MENU

Obnovitelná paliva mohou v Německu do roku 2030 nahradit až 70 % dovozu ruské ropy

Obnovitelná paliva mohou v Německu do roku 2030 nahradit až 70 % dovozu ruské ropy
(Foto: eFuel Alliance e.V.)

Ať už jde o tankování nebo topení, současná situace jasně ukazuje, že válka na Ukrajině ovlivňuje i dodávky energie v Německu. Rostoucí náklady na energie a paliva již ohrožují mnoho lidí. Jak však lze v současné krizi překonat evropské energetické dilema vysoké závislosti na dovozu energie z Ruska na jedné straně a ambiciózních klimatických cílů na straně druhé? Jakou roli v tom hraje vodík a obnovitelná paliva?

V podrobném dokumentu nastínilo sdružení eFuel Alliance možné řešení tohoto problému.

Evropské energetické dilema

Aby bylo dosaženo stanovených klimatických cílů musí být na jedné straně zaručena bezpečná a cenově dostupná dodávka energie a na straně druhé musí být energetika šetrná k životnímu prostředí. V současné době je asi 60 % evropské poptávky po energii pokryto dováženými fosilními palivy a 15 % obnovitelnými energiemi. Jsme tedy daleko od ekologické, klimaticky neutrální a stabilní energetické soběstačnosti.

Důležitou roli hraje například globální pohled – zejména při rozšiřování obnovitelných energií. Zásoby fosilních paliv jsou z velké části soustředěny v několika málo regionech světa, což zvyšuje závislost na jednotlivých zemích. Na druhé straně je potenciál obnovitelných zdrojů energie distribuován mnohem rozmanitěji. Obnovitelná elektřina se však obtížně skladuje a přepravuje na velké vzdálenosti. Proto je pro využití globálního potenciálu nezbytná přeměna na chemické nosiče energie, jako jsou eFuels. Elektropaliva lze vyrábět tam, kde klimatické a geografické podmínky umožňují nízkonákladovou výrobu a kde neexistuje konkurence v použití. Účinnost větrných turbín se například v Patagonii oproti Německu liší čtyřnásobně.

Jsme přesvědčeni, že obnovitelná paliva mohou do roku 2030 nahradit až 70 % ruského dovozu ropy, pokud bude kvóta na snížení skleníkových plynů v revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II) stanovena na 20 %, “ říká Monika Griefahn, mluvčí eFuel Alliance, spoluzakladatelka Greenpeace a bývalá ministryně životního prostředí Dolního Saska. „Kromě toho se sníží emise o 60 milionů tun CO2 a podle našeho názoru, lze stanovených klimatických cílů dosáhnout, pokud bude diskuse otevřena všem technologiím, tedy pokud budou zahrnuta eFuels.“

Ralf Diemer, výkonný ředitel eFuel Alliance, dodává: „Pokud se začne s výrobou eFuels nyní, první množství klimaticky neutrálních paliv budou k dispozici již v roce 2025 a za dostupné ceny. Nezbytný politický rámec pro umožnění výroby eFuel v průmyslovém měřítku stále chybí. Aliance eFuel již předložila návrhy ustanovení, která splňují kritéria udržitelnosti směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED).

Řešení hlavních výzev čtěte na https://www.efuel-alliance.eu/fileadmin/Downloads/Positionspapiere/eFuel_Alliance_Paper_Secure_Energy_Supply.pdf

eFuels

eFuels jsou CO2 neutrální alternativou ke konvenčním nosičům energie a rozhodujícím způsobem přispívají ke globální energetické transformaci – uspokojováním poptávky prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. K výrobě eFuels jsou zapotřebí: elektřina z obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce nebo vítr; voda k výrobě vodíku prostřednictvím procesů elektrolýzy; a CO2, který je extrahován z atmosféry. Protože se eFuels vyrábějí syntézou vodíku a uhlíku, nazývají se syntetická paliva.

Aby se tyto syntetické zdroje energie mohly využívat v celosvětovém měřítku, je nutná průmyslová výroba. Slunečné a větrné oblasti s potenciálem produkovat velké objemy obnovitelné energie jsou obzvláště dobrými místy pro výrobu vodíku a produktů odvozených od vodíku, jako jsou eFuels, nákladově efektivním způsobem. Výrobní náklady tak mohou být výrazně sníženy, což umožňuje eFuels etablovat se jako cenově dostupné klimaticky neutrální nosiče energie pro širokou škálu aplikací, jako je silniční, letecká a lodní doprava, trh s vytápěním a chemický průmysl.

Společnost eFuel Alliance e. V.

Aliance eFuel je zájmová skupina, která se snaží o politické a společenské přijetí eFuels a jejich schválení. Zastupujeme více než 170 společností, sdružení a spotřebitelských organizací v rámci hodnotového řetězce výroby eFuel.

Zastáváme spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky pro všechna relevantní řešení snižování emisí. Jsme jednoznačně odhodláni k větší ochraně klimatu a chceme, aby významný přínos eFuels k udržitelnosti a ochraně klimatu byl více uznáván. Naším cílem je umožnit průmyslovou výrobu a široké využití CO2 neutrálních paliv z obnovitelných zdrojů energie.

eFuel Alliance e. V., www.efuel-alliance.eu