MENU

Konference Chemická legislativa 2024: Chemický průmysl má za sebou těžké období

Konference Chemická legislativa 2024: Chemický průmysl má za sebou těžké období
Ředitel SCHP Ing. Ivan Souček (foto: REGARTIS)

Jako každý rok na sklonku ledna se i letos v pražských Holešovicích uskutečnila tradiční konference Chemická legislativa 2024. Věnovala se mimo jiné revizi nařízení CLP, PFAS, využití popílku ve stavebnictví, nebo třeba měření uhlíkové stopy v chemických firmách.

S úvodním slovem vystoupil ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, Ivan Souček, který se zaměřil na vývoj evropského chemického průmyslu a přiblížil, čemu se Svaz v současné době nejvíce věnuje.

V souvislosti s chemickým průmyslem nemohl opomenout vývoj cen energií, protože chemický průmysl je na spotřebu její velmi náročný. „Ceny energií jsou stále v porovnání například se Spojenými státy tři a půl krát vyšší, tudíž je i konkurenceschopnost našeho průmyslu horší, “ říká Ivan Souček s tím, že se jedná zejména o nižší konkurenceschopnost vývozů do třetích zemí.

Stoupající ceny energií se pochopitelně projevily nejenom u českých, ale i u evropských společností a promítly se do produkce a ovlivnily ziskovost celého odvětví. „Vysoké ceny z roku 2022 významně ohrozily i poptávku, takže v průběhu loňského roku poklesla produkce hnojiv o 27 % a plastů o 11 %, “ uvádí Souček.

Český chemický průmysl zaznamenal pokles v loňském roce pokles tržeb téměř o 10 %. „Jedná se o číslo, které je srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi, “ vysvětluje ředitel SCHP ČR a dodává: „V některých zemích je situace horší, zejména v Německu a Holandsku.“ Přestože se v EU podařilo dosáhnout určitého oživení, poptávka příliš neroste, i když díky poklesu cen se podařilo některé exporty restartovat.

V případě výroby došlo k úbytku zejména v průběhu roku 2022, zatímco v loňském roce výroba spíše stagnovala. Ke snížení tržeb došlo právě kvůli poklesu cen. Ve 4. čtvrtletí 2022 došlo poprvé v historii chemického průmyslu EU k tomu, že importy z třetích zemí do EU byly vyšší než exporty z EU.

„V nadcházejícím období čeká chemický průmysl revize CLP, “ přiblížila v dalším programu konference Alena Krejčová ze SCHP ČR. Připomněla zavedení nových tříd nebezpečnosti či problematiku PFAS, která byla v posledním roce významně diskutována a konference se tomuto tématu věnovala v několika přednáškách. V letošním roce pravděpodobně dojde i k revizi nařízení REACH, která byla v loňském roce odložena.

Kromě legislativy se konference věnovala i dalším tématům, jako jsou například kontroly v oblasti chemických látek nebo využití popílků jako suroviny ve stavebních materiálech či uhlíkové stopě a jejímu výpočtu, kterou se budou muset firmy zabývat.

www.regartis.com