MENU

Pardubická Explosie hlásí rekordní zisk a velké investice

Pardubická Explosie hlásí rekordní zisk a velké investice
Explosia nabízí široké portfolio produktů v oblasti vývoje a výroby výbušnin

V roce 2022 dosáhl pardubický výrobce výbušnin Explosia zisku před zdaněním 198 milionů korun. V tom loňském pokračoval v úspěšném trendu a navýšil ho na 284 milionů při obratu 1,42 miliardy. Plány pro letošní rok jsou neméně ambiciózní, i když Explosia bojuje s limitující kapacitou výroby. Na jejím navýšení se již také pracuje.

Explosia finančně roste od roku 2019 a pravidelně posouvá hranici zisku. K tomu loňskému přispěl především celosvětově zvýšený zájem o energetické materiály, tedy výbušniny. „Největší poptávka je samozřejmě po střelném prachu. Abnormální zájem vnímáme také u celospalitelných hnacích náplní, což souvisí s válkou na Ukrajině. Do válkou zasažené oblasti jsme poslali buď napřímo nebo zprostředkovaně zboží, jehož hodnota dosahuje necelé pětiny obratu společnosti. Pozadu za prachy a hnacími náplněmi ovšem nezůstává ani prodej trhavin, “ říká k číslům roku 2023 předseda představenstva Radomír Krejča. Krom vojenské oblasti, které se v současné době daří především z výše uvedených důvodů, přispívá k dobré kondici Explosie výrazně i oblast výroby pro civilní sektor. Zde Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, přes úsek Fospol pak nabízí komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Nedílnou součástí výroby jsou také speciální produkty, které využívají například speciální jednotky policie nebo armády. Velkou konkurenční výhodou Explosie je zázemí vlastního výzkumného ústavu, neboť právě díky němu může pardubický výrobce výbušnin nabídnout zákazníkům kvalitu vlastních výrobků opřenou o historickou zkušenost. Výzkumný ústav průmyslové chemie slaví v letošním roce 70. výročí existence. Takovou zkušeností se nemůže chlubit žádný jiný výrobce výbušnin, ať již v rámci České republiky nebo i celé Evropy. „Úkolem našich výzkumníků není jen vývoj, ale také například malovýroba některých speciálních produktů dle požadavků zákazníků nebo služby analytických laboratoří a zkušeben, “ vysvětluje generální ředitel Explosie Kamil Dudek.

Cílem roku 2024 je dosažení vyššího zisku při udržení stávajícího obratu, neboť jak již bylo zmíněno, limitujícím faktorem jsou výrobní kapacity. Jednoduché to nebude, neboť do hry vstupuje například sílící tlak na zvyšování mezd, nebo rozhodnutí magistrátu města Pardubic, na jehož základě razantně stoupne daň z nemovitosti pro některé průmyslové podniky sídlící právě v Pardubicích. „Zatím je to poměrně nová informace, uvidíme, o jakou částku se bude jednat přesně, ale dle našich odhadů půjde o skok ze zhruba 8 milionů korun někam ke 20 milionům, a to už je slušná položka ve finančních plánech, “ doplňuje informace místopředseda představenstva Pavel Mareček.

Rok 2024 bude dle plánů vedení společnosti především ve znamení investic. Explosia dlouhodobě trpěla podinvestovaností, ale v současnosti jsou do zvýšení bezpečnosti a rozšíření kapacity výroby investovány stovky milionů korun. Přispět k navýšení výroby a tedy uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má i dotace ve výši 10 milionů eur z Evropské komise, o kterou se Explosia ke konci roku 2023 ucházela, a která jí byla v březnu roku letošního schválena. „Zisk této dotace považujeme za velký úspěch, byť je pro náš rozvoj vhodnou, nikoliv však zásadní finanční injekcí, “ říká Kamil Dudek. Celkově totiž Explosia plánuje do roku 2026 proinvestovat až dvě miliardy korun.Podle předpokladů vedení společnosti může současná poptávka vysoce převyšující možnosti celosvětové výroby trvat klidně i deset let po skončení války na Ukrajině. „I proto je v Explosii nyní posilována především výroba bezdýmných prachů a celospalitelných hnacích náplní, investice se ovšem týkají také dalších oblastí výroby výbušnin a jejich výzkumu i vývoje, “ uzavírá ohlédnutí za rokem 2023 a výhled do budoucna generální ředitel Explosie Kamil Dudek.

www.explosia.cz