MENU

Med z chemičky Spolchemie - brzy realita

Med z chemičky Spolchemie - brzy realita
Včelí úly ve Spolchemii

Ústecká SPOLCHEMIE má ve svém areálu už týden 200 tisíc včel. Co se na první pohled zdálo absurdní – včelaření v chemické továrně v centru města - považoval dlouholetý zaměstnanec této firmy a nadšený včelař Roman Dejmek naopak za skvělou příležitost. „Včelařím už 12 let. Osm let tak zároveň pracuji ve SPOLCHEMII, takže to prostředí znám. My včelaři se na krajinu díváme trochu jinýma očima. Vím, že pro včely není problém denně urazit při sběru i několik kilometrů a v okolí, i přímo v továrně roste mnoho lip nebo akátů, což je skvělé. Kvetou totiž později než většina ostatních rostlin a stromů a pomáhají tak včelám s pozdější snůškou, “ popisuje Roman Dejmek, který v podniku pracuje v oblasti řídících systémů.

Nápad budil nejdříve rozpaky i mezi kolegy z firmy. „Vím, že samotné okolí i náš areál je čistým prostředím. Zajímalo mě ale, jestli se včely nemohou dostat do některých provozů nebo k látkám, které by jim mohly ublížit, “ přibližuje své počáteční úvahy například Lenka Pospíšilová z marketingového oddělení. „Obrátili jsme se proto na Výzkumný ústav včelařský, kde nás uklidnili a odkázali nás na analýzy Státní veterinární správy. Včelmistr mi navíc vysvětlil, že med bude certifikovaný a kontrolovaný včelařským svazem.  A samozřejmě využijeme i naše vlastní zázemí špičkových laboratoří a uděláme si i vlastní měření některých látek. Dalece tak překročíme bezpečnost, kterou stanovují pravidla. Takže teď už se jen těším, až budeme vlastní med rozdávat našim zákazníkům a partnerům jako dárek.

Realizaci nápadu předcházely úvahy nad tím, kam úly v chemickém závodě umístit, aby jejich rojení neohrožovalo bezpečnost provozu. „Nakonec jsme našli skvělé místo na Ovčím vrchu, které je na okraji našeho areálu, “ popisuje Iveta Soperová, která v této ústecké firmě vede referát ochrany životního prostředí. „V minulosti byly úly součástí každého většího hospodářství, protože správný hospodář věděl, že včely jsou nezbytné nejen pro jeho obživu, ale i pro přírodu, pro jeho sousedy a pro krajinu, která je jim společným domovem. Chceme být ve SPOLCHEMII taky takovým hospodářem. Ve městě je omezený prostor pro včelí obydlí. Tady jsme v centru města, kde je zároveň minimální provoz, navíc je areál střežený, takže jsou úly v bezpečí před zloději nebo ničiteli. Jsme rádi, že je tu máme, “ dodává Iveta Soperová, která má environmentální uvažování v popisu práce. 

V areálu SPOLCHEMIE je v tuto chvíli patnáct včelínů. Během příštího roku by se měl jejich počet mohl zvýšit až na dvacet. První med se bude stáčet a testovat již během příštího roku.

www.spolchemie.cz