MENU

i&i Biotech Fund investoval 8 milionů Kč do českého startupu Sophomer

i&i Biotech Fund investoval 8 milionů Kč do českého startupu Sophomer
Původci Sophomeru v jejich chemické laboratoři

Český akademický startup Sophomer, s.r.o. ohlásil získání svého prvního investora. Je jím investiční fond i&i Biotech Fund, který firmě poskytl zhruba 8 milionů Kč, část z toho ve formě konvertibilní půjčky. Získané peníze firma použije na další vývoj technologie, otevření nové laboratoře v Praze 10 či nezbytné rozšíření týmu o další dva členy. Sophomer, s.r.o. vznikl na konci roku 2022 jako výsledek spolupráce Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, firmy Elisa Development a bio-inovačního centra i&i Prague. Založení tohoto akademického startupu představuje unikátní příklad úspěšného transferu technologií.

Sophomer, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou syntetických polymerů pro výrobce in Vitro diagnostiky (IVD). Prvním produktem, který tento mladý český startup uvede během následujících měsíců na trh, je polymer SophoMer F10. Tento polymer nahrazuje při imunologickém testování široce používaný bovinní sérový albumin (BSA), který při testech blokuje nechtěné signály, což pomáhá zpřesňovat prováděná měření.

K výrobě BSA je však třeba hovězího séra, což způsobuje značné problémy. SophoMer F10 je oproti tomu plně syntetický. „Díky tomu, že při výrobě našeho polymeru není třeba žádné složky živočišného původu, odpadá problém s výskytem patogenů a s ním spojená nutnost udělení veterinárních certifikátů. Umožňuje nám to také vyrábět jednotlivé šarže ve standardizované kvalitě, což je v současné době jinak velmi náročné. Zároveň je SophoMer F10 oproti BSA minimálně pětkrát účinnější, “ vyjmenovává hlavní výhody polymeru Martin Burkhard, výkonný ředitel Sophomer, s.r.o.

Firma také v současnosti zahájila práce na první zakázce: s předním evropským výrobcem spolupracuje na vývoji diagnostických souprav, ve kterých bude polymer SophoMer F10 již základní komponentou. Kromě toho se ke konci chýlí i interní testy, které probíhají u několika významných výrobců in Vitro diagnostiky. Pokud vše dopadne úspěšně po technologické i obchodní stránce, nebude nic bránit tomu, aby i největší světoví výrobci začali používat polymer SophoMer F10 při výrobě svých diagnostických sad. Poslední novinkou je pak spuštění vývoje dalších tří polymerů.

Běh na dlouhou trať

Nezbytné náklady, které jsou s růstem firmy spojené, pokryje první investice. Poskytl ji investiční fond i&i Biotech Fund, který se specializuje na vyhledávání a rozvoj unikátních akademických startupů z oblasti vývoje léků, diagnostiky či medicínských technologií. Výše investice do firmy Sophomer, s.r.o. se pohybuje okolo 8 milionů Kč, část z toho je ve formě konvertibilní půjčky. „Na tomto mladém českém startupu nás zaujala především jeho dynamika. V rekordně krátkém čase dokázala firma vyřešit podepsání licenční smlouvy, rozběhnout provoz, získat první zakázku či uvést svůj první výrobek na trh. Věříme jejich vědě i schopnosti zaujmout průmyslové partnery. Jsme rádi, že můžeme být u tohoto nadějného projektu již od samého začátku, “ říká Tomáš Maršálek, finanční ředitel i&i Biotech Fund.

Získání prvního investora představuje dosažení důležitého milníku v historii firmy, jejíž vznik je ukázkovým příkladem efektivního transferu technologií. „Transfer technologií je běh na dlouhou trať. Jde však o nezbytnou součást přenosu vědeckých poznatků do praxe, bez níž by zůstalo mnoho skvělých vědeckých objevů zcela nevyužito. Naším úkolem je být na této cestě užitečným prostředníkem, který pomáhá špičkovým technologiím najít své uplatnění na trhu, “ dodává Jiří Moos z bio-inovačního centra i&i Prague, který stojí u projektu od samotného začátku.

Sophomer, s.r.o.

Sophomer s.r.o. je akademický startup založený skupinou lidí, kteří pocházejí jak z oblasti průmyslu, tak i z akademické sféry. Jejich vizí je spojit dva zdánlivě nesouvisející obory: imunologickou analýzu a chemii polymerů a pomoci všem, kdo při své práci využívají imunochemické testy. Jedním z prvních a široce aplikovatelných produktů tohoto startupu je materiál SophoMer F10. Jedná se o polymer, který dokáže nahradit v imunochemických testech široce používaný bovinní sérový albumin, v současné době složku, bez níž je vývoj imunologické analytiky zdánlivě nepředstavitelný.

Více na www.sophomer.com.

i&i Biotech Fund (i&i Bio)

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra
i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 47 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu naleznete i zajímavé projekty ze Španělska či Nizozemí.

Více na www.inibio.eu.

Bio-inovační centrum i&i Prague

Bio-inovační centrum i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Společnost vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 9 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. V roce 2021 stál i&i Prague u zrodu investičního fondu i&i Bio.

Více se dozvíte zde: www.iniprague.com.