MENU

ORLEN Unipetrol zmodernizoval jednotku na výrobu produktu Chezacarb

ORLEN Unipetrol zmodernizoval jednotku na výrobu produktu Chezacarb
Zmodernizovaná jednotka výroby Chezacarbu

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve svém závazku modernizovat a zvyšovat efektivitu svých výrobních technologií. V letošním roce byla dokončena modernizace jednotky na výrobu elektrovodivých sazí Chezacarb. Implementace nejnovějších technologií do unikátní výrobní jednotky s jejím následným rozšířením přinese zvýšení výrobní kapacity a efektivnější využívání surovinových a energetických zdrojů. Skupina tak plní své závazky v rámci udržitelného rozvoje, inovací a technologického pokroku ohlášené v rámci své strategie rozvoje do roku 2030.

Elektrovodivé saze Chezacarb vznikají jako vedlejší produkt procesu parciální oxidace, při kterém jsou zpracovány ropné zbytky společně s kyslíkem a párou při vysokých teplotách, které dosahují 1300 °C. První fáze modernizace, která zahrnovala celkem 25 dílčích projektů, byla soustředěna na revitalizaci a implementaci nových technologií do výroby. Celková investice do modernizace zařízení, které letos prošlo garančními testy, dosáhla výše 270 milionů Kč.

"Modernizace jednotky Chezacarb je součástí dlouhodobého plánu modernizace našich výrobních zařízení. Investice do jednotky zajistí pokračování bezpečného a stabilního provozu v dalších letech. Zařazením nových technologií se zvýší dostupnost a spolehlivost celé jednotky a zároveň se sníží celková energetická náročnost při zachování produkčních kapacit. V následujících letech jednotku rozšíříme o třetí výrobní linku, která dokáže efektivně zpracovávat všechnu sazovou vodu," uvedl Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Do roku 2028 bude jednotka rozšířena o třetí výrobní linku, čímž dojde k rozšíření kapacit a zvýšení efektivity náročného provozu. Elektrovodivé saze Chezacarb jsou používány pro průmyslové aplikace, včetně barvení plastů a při výrobě materiálů, při kterých je nutná prevence vzniku statické elektřiny. Další jsou aplikace v environmentální oblasti s využitím vynikajících sorpčních vlastností Chezacarbu.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

www.orlenunipetrol.cz