MENU

Nový generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol

Nový generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol
Mariusz Wnuk - nový generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol

Novými členy představenstva ORLEN Unipetrol a.s. se stali Mariusz Wnuk a Zbigniew Pawłucki. Mariusz Wnuk byl na dnešním zasedání představenstva zvolen předsedou představenstva a bude vykonávat funkci generálního ředitele skupiny ORLEN Unipetrol. Zbigniew Pawłucki byl zvolen místopředsedou představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

„Před skupinou ORLEN Unipetrol a celým odvětvím stojí velký úkol v podobě transformace směrem k udržitelné budoucnosti a emisní neutralitě. Jde o zásadní výzvu pro všechny oblasti našeho podnikání ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V tom krátkodobém je naší aktuální výzvou dokončení procesu přechodu na nové typy ropných směsí v litvínovské rafinérii. Těším se na spolupráci s více než šesti tisíci zaměstnanci naší skupiny, s obchodními partnery a se zástupci všech zainteresovaných stran. A jsem přesvědčen, že tyto výzvy společně úspěšně zvládneme, “ řekl Mariusz Wnuk, nový předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Mariusz Wnuk, předseda představenstva a generální ředitel, je manažer s dvaceti lety zkušeností ve vysokých manažerských a dozorčích pozicích v oblasti kapitálového trhu, bankovnictví a leasingu spojující dovednosti v řízení velkých projektů a oblastí s praktickými finančními znalostmi. V letech 2009 až 2024 působil ve společnosti Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Jako místopředseda představenstva (CIO) byl odpovědný za správu aktiv a dohled nad reorganizačními, implementačními a akvizičními projekty. Od roku 2005 do roku 2009 byl zástupcem generálního ředitele společnosti Poczta Polska (CFO) zodpovědným za controlling, finanční účetnictví, treasury a financování investičních projektů. V této funkci restrukturalizoval finanční služby a implementoval retailové bankovnictví a pojišťovací služby. Působil také v dozorčí radě společnosti Bank Pocztowy a předsedal dozorčí radě  fondu Pocztowy Fundusz Leasingowy. Předtím pracoval pro Banku pro evropskou spolupráci, loděnici v Gdyni a think-tank Gdaňský institut pro tržní ekonomiku. Je absolventem Ekonomické fakulty Univerzity v Gdaňsku. Absolvoval také školení pro top manažery AMP (IESE, Španělsko) a získal certifikát CFA® (CFA Institute, Spojené státy americké) pro investiční management a finanční odbornost.

Zbigniew Pawłucki, místopředseda představenstva, je manažerem s třicetiletou praxí v oblasti nákupu, řízení investic a výroby a restrukturalizace podniků a člen představenstev a dozorčích rad společností v automobilovém a rafinérsko-petrochemickém průmyslu. Absolvent Technické univerzity v Kolíně nad Rýnem (Německo), Varšavské technické univerzity, Fakulty energetiky a leteckého inženýrství, a Akademie strategického vedení, Harvard Business Review. Od roku 1993 působí v automobilovém průmyslu a průmyslové výrobě. Svou kariéru zahájil ve společnosti Ford Motor Company. V letech 1995 až 2004 působil ve společností HP-chemie Pelzer GmbH, kde byl zodpovědný za nákup, vybudování a rozvoj výrobního závodu a jako člen představenstva za restrukturalizační procesy ve skupině Pelzer. V roce 2007 jako místopředseda představenstva společnosti Automotive Components Europe Group SA uvedl tuto společnost na varšavskou burzu (IPO). Od roku 2009 byl jako výkonný ředitel pro investice CAPEX ve společnosti PKN ORLEN S. A. zodpovědný za investice CAPEX a restrukturalizace společností skupiny. Od roku 2018 byl jako místopředseda představenstva společnosti Izoblok S. A. zodpovědný za integrační procesy, rozvoj, prodej a nákup. V poslední době pracoval v oblasti rozvoje zařízení pro ukládání energie, která stabilizují energetické sítě. 

Aktuální složení představenstva skupiny ORLEN Unipetrol je k 25. červnu je následující:

  • Mariusz Wnuk, předseda představenstva
  • Zbigniew Pawłucki, místopředseda představenstva
  • Adam Jarosz, člen představenstva
  • Tomáš Herink, člen představenstva 

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává více než 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. Potvrzením kvalitní péče o zaměstnance je prestižní mezinárodní certifikát Top Employer, který skupina získala v letech 2023 a 2024, a řada národních ocenění. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší energetickou firmou ve střední Evropě.

www.orlenunipetrol.cz