MENU

Profesionální hasiči cvičili s žáky chemické školy likvidaci nebezpečné látky

Profesionální hasiči cvičili s žáky chemické školy likvidaci nebezpečné látky
Cvičení likvidace nebezpečné látky na SPŠCH v Pardubicích

Únik nebezpečné látky, to byl námět cvičení, které se uskutečnilo ve středu 16. listopadu ve Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Profesionální hasiči v areálu školy cvičili spolu s žáky čtvrtých ročníků této školy.

Hasiči ani žáci to neměli při cvičení vůbec jednoduché. Vozidla převážející nebezpečnou látku musí být řádně označena, ale v tomto případě byla tabulka k identifikaci nebezpečné látky poškozena, proto nemohla být látka přesně zařazena. Na přepravním obalu bylo ale logo chemické společnosti Synthesia Pardubice, proto velitel zásahu ihned rozhodl o aktivaci systému TRINS a povolání odborníka ze závodu na místo události. Ten upřesnil, že se jedná o oleum, které továrna vyrábí.

Velitel zásahu nechal rozdělit místo zásahu na nebezpečnou zónu a vnější zónu, tedy týlový prostor, nástupní prostor a dekontaminační prostor. Hasiči se na vytyčeném místě v týlovém prostoru oblékli do chemických přetlakových obleků. Tyto ochranné oděvy poskytují hasičům maximální ochranu před účinky nebezpečných látek. Hasiči museli v přetlakových protichemických oblecích zabránit šíření nebezpečné látky, utěsnit poškozenou cisternu. Přes mobilní operační a informační středisko hasičů a pracovníků TRINS byla látka nakonec identifikována. Bylo zjištěno, že se jedná o oleum. Hasiči tak museli pracovat s fakty, že je to látka dráždivá i žíravá. Nebezpečné oleum může způsobit popáleniny, poškození očí a poleptat kůži. Jedná se o směs, kterou tvoří kyselina sírová a oxid sírový. Hasiči si vedli velmi obezřetně a zásah prováděli dle přísných pravidel. Do zásahu byli v rámci výcviku a spolupráce mezi HZS Pardubice a SPŠ chemická Pardubice zařazeni i žáci, kteří prováděli kompletní dekontaminaci zasahujících vlastními prostředky, které má škola k dispozici. A vedli si velmi dobře.

Jsem velmi rád, že si žáci naší školy mohli na vlastní kůži vyzkoušet součinnost při mimořádné události s profesionálními hasiči, “ říká ředitel SPŠ chemická Pardubice Jan Ptáček. „Nasazeno do cvičení bylo celkem 19 žáků maturitního ročníku, ostatní studenti mohli zásah sledovat v bezprostřední blízkosti, “ doplňuje ředitel školy. Řada žáků má díky dlouholeté spolupráci s profesionálními hasiči z Pardubického kraje možnost sledovat moderní techniku, prostředí profesionálních hasičů i jejich odbornou přípravu opravdu zblízka. Není divu, že spousta absolventů je nyní již v rolích opravdových profesionálů u sboru v Pardubicích.

www.spsch.cz