MENU

ORLEN Unipetrol začlenil recyklační firmu REMAQ do své skupiny

ORLEN Unipetrol začlenil recyklační firmu REMAQ do své skupiny
Polypropylenové trubky

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v naplňování cílů svého strategického rozvoje do roku 2030. V jeho rámci se zaměřuje také na principy cirkulární ekonomiky a trvalé udržitelnosti. Ty rozvíjí budováním širokého portfolia recyklačních aktivit, díky kterým bude schopna efektivním způsobem získávat a zpracovávat odpadní plast a bioodpad a vyrábět z něj nové petrochemikálie a biopaliva. Své dosavadní aktivity v oblasti chemické recyklace rozšířila i do segmentu mechanické recyklace dokončenou akvizicí společnosti REMAQ, předního hráče v této oblasti v regionu střední a východní Evropy, do své skupiny.

Skupina ORLEN Unipetrol chce být nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Toto poslání plní realizací postupných cílů, které jsou definovány ve skupinové strategii udržitelného rozvoje do roku 2030. Jedním z cílů je i rozvoj recyklačních aktivit tak, aby v roce 2030 patnáct až dvacet procent petrochemické produkce ORLEN Unipetrolu vznikalo pomocí recyklace plastového a biogenního odpadu.

Dosud se ORLEN Unipetrol soustředil zejména na chemickou recyklaci plastového odpadu. V poslední době ale své aktivity rozšiřuje na všechny druhy recyklace odpadu. „Ke zkušenostem s chemickou recyklací jsme přidali akvizicí firmy REMAQ také znalosti a zpracovatelské kapacity v mechanické recyklaci. Uvažujeme také o plazmovém zpracování odpadu a se zástupci měst a obcí debatujeme o možnostech sběru a třídění odpadu. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně provázat a sestavit ucelený a plně funkční řetězec, který spravedlivě mezi jeho účastníky rozdělí dodatečnou hodnotu vytvořenou zpracováním odpadu. V něm by efektivně spolupracovali municipality, producenti odpadu a jeho zpracovatelé. Výsledné druhotné suroviny vzniklé různými způsoby zpracování odpadů budeme brzy zpracovávat v našich výrobních technologiích, “ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Italsko-česká společnost REMAQ, s.r.o. byla založena v roce 2004. Zabývá se výrobou a obchodováním s plastovými recykláty. Zejména polypropylenem, polyetylenem a polystyrenem. V roce 2009 firma otevřela výrobní závod v průmyslovém areálu v Otrokovicích. V něm provozuje čtyři moderní regranulační linky s celkovou kapacitou 3 000 tun za měsíc. REMAQ je nejvýznamnější a nejrychleji rostoucí společností recyklující plasty v České republice a zastává významnou pozici i na evropském trhu. Zaměstnává osmdesát lidí a její tržby přesahují půl miliardy korun.

www.orlenunipetrol.cz