MENU

ORLEN Unipetrol zvyšuje kapacity skladování polypropylenu

ORLEN Unipetrol zvyšuje kapacity skladování polypropylenu
Zmodernizované a rozšířené skladovací a distribuční prostory pro polypropylenový granulát v ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol v souladu se svou strategií rozvoje pokračuje v posilování svého petrochemického segmentu. Nejnověji zmodernizovala a rozšířila skladovací a distribuční prostory pro polypropylenový granulát. Nejvýraznější částí projektu byla instalace dvaceti dvou velkokapacitních sil, díky které skladovací kapacita pro polypropylen vzrostla dvojnásobně. Investice dosáhla výše 565 milionů korun. Orlen Unipetrol je jediným výrobcem polypropylenu v České republice a ročně vyrobí zhruba padesát druhů polypropylenu v celkovém objemu až 350 tisíc tun. V minulém roce úspěšně otestoval výrobu takzvaného zeleného polypropylenu, který vzniká přimícháváním hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO) neboli bio suroviny do výrobního procesu. Polypropylen se používá pro širokou škálu výrobků ve stavebnictví, zemědělství nebo textilním a potravinářském průmyslu.

„Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj našeho petrochemického segmentu, protože poptávka po petrochemii globálně roste. Petrochemický segment dnes generuje již téměř třetinu naší produkce i tržeb a v budoucnu se stane naším hlavním zdrojem našich příjmů, “ řekl Ryszard Pilch, místopředseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za logistiku a dodal: „V posledních letech jsme navýšili kapacitu výroby polypropylenového granulátu z 300 tisíc tun za rok až na 350 tisíc tun ročně. Abychom vytvořili podmínky pro případné další zvýšení výroby a zvýšili také efektivitu návazného logistického procesu, bylo nezbytné investovat do modernizace a digitalizace současných skladovacích prostor. Instalovali jsme dvacet dva nových skladovacích sil o celkové váze 8 800 tun a objemu 2 200 m3, čímž jsme celkovou skladovací kapacitu zdvojnásobili na současných 17 600 tun.“

Průměr nových sil je sedm metrů, délka třicet pět metrů. Váha každého sila je ale pouze šestnáct tun, a to díky jejich provedení z hliníku. Součástí investice je také instalace nového technologického zařízení pro provoz nové části, jako například výměna jednoho paletizátoru s příslušenstvím, dodávka nového pytlovacího automatu o výkonu 2 200 pytlů za hodinu, a to včetně nových dopravníků a tří nových plnicích zařízení do autocisteren.

„Realizace projektu zahrnovala vedle instalace samotných sil také demolici původních staveb, příslušné stavební činnosti, včetně úpravy stávajících komunikací, práce strojní, elektro a měření a regulace. Projekt byl realizován formou dodávky na klíč, tj. včetně uvedení nové technologie do provozu a provedení zkušebního provozu, “ řekl Ing. Karel Plachý, ředitel společnosti CHEMINVEST, která byla generálním dodavatelem stavby.

ORLEN Unipetrol