MENU

První spin-off firma Univerzity Pardubice pomůže zavést screening rakoviny

První spin-off firma Univerzity Pardubice pomůže zavést screening rakoviny
Prof. Holčapek v laboratoři

Univerzita Pardubice má ode dneška svoji první spin-off společnost s názvem Lipidica. Společně se soukromou firmou plánuje přenést do praxe jeden z největších objevů - metodu, která umí včas odhalit rakovinu slinivky břišní.Univerzita spojila síly s českým holdingem FONS JK Group a.s., který provozuje klinické laboratoře a IT společnosti zaměřené na zdravotnictví. Pokroková detekce týmu prof. Michala Holčapka by se mohla stát první screeningovou metodou na světě pro tento typ karcinomu.

Je to zásadní krok pro Univerzitu Pardubice. Jsem rád, že jsme našli partnera, který se rozhodl finančně podpořit další výzkum. Založení spin-off firmy znamená, že máme šanci tento přelomový objev posunout do další fáze, která by z něj udělala celosvětově využívanou metodu, “ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Rakovina slinivky břišní je 10. nejčastější typ karcinomu. Rozpoznat tuto zákeřnou nemoc včas je složité, protože nemá žádné typické příznaky. Na světě neexistuje v současné době žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce ani žádný preventivní screeningový program. Pozdní diagnostika je hlavním důvodem vysokého procenta úmrtí. Tomuto onemocnění podlehne až 87 procent pacientů. Jen v roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno více než 2 400 nových případů.

Včasná diagnóza výrazně zvyšuje účinnost existujících léčebných metod a šanci pacientů na přežití. Náš holding disponuje zázemím i silnou expertízou v oblasti laboratorní diagnostiky a zdravotnických informačních systémů. Tento společný projekt je i pro nás velká příležitost posunout prevenci a péči o zdraví lidí na další úroveň, “ uvedl Ing. Zdeněk Jirsa, člen správní rady holdingu FONS JK Group.

Tým analytického chemika a špičkového vědce Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické, který je čerstvým držitelem prestižního evropského ERC Advanced grantu, vyvinul metodu, která umožňuje diagnostikovat nemoc už v raném stádiu. Dokázal to analýzou lipidů a následnou vícerozměrnou statistickou analýzou z běžného vzorku krve. „Lipidomický test je neinvazivní a mohl by pomoci k zavedení screeningového programu. Ten by diagnostiku karcinomu slinivky břišní posunul směrem k včasnějšímu stadiu, kdy je větší šance úspěšné léčby a prodloužení života pacientů, “ říká analytický chemik prof. Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který je světově uznávaným expertem právě v oblasti lipidů. „Změny koncentrací sledovaných molekul lipidů v krvi mají podobný profil i pro ostatní typy nádorů. Plánujeme proto rozšíření metody a její uplatnění také u dalších typů rakoviny. To by mohlo v budoucnu znamenat, že lékaři využijí jeden testovací postup pro zjištění několika druhů rakoviny, “ dodal vědec Michal Holčapek.

Více informací např. zde - Univerzita získala patent na diagnostiku rakoviny slinivky | Univerzita Pardubice (upce.cz).

Společnost LIPIDICA  www.lipidica.cz

  • Hlavní vizí společnosti Lipidica, a.s. je rozvinout a celosvětově prosadit efektivní, laboratorní, neinvazivní a včasnou diagnostiku zhoubných novotvarů. Projekt se opírá o základní výzkum v oblasti využití lipidomické analýzy a statistického modelování.
  • Lipidica je připravena kontinuálně spolupracovat s nejlepšími klinickými a výzkumnými pracovišti při praktickém využití diagnostických metod a pomáhat tak zachraňovat lidské životy. Hlavní misí je klinické ověření použitelnosti metody LDPC testu pro sledování skupin lidí s vysokým rizikem vzniku karcinomu pankreatu a následné využití lipidomického testu v klinické praxi. Dalším cílem je realizace národního programu včasného záchytu onemocnění (screeningový program).
  • Lipidomický test LDPC (Lipidomická diagnostika rakoviny slinivky břišní) je určen pro screening slinivky břišní a je založen na patentově chráněné metodice, která byla vyvinuta na Univerzitě Pardubice. Tato metodika kombinuje poznatky analytické chemie, biostatistiky a dalších vědních oborů. Princip testu je založen na detekovatelném rozdílu koncentrací lipidového spektra osob zdravých a osob nemocných. Silnou stránkou testu LDPC je jeho schopnost odhalovat raná stadia karcinomu slinivky.
  • Princip testu LIPIDICA spočívá v přesném změření koncentrací lipidů v krevním séru pomocí nejmodernějších analytických technik. Metoda spojuje vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii a hmotnostní spektrometrii a umožňuje přesné stanovení více než 150 lipidů, které vytvářejí lipidový profil. Lipidové profily jsou poté srovnávány pomocí vícerozměrné statistické analýzy, ze které je určen výsledek testu.

Výzkumný tým prof. Michala Holčapka získal v roce 2013 podporu v prestižním programu ERC CZ. Projekt byl zaměřen na výzkum potenciální role lipidů při včasné diagnostice rakoviny. Důležitými výstupy projektu byly dvě evropské patentové přihlášky týkající se nových možností včasné detekce karcinomu pankreatu či dalších typů nádorových onemocnění na základě lipidomické analýzy krve. Výsledky navazujícího výzkumu byly publikovány mimo jiné v prestižním časopise Nature Communications. Průběžně probíhala další optimalizace metody a vývoj nových softwarových nástrojů za účelem automatizace celého postupu. Na základě vynikajících experimentálních výsledků prokazujících přesnost stanovení a silné patentové ochrany technologie projevila zájem o výzkum společnost FONS JK Group, a.s., což vedlo k založení společné akciové společnosti LIPIDICA, a.s.

HOLDING FONS JK Group  www.fonsjkgroup.cz

Společnost FONS JK Group, a.s. vznikla v roce 2020 jako nástroj pro profesionální vykonávání vlastnických práv ve společnostech, které založili a vlastnili Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna.

Dnes je FONS řídící osobou koncernu, jehož aktivity se zaměřují především na zdravotnictví v oblasti vývoje a implementace pacientsky orientovaných zdravotnických SW, dodávek zdravotnické techniky, nástrojů a implantátů a poskytování služeb v oblasti laboratorní medicíny.

Společnosti holdingu zaměstnávají více než 600 pracovníků ve 3 zemích Evropy a dosahují obratu 1,2 mld. Kč. FONS vytváří ze zisku vlastněných společností rozvojový fond, který investuje do nadějných projektů. Hlavní strategií pro výběr projektů je využít znalostí na pomezí laboratorní medicíny a vývoje SW, budovat synergie v rámci koncernu a podporovat globalizovatelná řešení.