MENU

Nová pojiva pro žáruvzdorné nátěry ze silikonových pryskyřic 

Nová pojiva pro žáruvzdorné nátěry ze silikonových pryskyřic 
Nová pojiva WACKER ze silikonových pryskyřic

Mnichovská chemická společnost WACKER představila na letošním ročníku veletrhu European Coatings Show (ECS) dvě nová pojiva ze silikonových pryskyřic: SILRES® M 51 E a SILRES® IC 900. Oba produkty jsou vhodné pro výrobu průmyslových nátěrů, které odolávají vysokým teplotám. Zatímco SILRES® M 51 E byl navržen pro vytváření nátěrů na bázi vody, SILRES® IC 900 je metylfenylsilikonová pryskyřice pro silnovrstvé a vysoce pevné nátěry, které zůstávají stabilní při vysokých teplotách. Obě pojiva lze zpracovat na povlaky, které při vypálení dobře přilnou ke kovovým matriálům, jako je ocel nebo hliník, a při vhodné pigmentaci odolávají teplotám až 600 °C.

SILRES® M 51 E je funkční metylsilikonová pryskyřice jemně rozptýlená ve formě malých kapiček ve vodném prostředí. Použití této látky pro aplikaci na kovové podklady je novinkou. Vlastnosti vodou ředitelných nátěrových hmot, v nichž je SILRES® M 51 E jediným pojivem, jsou kvalitativně podobné vlastnostem žáruvzdorných nátěrů obsahujících pojiva na bázi rozpouštědlových silikonových pryskyřic. Vodné nátěrové formulace rychle schnou a po vypálení mají výjimečnou chemickou a mechanickou pevnost. I po tepelném namáhání vykazují nátěry vynikající odolnost barvy a lesku.

Součásti natřené výslednou vodou ředitelnou barvou lze zpracovávat rychle – povrch nelepí již patnáct minut po aplikaci, což vysoce zefektivňuje proces nanášení. Nátěry na bázi SILRES® M 51 E navíc při prvním zahřátí produkují výrazně méně kouře, než je tomu u srovnatelných žáruvzdorných vodou ředitelných nátěrových hmot. To umožňuje výrobcům barev a nátěrových hmot formulovat produkty, které uvolňují mnohem menší množství těkavých organických látek (VOC) než jejich protějšky na bázi rozpouštědel. Typické aplikace zahrnují výfukové systémy vozidel, trouby a sporáky, odsavače par, krby, hrnce a pánve, jakož i potrubí a součásti zařízení v petrochemickém průmyslu.

SILRES® IC 900 pro tepelně odolné silnovrstvé nátěry a nátěry s vysokým obsahem pevných látek

SILRES® IC 900 byl navržen jako pojivo pro rozpouštědlové barvy a nátěry, které musí odolávat vysokým teplotám. Výrobek, který se skládá z alkoxy-funkcionalizované metylfenylsilikonové pryskyřice, se dodává jako čistá, neředěná účinná látka. Jeho nízká viskozita rovněž umožňuje vývoj nátěrů s vysokým obsahem pevných látek. Protože obsah pevných látek v těchto systémech je vyšší než 80 %, je odpovídajícím způsobem nízký obsah rozpouštědel.

Metylfenylsilikonová pryskyřice se vyznačuje molekulární strukturou, která po zesíťování vytváří těsně provázanou síť, která přesto vykazuje určitou pružnost. Tato pružnost zabraňuje vzniku trhlin ve vytvrzené vrstvě povlaku, zejména za podmínek tepelného namáhání. Z toho vyplývá, že SILRES® IC 900 umožňuje vyrábět nátěry, které lze nanášet v silných vrstvách.

SILRES® IC 900 je pojivo ze silikonové pryskyřice pro vysokoteplotní aplikace, které umožňuje tloušťku suché vrstvy přes 100 mikrometrů. Takto silné povlaky zvláště účinně chrání kovový substrát. Jejich použití je také jednodušší než u běžných povlaků, které se musí nanášet v relativně tenkých vrstvách s rovnoměrnou tloušťkou. Silnovrstvé povlaky usnadňují údržbu, zejména v obtížně přístupných oblastech.

Nátěrové hmoty na bázi SILRES® IC 900 mohou být jednosložkové nebo dvousložkové. Po vytvrzení jsou tyto nátěry vysoce odolné vůči chemikáliím a jejich barva zůstává stabilní. SILRES® IC 900 poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi, zejména v chemických provozech a potrubních systémech vystavených mimořádnému tepelnému namáhání.

www.wacker.com