcete propojit chemii s dalšími předměty - fyzikou, biologií či výtvarnou výchovou? Přijďte, těšíme se na vás, " zve na setkání pedagožka Renáta Ottová, garantka pro chemická centra v Elixíru do škol a vedoucí jednoho z nich v Praze 6.

Finančními partnery projektu se staly společnosti Lach-Ner, Contipro, BorsodChem, Mondi, Synthomer, Nadace ORLEN Unipetrol, Ústecký kraj, město Sokolov a Nadace České spořitelny jako zakladatel a hlavní donor Elixíru do škol.

"Elixír slaví v tomto školním roce své 10. jubileum. Je úžasné vidět, co vše se za ty společné roky podařilo - vzniklo více než 30 nových center, přibrali jsme digitální nadšence, pedagogy z mateřských škol, prvního stupně a nyní se k nám přidávají chemikáři. Je pro mě ctí být posledních 5 let součástí této skvělé party, která vznikla a začala růst kolem Heuréky a dnes tvoří jádro profesní sítě učitelů v Česku a je nekonečnou studnicí inspirace, dobré nálady, vzájemné podpory a spolupráce. Moc se těším na další pětiletku společné proměny vzdělávání odspodu, " doplňuje Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.

Elixír do škol