MENU

ORLEN Unipetrol připravuje zvýšit kapacity své petrochemické výroby

ORLEN Unipetrol připravuje zvýšit kapacity své petrochemické výroby

ORLEN Unipetrol se připravuje na zvýšení kapacity své petrochemické výroby. Za 700 milionů rozšíří etylenovou jednotku v Litvínově o jedenáctou krakovací pec. 

Poptávka po petrochemických produktech globálně roste. Na tento trend reaguje skupina ORLEN Unipetrol zvyšováním kapacity své petrochemické výroby. Po dokončení výstavby zcela nové polyetylenové jednotky PE3 na produkci nejmodernějšího vysokohustotního polyetylenu přistoupila k dalšímu opatření. Zvýší výtěžnost základní výrobní jednotky svého petrochemického segmentu – etylenové jednotky, která vedle výroby řady různých chemických produktů slouží především jako primární zdroj uhlovodíků pro následnou produkci polyetylenu a polypropylenu. Nová, jedenáctá, pec etylenové jednotky v hodnotě více než 700 milionů korun má být uvedena do provozu v průběhu roku 2022. Postaví ji společnost Technip Energies.

Petrochemický segment dnes tvoří již třetinu našich výrobních aktivit a více než polovinu našich příjmů. Jeho význam se bude v následujících desetiletích dále zvyšovat s tím, jak roste celosvětová poptávka po petrochemických produktech, “ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Do roku 2030 chceme zvýšit svou celkovou petrochemickou produkci z 0,9 na 1,4 milionů tun ročně. Abychom měli dostatečný prostor pro plánované navýšení výroby, musíme odstranit stávající kapacitní omezení pyrolýzní sekce etylenové jednotky, srdce našeho petrochemického segmentu.

Skupina ORLEN do petrochemické části své výroby mohutně investuje. V minulém roce uvedla do plného provozu novou polyetylenovou jednotku PE3 na produkci moderního vysokohustotního polyetylenu za deset miliard korun. Na konci roku 2022 plánuje zprovoznit další výrobní jednotku za bezmála jednu miliardu korun, ve které bude vyrábět nový produkt dicyklopentadien (DCPD), a stane se tak jedním ze čtyř největších výrobců tohoto moderního produktu v Evropě. 

Projekt výstavby jedenácté pece etylenové jednotky v Litvínově zahrnuje konstrukci založenou na patentované technologii uspořádání pyrolýzních reaktorů SMK™ ve třech řadách v radiační komoře vytápěné kombinací spodních vortexových hořáků (LSV®) a bočních hořáků (TSWB®) představujících nejlepší možné technologie z hlediska dosažení nízké produkce oxidů dusíku. Tento projekt navazuje na úspěšnou dodávku a spuštění čtyř pyrolýzních pecí pro stejný komplex v roce 2016.

Stan Knez, hlavní technologický ředitel společnosti Technip Energies, k tomu uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že společnost ORLEN Unipetrol znovu vybrala technologii pyrolýzního reaktoru SMKTM společnosti Technip Energies pro tuto novou pec. Díky více než 145 instalacím po celém světě je tato technologie uznávána za to, že klientům poskytuje spolehlivá a flexibilní řešení ke zlepšení provozní efektivity a snížení emisí.

Etylenová jednotka je umístěna ve výrobním závodě skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova, který je největším chemickým závodem v Česku. Do provozu byla uvedena v roce 1979. Má deset krakovacích pecí a její výrobní kapacita dosahovala 435 kt plynných uhlovodíků za rok. V roce 2000 byla její roční kapacita navýšena na 485 kt etylenu. Po modernizaci v roce 2007 se výrobní kapacita etylenové jednotky zvýšila na 545 kt etylenu za rok. Během rekonstrukce v roce 2016 byly postaveny čtyři nové pyrolýzní pece. Současná výstavba jedenácté pece umožní v budoucnosti rozšířit výrobní kapacitu etylenové jednotky až na 585 kt etylenu.

www.orlenunipetrol.cz