MENU

i&i Biotech Fund a Tensor Ventures investují do vývoje screeningové platformy „kardioidů“

i&i Biotech Fund a Tensor Ventures investují do vývoje screeningové platformy „kardioidů“
Cardiod Drug Discovery Platform

Rakouská biotechnologická společnost HeartBeat.bio AG dnes oznámila uzavření „Pre-Series“ investičního kola A ve výši 4,5 milionu EUR, na kterém se podílely fondy i&i Biotech Fund, Invest AG, aws Gründungsfonds II a Tensor Ventures. HeartBeat.bio vyvíjí platformu pro objevování léčiv kardiovaskulárního systému, ke které využívá takzvané kardiální organoidy a umělou inteligenci.

Financování umožní dokončení vysoce výkonné automatizované platformy pro objevování nových možností léčby významných kardiovaskulárních onemocnění jako jsou např. léky indukované a genetické kardiomyopatie, infarkt myokardu či fibróza. Platforma celý proces vývoje léčiv zrychluje, zlevňuje s cílem vyšší míry klinické úspěšnosti.

Ačkoli jsou kardiovaskulární onemocnění celosvětově nejčastější příčinou úmrtí, vývoj nových léčiv je stále limitován díky nedostatku studijních modelů reflektujících fyziologii srdeční tkáně. HeartBeat.bio přichází s řešením ve formě kardiálních organoidů (tzv. Cardiod Drug Discovery Platform), což jsou komplexní shluky orgánově specifických srdečních buněk reflektující patologii srdeční tkáně. Pomocí organoidů pak identifikuje a validuje nové léčebné cíle, vyvíjí inovativní léčiva anebo testuje toxicitu léků na zdravou tkáň (tzv. klinická studie v misce). To vše bez testování na zvířatech.

Ve spolupráci se společností Molecular Devices (3D biology innovation hub) zaměřující se na vývoj plně automatizovaných systémů buněčných kultur CellXpress.ai vyvinula společnost HeatBeat.bio první plně integrovanou, vysoce škálovatelnou, standardizovanou platformu pro tzv. screening nových léčiv.

„Současná investice je důležitým potvrzením potenciálu naší technologie kardioidů, která může změnit paradigma vývoje kardiologických léků. Jsme hrdí na to, že jsme získali finanční prostředky od čtyř investorů, kteří mají finanční sílu pokračovat ve financování v dalším investičním kole, které je plánováno na rok 2025, “ říká Michael Krebs, generální ředitel společnosti HeartBeat.bio.

„Věříme, že technologie společnosti HeartBeat.bio má skutečný potenciál přispět k efektivnějšímu vývoji léků na léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň v ní vidíme i etický rozměr, neboť nasazení této technologie povede ke snížení počtu pokusů na zvířatech," komentoval aktuální investiční počin Tomáš Maršálek, finanční ředitel i&i Biotech Fund.

„HeartBeat.bio je start-up, ve kterém se prostřednictvím revoluční platformy potkává biotechnologie s hardwarovým inženýrstvím a umělou inteligencí, což jsou oblasti, které nás jako deep tech fond zajímají, “ dodává Roman Smola, spoluzakladatel fondu Tensor Ventures a pokračuje: „Investice do HeartBeat.bio je i v tomto segmentu naprosto výjimečná, máme proto velkou radost, že jsme se k ní mohli připojit. V budoucnu budeme hledat další podobné technologie, které mohou celosvětově změnit něco, co bylo dříve zcela nemyslitelné.“

HeartBeat.bio od svého založení v roce 2021 získala dosud celkem 10 milionů EUR ze soukromých a veřejných zdrojů.

HeartBeat.bio AG ("HeartBeat.bio")

Společnost HeartBeat.bio vyvíjí celosvětově první vysoce výkonné řešení pro kultivaci lidských organoidů, screening a analýzu dat s podporou umělé inteligence pro vývoj prvotřídních léků kardiovaskulárního systému. Takzvaná Cardioid Drug Discovery Platform se opírá o samo sestavitelné, vysoce reprodukovatelné srdeční organoidy, které napodobují lidskou fyziologii a umožňují modelování srdečních onemocnění. V současné době se HeartBeat.bio zaměřuje na léky indukované a genetické kardiomyopatie, dále na diabetické kardiomyopatie, infarkt myokardu a srdeční remodelace. Společnost HeartBeat.bio byla založena v roce 2021 na základě technologických objevů Institutu molekulární biotechnologie (IMBA). Sídlí ve vídeňském BioCentru v Rakousku. Společnost je financována z programu Seed Rakouské propagační banky (AWS), jakož i z grantů Rakouské agentury pro podporu výzkumu (FFG) a Vídeňské agentury pro podnikání.

Další informace naleznete na www.heartbeat.bio.

i&i Biotech Fund (i&i Bio)

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra
i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 53 milionů eur, které investuje do společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu naleznete i zajímavé projekty ze Španělska či Nizozemí. Více na
www.inibio.eu.

Evropský investiční fond (EIF)

Fond i&i Bio je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:

  • lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování.
  • Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Více na www.eif.org.

Tensor Ventures ("Tensor Ventures")

Tensor Ventures je globální deep tech fond se sídlem v Praze a Lucembursku, který založili Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr. Fond podporuje revoluční myšlenky deep tech startupů v rané fázi vývoje. V současné době tvoří portfolio Tensor Ventures více než dvacet startupů z Evropy, Velké Británie, Izraele, USA, České republiky a Slovenska. Fond podpořil startupy jako Tatum, Veracity Protocol, QC82 a další v jejich silném růstu. Více informací naleznete na adrese www.tensor.ventures.