MENU

Explosia získala čtvrtmiliardový grant od Evropské komise a výrazně navýší výrobu

Explosia získala čtvrtmiliardový grant od Evropské komise a výrazně navýší výrobu
Celospalitelné hnací náplně pro velkorážovou munici

Téměř trojnásobný nárůst výroby bezdýmných sférických prachů a více než dvojnásobek celospalitelných hnacích náplní pro velkorážovou munici. To jsou plány na navýšení výroby v pardubické Explosii. Pomůže jí s tím také její úspěch v programu ASAP Evropské komise určeném na podporu výroby munice v Evropě. V rámci něj EK vyčlenila balík celkem 500 milionů eur a Explosia z něj v konkurenci evropských zbrojovek obdržela maximální možnou podporu 10 milionů eur.

„Vývoj ruské agrese proti Ukrajině jasně ukazuje, že Evropa potřebuje zabrat ve výrobě munice a já jsem rád, že česká Explosia v tom bude hrát výraznou roli. Zároveň chci ocenit Evropskou komisi za tuto iniciativu, která pomůže posílit bezpečnost nás i našich spojenců," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto také velmi podporuji plány vedení společnosti Explosia na navýšení výrobní kapacity u nejdůležitějších typů munice.“

Plány firmy Explosia na navýšení výroby jsou reakcí na zvýšenou poptávku po její produkci, která postupně roste od roku 2020. Šlo především o zájem po bezdýmných prachách. Už před čtyřmi lety proto začala pracovat na investičních plánech, které by umožnily tuto poptávku naplnit. „Rozjeli jsme výrobu naplno, ale se začátkem války na Ukrajině se ukázalo, že poptávka vysoce převyšuje výrobní kapacity, proto jsme aktivovali plány na výstavbu nové výrobní linky, “ popisuje generální ředitel firmy Explosia Kamil Dudek. Zatímco investice Explosie v předchozích letech se pohybovaly ročně kolem 100 milionů korun, v roce 2023 už vystoupaly na 200 milionů, pro letošní rok je v plánu proinvestovat téměř 320 milionů a celkově chce nejvýznamnější český producent výbušnin proinvestovat do roku 2026 až dvě miliardy korun.

Kam peníze půjdou

První oblastí, na kterou budou využity právě finance z programu Evropské komise zvaného ASAP, je výroba celospalitelných hnacích náplní pro velkorážovou munici. „Kapacita výroby celospalitelných modulů je v současnosti 80 tisíc kusů ročně, od roku 2027 bychom chtěli dosahovat výroby až 200 tisíc kusů ročně, “vysvětluje předseda představenstva a finanční ředitel Radomír Krejča. Druhou oblastí, kam půjdou investované peníze pouze z vlastních zdrojů, je výroba bezdýmných sférických (kuličkových) prachů. „Zde bychom chtěli od roku 2026 navýšit výrobu na téměř trojnásobek. Ze stávajícího množství 450 tun bychom se rádi v budoucnu pohybovali na úrovni 1200 až 1500 tun dle typu vyráběných sférických prachů, “ přidává konkrétní čísla Radomír Krejča. Investice jsou dlouhodobého charakteru a nelze očekávat, že by se proces dal nějak uspíšit. „Oslovujeme společnosti, které jsou schopny postavit nám výrobní zařízení na míru, ale buďme upřímní, nejsou jich desítky, abychom si mohli vybírat. Výroba výbušnin je navíc velmi specifická a na prvním místě je bezpečnost, proto musíme postupovat s maximální opatrností, “ říká k postupu při realizaci investic výrobní ředitel Explosie Pavel Mareček.

Unijní projekt ASAP vychází z Aktu na podporu navýšení výroby dělostřelecké munice a raketových střel v Evropě. V souvislosti s válkou na Ukrajině se totiž ukázaly stávající výrobní kapacity jako nedostatečné, cílem projektu proto je podpořit rozvoj evropského obranného a bezpečnostního průmyslu. „My jsme se projektu ASAP začali věnovat hned po jeho zveřejnění, na podkladech pro žádost pracovalo mnoho lidí napříč naší společností, jsem proto velmi rád, že komise vyhodnotila naši žádost jako vhodnou k maximální možné podpoře, “ komentuje úspěch v projektu generální ředitel Explosie Kamil Dudek.

Ředitel Dudek také upozorňuje, že při hodnocení úspěchu v projektu ASAP nelze při navyšování výrobních kapacit spoléhat jen na peníze a z nich pořízené nové stroje. Souběžně s investicemi jedná vedení Explosie také o dodávkách surovin tak, aby byl dlouhodobě zajištěn jejich dostatek i po realizaci plánovaných investičních akcí. „Jednání vedeme jak se stávajícími dodavateli v rámci ČR nebo Evropské unie, tak také s těmi potencionálními i mimo EU, “ popisuje aktivity kolem dodávek surovin Kamil Dudek.

Další kapitolou jsou pak lidské zdroje. Vedení Explosie chce stavět navýšení výroby na zkušenostech stávajících zaměstnanců, které hodlá doplnit o několik desítek nových pracovníků. Do hry o navyšování výrobních kapacit vstupují ještě další faktory, jako je legislativa nebo bezpečností limity. Problematiku navyšování kapacit výroby v rámci bezpečnostního průmyslu tedy nelze vztahovat pouze na finanční a technické zajištění, ale komplexně a především s ohledem na bezpečnost.

www.explosia.eu