MENU

Projekty PHARMAČOV, DIGESTÁT a PESTLAND obdrželi podporu TA ČR

Projekty PHARMAČOV, DIGESTÁT a PESTLAND obdrželi podporu TA ČR

Na konci března byly vyhlášeny výsledky 7. veřejné soutěže Technologické agentury České republiky (TA ČR). Do soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí bylo celkem přilášeno 308 návrhů projektů, z nichž 300 bylo postoupeno k odpornému hodnocení. Z tohoto počtu se TA ČR rozhodl podpořit celkem 99 projektů. Míra úspěšnosti je tedy 32 %. Laboratoře ALS Czech Republic jsou spoluřešitelé 3 projektů, které budou v rámci uvedeného Programu podpořeny a byl tak oceněn inovativní potenciál jejich návrhů.

Všechny 3 projekty budou probíhat až do roku 2026 a umožní nám navázat na naše dosavadní znalosti a zkušenosti v oblastni kontaminantů životního prostředí. Projekty PHARMAČOV, DIGESTÁTa PESTLAND jsou důkazem aktuálnosti výzkumu a inovací laboratoří ALS Czech Republic a současně závazkem k dlouhodobému odbornému přínosu pro vědeckou komunitu a následně pro celou společnost a zlepšení životního prostředí kolem nás.

Více na https://www.alsglobal.cz/aktuality/ALS-Czech-Republic-ziskal-ve-spolupraci-s-partnery-3-nove-vyzkumne-projekty-TA-CR_1875