MENU

Přihlaste se do soutěže Synthos Rubber Circularity Award

Přihlaste se do soutěže Synthos Rubber Circularity Award
Výroba pryže v Synthosu

Společnost Synthos spouští soutěž Synthos Rubber Circularity Award. Cílem globální výzkumné soutěže je oslovit vědecké špičky a s jejich pomocí vyvinout průlomovou technologii výroby syntetické pryže a směsi pro pneumatiky. Řešení má reagovat na klimatickou změnu a aktuální potřeby trhu.

Společnost Synthos, světový lídr v oblasti výroby syntetických pryží a materiálů pro pneumatiky, vůbec poprvé udělí vlastní mezinárodní ocenění za výzkum. O cenu se mohou ucházet vědci v rámci doktorského studia v oboru udržitelného syntetického kaučuku, specializovaných vysoce výkonných elastomerů či směsí pro pneumatiky.

Cílem soutěže Synthos Rubber Circularity Award je podpořit inovativní nápady a řešení, vedoucí k vývoji průlomové technologické platformy. Ta by měla výrazně posunout environmentální vlastnosti směsí pro výrobu pneumatik na bázi syntetického kaučuku a podpořit tak cíle udržitelného rozvoje automobilového i pneumatikářského průmyslu.

Díky globální soutěži můžeme podpořit vývoj špičkových technologií a současně postupovat směrem k našemu cíli, kterým je dosáhnout do roku 2030 produkce 100 procent udržitelných produktů. Jsme velmi hrdí na náš rozmanitý tým vynikajících a talentovaných vědců, kteří stojí za výzkumným a vývojovým centrem Synthos Rubber R&D Center v německém Schkopau a polské Osvětimi. Extrémně se pak těšíme na to, jak nám rozšíří obzory spolupráce s juniorními výzkumnými týmy z celého světa, " uvádí Dr. Malte Wohlfahrt, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje pro syntetický kaučuk ve společnosti Synthos.

Partnerstvím s největšími mozky vědeckého výzkumu podporujeme proces inovace. Naší společnosti to přinese cenné znalosti a zkušenosti. Zůstáváme tak nadále klíčovým hráčem v dalším rozvoji udržitelnějších materiálů pro výrobu pneumatik, " dodal Wohlfahrt.

Vítězný výzkumný ústav nebo univerzita obdrží tříletý balíček financování na podporu vyhrazeného juniorního výzkumného týmu. Zájemci musí své návrhy předložit do 31. srpna 2023. Vybraní finalisté pak své nápady představí 11. října 2023 na speciální akci v německém Schkopau.

Pro více informací o soutěži Synthos Rubber Circularity Award mohou vědci, univerzity či výzkumné ústavy využít kontakt SynthosRubber@synthosgroup.com nebo web stránku https://www.synthosgroup.com/cz/motorizace/

O společnosti Synthos

Synthos S. A. je výrobce chemikálií a významný hráč na globálním trhu se syntetickým kaučukem. Předmět podnikání Synthos S. A. Capital Group zahrnuje výrobu a prodej chemických produktů používaných jako suroviny a meziprodukty v celé řadě průmyslových odvětví, zejména v pneumatikářském průmyslu, stavebnictví a obalovém průmyslu. Chcete-li se o společnosti Synthos a o jejím směřování ke „Green Direction“, dozvědět více, navštivte www.synthosgroup.com