MENU

Skupina ORLEN aktualizovala svou strategii do roku 2030

Skupina ORLEN aktualizovala svou strategii do roku 2030
ORLEN - rafinérie Płock

Před dvěma lety představila skupina ORLEN (Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna of Płock) jako první integrovaný ropný a plynárenský koncern ve střední Evropě ambiciózní cíle dekarbonizace. Nyní firma zrychluje. Ve své aktualizované strategii do roku 2030 ORLEN počítá se zvýšením investic do obnovitelných zdrojů energie, nejmodernějších petrochemických aktiv, zvýšením objemu výroby bioplynu a atraktivní nabídkou alternativních paliv, včetně výrazného zvýšení počtu nabíjecí bodů pro elektromobily. Skupina investuje více než 25 miliard eur (přibližně 600 miliard korun) do zelených projektů, což představuje asi 40 % jejího investičního plánu do roku 2030. Dekarbonizací aktiv a omezením používání fosilních paliv bude skupina ORLEN schopna dále zlepšit energetickou bezpečnost v celé střední Evropě, což je klíčové s ohledem na pokračující energetickou krizi, která byla umocněna ruskou invazí na Ukrajinu. Aktualizovaná strategie skupiny ORLEN, kromě ambiciózních investic podporujících generování stabilních zisků v obtížně předvídatelném prostředí globálního trhu s komoditami, také počítá s progresivní dividendou od 4 polských zlotých (přibližně 20 korun) na akcii. Doporučená dividenda pro rok 2022 ve výši 5,5 polských zlotých (přibližně 27,5 korun) na akcii je nejvyšší v historii.

Hlavní body aktualizované strategie ORLEN 2030
 • ORLEN jako lídr v oblasti energetické transformace v regionu
 • Hlavním cílem je snížení emisí ekvivalentu CO2 v rafinérském, petrochemickém a těžebním segmentu o 25 % do roku 2030
 • Snížení ekvivalentu 1 kg emisí CO2/MWh v energetickém segmentu o 40 % do roku 2030
 • Snížení uhlíkové intenzity prodaných energetických produktů o 15 % do roku 2030
 • Nulové emise uhlíku do roku 2050
 • Přibližně 40 % investičních prostředků ve výši zhruba 70 miliard eur (přibližně 1,6 bilionu korun) bude přiděleno na zelené investice
 • Více než 9 GW instalovaného výkonu obnovitelné elektrické energie (pevninské i off-shore větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny)
 • Více než 10 000 nabíjecích bodů pro elektromobily ve střední Evropě
 • Přibližně 85 miliard eur (přibližně 2 biliony korun) jako kumulativní provozní zisk (EBITDA) v letech 2023 až 2030
 • Diverzifikované portfolio přinášející větší odolnost vůči výkyvům trhu
 • Snížení závislosti na ruských surovinových dodávkách
 • Potvrzená nová a atraktivnější dividendová politika

„Energetická krize, která začala ještě před válkou na Ukrajině, ukázala, že není cesty zpět od energetické transformace. Skupina ORLEN si to uvědomuje již dlouho. Již v roce 2020 jsme jako první společnost ve střední Evropě oznámili strategii dosažení uhlíkové neutrality a o několik měsíců později naši vizi růstu do roku 2030. Tento ambiciózní, ale realistický plán se dnes vyplácí. Vybudovali jsme přední energetickou společnost ve střední a východní Evropě, která dnes generuje čtvrtletní příjmy přes 20 miliard eur a dokáže ročně investovat zhruba 9 miliard eur. Naše současná síla se odráží v aktualizované strategii. Fúze s dalšími ropnými a plynárenskými společnostmi v Polsku – LOTOS a PGNiG – provedená v roce 2022 nám umožní zdvojnásobit investiční výdaje ve srovnání s rokem 2020 na 70 miliard eur do roku 2030. Z nichž až 40 % bylo alokováno na zelené projekty. To nám pomůže snížit závislost na fosilních palivech. Realizací naší strategie budeme schopni snížit spotřebu fosilních paliv a vytvářet stabilní zisky, o které se chceme podělit s našimi akcionáři, “ řekl Daniel Obajtek, generální ředitel a předseda představenstva PKN ORLEN.

Ambiciózní cíle pro náročné časy

ORLEN definoval nové cíle snížení emisí CO2 v těžebním, rafinérském a petrochemickém segmentu o 25 % do roku 2030, ale také snížení emisí v energetickém segmentu (CO2/MWh) až o 40 % a dosažení snížení uhlíkové náročnosti svých energetických produktů (NCI) ve výši 15 %. Skupina se také zavázala do roku 2035 postupně ustoupit od uhelné energetiky. Všechny tyto snahy výrazně přiblíží ORLEN k dosažení ambiciózního cíle emisní neutrality v roce 2050.

Základem procesu přechodu jsou rozhodnutí přijatá v rámci Pařížské dohody. Už to ale není jen o ochraně klimatu. Válka na Ukrajině ukázala, že úsilí o zvýšení energetické bezpečnosti, včetně snížení závislosti na surovinách z Ruska, je stejně důležité. V souladu s přijatou diverzifikační strategií proto ORLEN rozšiřuje své importní portfolio založené na dodávkách ropy a plynu z různých regionů světa. Strategická aliance se Saudi Aramco zajistí skupině dostatek ropy na pokrytí zhruba 45 % celkové poptávky všech rafinérií skupiny ORLEN. Kontrakt podepsaný s americkou společností Sempra Infrastructure na příjem jednoho milionu tun LNG umožňuje další diverzifikaci portfolia a dodávek plynu.

Regionální lídr zelené transformace se širokým portfoliem obnovitelných zdrojů

Skupina ORLEN plánuje investovat více než 25 miliard EUR (přibližně 600 miliard korun) do zelených projektů se silným zaměřením na obnovitelné zdroje. Kapacita její výroby energie z obnovitelných zdrojů by měla vzrůst čtyřnásobně na 9 GW instalovaného výkonu do roku 2030. Skupina chce rozvíjet projekty obnovitelné energie na pevnině i na moři jak v Polsku, tak na mezinárodních trzích. Její plány zahrnují investice do pobřežních (zejména v Baltském a Severním moři) a pevninských projektů větrných elektráren, fotovoltaiky, zařízení pro skladování energie a výroby elektřiny z vodních elektráren.

ORLEN aspiruje na pozici středoevropského lídra ve výrobě bioplynu a biopaliv. Do roku 2030 plánuje provozovat silnou skupinu bioplynových stanic produkujících celkem 1 miliardu m3 bioplynu. V segmentu biopaliv hodlá skupina ORLEN vyrábět více než 3 miliony tun biosložek ročně. Skupina navýšila své plány v oblasti elektrické mobility: hodlá realizovat ambiciózní mezinárodní strategii elektrické mobility se zaměřením na polský, český a německý trh, v rámci které počítá s vybudováním více než 10 000 nabíjecích bodů.

ORLEN se chce stát regionálním lídrem ve výrobě, dopravě, distribuci a využití obnovitelného vodíku s uplatněním pro průmysl i mobilitu s ambicí dosáhnout výrobní kapacity přesahující 130 tisíc tun ročně. ORLEN také plánuje investovat do infrastruktury pro zachycování a zpracování uhlíku s cílem dosáhnout mimo jiné svých cílů v oblasti dekarbonizace. Cílem je zachytit asi 3 miliony tun emisí CO2 ročně. Plány skupiny zahrnují také investice do jaderné energetiky. Do roku 2030 hodlá mít ORLEN jeden malý modulární reaktor (300 MW instalovaného výkonu) a má potenciál v následujících letech instalovat další malé modulární reaktory.

Maximalizace zisků ze stávajících obchodních oblastí

Aktualizovaná strategie skupiny ORLEN klade velký důraz na posílení její pozice klíčového hráče v sektoru produkce plynu ve střední Evropě a také na investice do posílení produkce v Norsku (na více než 12 miliard m3 plynu do roku 2030). Skupina se chce etablovat jako osvědčený dodavatel plynu v regionu prostřednictvím nových smluv o dodávkách LNG a budováním flotily vlastních a pronajatých přepravců LNG.

ORLEN také posílí svou pozici provozovatele vysoce konkurenceschopného portfolia rafinérských aktiv ve střední Evropě. Dalším klíčovým aspektem je vybudování silného petrochemického segmentu (výroba pokročilých a specializovaných produktů) s rostoucím podílem na celkovém produktovém mixu skupiny (přes 25 % v roce 2030). Ve spolupráci se společností Saudi Aramco se plánuje také výstavba nového závodu, který by byl integrován do rafinérského segmentu a doplnil by portfolio skupiny ORLEN.

V sektoru konvenční výroby elektrické energie usiluje ORLEN o rozvoj portfolia aktiv, která budou zahrnovat paroplynové jednotky, včetně nových projektů zajišťujících dekarbonizaci a rovnováhu polské energetické soustavy. Jedná se zejména o náhradu zastaralých uhelných elektráren a kogeneračních závodů. Například v České republice v Litvínově je plánována výstavba nového paroplynového zdroje energie. V konečném důsledku má skupina ORLEN v úmyslu provozovat v roce 2030 asi 4 GW instalovaného výkonu v paroplynových zdrojích.

V maloobchodním segmentu si ORLEN klade za cíl upevnit svou pozici předního poskytovatele široké škály energetických produktů na středoevropském trhu. Strategie počítá s rozšířením maloobchodní sítě na 3 500 čerpacích stanic a s dalšími investicemi do energií budoucnosti: nízkoemisních paliv a elektrické mobility.

Stabilní finanční základy s progresivní dividendovou politikou

Strategie skupiny ORLEN je založena na přesném finančním modelu. Rozmanité zdroje tvorby hodnot zaručují stabilní obchodní růst. Umožní skupině posílit její odolnost vůči výkyvům trhu a realizovat přidanou hodnotu ve všech oblastech energetické transformace. Dosažení strategických cílů pomůže zdvojnásobit základní povozní zisk (EBITDA) skupiny na téměř 13 miliard eur (přibližně 310 miliard korun). Polovina růstu bude tažena novými investičními projekty v souladu s dlouhodobými technologickými, spotřebitelskými a environmentálními trendy.

Navzdory ambiciózním investičním plánům počítá strategie skupiny ORLEN také s rozdělením zisku akcionářům. S aktualizací strategie skupina zavádí novou, atraktivnější dividendovou politiku. V souladu s novou politikou bude ORLEN provádět roční výplaty dividend ve výši rovnající se 40 % provozního peněžního toku upraveného o investice generovaného skupinou ORLEN v předchozím finančním roce. Distribuční částka nebude nižší než základní (zaručená) dividenda, která byla pro rok 2022 stanovena na 4 polské zloté (přibližně 20 korun) na akcii a která se bude postupně zvyšovat každý rok o 0,15 polského zlotého (přibližně 0,75 korun), dokud v roce 2030 nedosáhne hodnoty 5,2 polského zlotého (přibližně 26 korun) na akcii. To znamená nárůst základní (garantované) dividendy až o 49 % během dekády.

Současně s ohledem na solidní výsledky oznámené skupinou za rok 2022 se představenstvo rozhodlo vydat počáteční doporučení vyplatit dividendu ze zisku za rok 2022 ve výši 5,5 polského zlotého (přibližně 27,6 korun) na akcii. Závěrečné doporučení potvrzující tuto částku bude vydáno, jakmile bude představenstvem a dozorčí radou schválena auditovaná výroční zpráva skupiny ORLEN za rok 2022.

www.orlen.pl