MENU

Přelomová solární technologie vyvinutá v rámci EU projektu

Přelomová solární technologie vyvinutá v rámci EU projektu

Tým výzkumníků na švédské Chalmersově technické univerzitě se již několik posledních let zabývá vývojem speciálních molekul schopných zachycovat a ukládat solární energii. Nyní má v úmyslu vyvinout prototyp nové technologie s širokou použitelností pro vytápění residenčních obydlí. Evropská unie na tento projekt uvolnila částku 4,3 mil. eur.

Pokud bychom chtěli zcela využít získanou solární energii, je třeba ji uložit a uvolnit v okamžiku potřeby. V posledních letech se objevilo několik článků zmíněného týmu z  Chalmersovy univerzity demonstrujících,  jak jejich speciálně navržené molekuly a určitý solární systém nazvaný Molecular Solar Thermal Energy Storage System (MOST) nabízejí řešení a mají ambici stát se životaschopnou cestou pro přechod z konvenční na solární energii.

Technologie vzbudila velký zájem na celém světě. Pomocí systému MOST může být solární energie zachycována, až 18 let skladována  a bez citelných ztrát transportována a později přeměněna na teplo, kdy a kde ho bude třeba. Výsledky dosažené v laboratorním měřítku jsou přesvědčivé, ale nyní je úkolem výzkumného týmu převést tyto poznatky do průmyslového měřítka.

Koordinátor projektu profesor Kasper Moth-Poulsen, vedoucí výzkumu na Fakultě chemie a chemického inženýrství  Chalmersovy univerzity, řekl, že: „Cílem tohoto EU-projektu je vyvinout funkční MOST technologii s potenciálem široké škály použití a produktivity a zlepšit její parametry.

Jak funguje MOST technologie

Technologie MOST je založena na principu speciálních molekul, které v případě zachycení slunečního záření změní svou strukturu na energeticky bohatý izomer, molekula tedy obsahuje stejné atomy ale v jiném uspořádání. Tento izomer může být skladován, jak potřebujeme, v noci nebo i v zimě. Vědci mají systém upravený tak, že energii lze uchovávat po dobu až 18 let. Pomocí určitých katalyzátorů lze uvolnit uloženou energii uvolnit ve formě tepla a molekula tím přejde do svého původního stavu.

Snaha o převod do průmyslového měřítka

Během následující fáze vývoje bude snaha dovést technologii k realizaci do výroby. K tomuto cíli nyní směřuje úsilí několika univerzitních a aplikačních týmů ze Švédska, Dánska, Velké Británie, Španělska a Německa. „Je vzrušující sledovat, jakým vynikajícím způsobem se kombinují interdisciplinární  znalosti v oblastech, jakými jsou molekulární design a hybridní technologie zachycování energie, uvolňování tepla a stavby nízkoenergetických obydlí“ uvádí prof. Kasper Moth-Poulsen.

Aplikace molekul na okna a  slepé plochy

Přednosti technologie MOST předčily všechna  očekávání. První, velmi jednoduché avšak úspěšné, se konalo v univerzitní laboratoři. Kromě jiného použili vědci technologii na okenní film mimo teplé a slunečné období a byli potěšeni příjemným vnitřním klimatem. Mimo EU projekt byly totiž spin-off společností Solartes AB aplikovány zmíněné molekuly na stěny a okna.

Projekt EU

Projekt financovaný Evropskou unií pod názvem Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems je rozložený na 3,5 roku. Partnerství projektu zahrnuje  Chalmers University of Technology, University of Copenhagen, University of Rioja, Fraunhofer Institute, ZAE Bayern and Johnson Matthey.   Na  Chalmersově univerzitě na projektu budou zapojeny  Department of Chemistry and Chemical Engineering a Department of Architecture and Civil Engineering. Tento projekt je zahrnut do nadačního výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020 pod jednacím číslem  951801.

S tímto financováním může vývoj, který nyní můžeme dělat v projektu MOST, vést k novým solárním a bezemisním řešením pro vytápění v obytných a průmyslových aplikacích. Tento projekt směřuje do velmi důležité a vzrušující fáze, " dodává prof. Kasper Moth-Poulsen.

Více informací získáte přímo na kontaktu: Kasper Moth-Poulsen, Professor and Head of division, Applied Chemistry, Chalmers University of Technology, Sweden, +46 76 199 6855, mkasper@chalmers.se.

Další tiskové zprávy o technologii MOST:

  • Window film could even out the indoor temperature using solar energy
  • Emissions-free energy system saves heat from the summer sun for winter

Popisek obrázku: Speciální molekulární a energetický systém vědců z Chalmersovy univerzity (Švédsko) demonstruje unikátní schopnost zachycovat a skladovat solární energii. Obrázek ukazuje vpravo trubici s katalyzátorem, která má na čelní straně vakuové zařízení pro měření dosažené teploty ve skladovacím systému energie (Yen Strandqvist/Johan Bodell/Chalmers University of Technology).

O Chalmersově univerzitě

Chalmers University of Technology in Gothenburg vede výzkum a výuku v technických a přírodních vědách na vysoké mezinárodní úrovni. Univerzita má 3100 zaměstnanců a 10 000 studentů a nabízí vzdělání v inženýrství, vědě, lodní dopravě a architektuře. Na základě vědecké excelence zprostředkovává Chalmersova univerzita znalosti a technická řešení pro udržitelný svět. Prostřednictvím globálního závazku a podnikání podporuje inovativního ducha v úzké spolupráci s širší společností. Největší výzkumnou iniciativu EU – vlajkovou loď graphene – koordinuje společnost Chalmers. Vede také vývoj švédského kvantového počítače. Chalmersova univerzita byla založen v roce 1829 a má stejné motto dnes jako tehdy: Avancez - vpřed.

https://news.cision.com/chalmers/r/groundbreaking-research-into-solar-energy-technology-develops-through-new-eu-project, c3209489