MENU

Nová cena za chemii pro student(k)y VŠ spojená s prémií 50 000 Kč

Nová cena za chemii pro student(k)y VŠ spojená s prémií 50 000 Kč

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky.

Do soutěže se mohou hlásit studenti/studentky českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie. Uzávěrka přihlášek prvního ročníku je 31. ledna 2022. Laureát/ka ceny Via Chimica, kterého/kterou vybere společná hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia, dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. „Kromě samotného vědeckého objevu budeme hodnotit i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu, “ vysvětluje zakladatel Nadace Experientia a člen hodnotící komise Dalimil Dvořák. „Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně, “ doplňuje zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

Více o ceně Via Chimica najdete na webu https://www.experientia.cz/via-chimica/