MENU

Nová kniha z VŠCHT: 3. vydání publikace Úprava vody v energetice

Nová kniha z VŠCHT: 3. vydání publikace Úprava vody v energetice
Publikace Úprava vody v energetice z Vydavatelství VŠCHT v Praze

Publikace se zabývá jak úpravou přídavné vody pro parovodní a chladící okruhy v parovodních a paroplynových energetických provozech, tak úpravou chemického režimu v těchto okruzích. Společným znakem postupů úpravy vody v energetice je snaha minimalizovat korozi, tvorbu úsad a mikrobiální život, přičemž podíl jednotlivých faktorů se liší. Ve všech okruzích se jedná zejména o korozi a úsady, v chladících okruzích přibývá navíc nebezpečí vzniku mikrobiálního života.

V neposlední řadě zvýšený důraz na kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod ovlivňuje volbu použitých technologických zařízení do té míry, že některé technologie, které by z pohledu vlastní funkce byly provozně výhodné, nemohou být použity z hlediska vlivu na životní prostředí.

Rovněž aplikace moderních chemických režimů, kyslíkového u standardních energetických celků a s používáním aminů v jaderných elektrárnách znamená výrazné snížení korozních dějů v parovodním okruhu.

Publikace obsahuje i kapitolu o přípravě ultračisté vody pro mikroelektroniku, jejíž postupy se nyní objevují i v přípravě vody pro energetiku.

Lze říci, že publikace shrnuje vývoj technologií úpravy vody v energetice v posledních 50 letech, přičemž v současné době existuje poměrná spokojenost s dosaženým stavem používaných technologií a v dalších letech zřejmě nelze očekávat zásadní vývoj v této oblasti.

Začlenění kapitoly fyzikálních veličin, chemických vlastností sloučenin používaných v úpravě vody, nomogramů a grafů pro technologie úpravy vody umožní pracovníkům v oboru prakticky každodenní využívání této publikace. 

K zakoupení v prodejně ČVUT či přes KOSMAS. Prodejní cena: 520,- Studentská cena (pro studenty VŠCHT): 390,-