MENU

Spolana modernizovala výrobu granulovaného síranu amonného

Spolana modernizovala výrobu granulovaného síranu amonného
Areál spol. SPOLANA

Neratovická společnost SPOLANA s.r.o. zmodernizovala výrobu granulované formy zemědělského hnojiva síranu amonného. Tento produkt nese obchodní označení Spolsan® G a doplňuje stávající, krystalickou formu tohoto hnojiva, kterou Spolana nabízí pod jménem Spolsan® S. Produkt Spolsan® G je určen pro široké použití v zemědělství. Hodí se jak pro zahrádkáře, tak pro použití ve velkoobjemové zemědělské výrobě. Spolana plánuje v tomto roce vyrobit 45 tisíc tun tohoto produktu. Investice do modernizace výrobní technologie přesáhla 25 milionů Kč.

Vracíme se na trh s hnojivem určeným k přímému použití. Jde o první krok v rozvoji produktové škály vícesložkových hnojiv na bázi síranu amonného. Tímto krokem rozšiřujeme své produktové portfolio a zvyšujeme své exportní schopnosti, “ vysvětlil Piotr Kearney, generální ředitel Spolany.

Projekt revitalizace zařízení pro výrobu síranu amonného je součástí projektu mateřské skupiny ORLEN, který je zaměřen na výrobu ekologicky nezávadných dusíkatých průmyslových hnojiv. Tato certifikovaná hnojiva jsou v celém svém životním cyklu od výroby až po použití bezpečná a vůči životnímu prostředí a zdraví lidí neutrální a splňují tak přísné požadavky bezpečnostního programu Product Stewardship vyhlášeného mezinárodní asociací Fertilizers Europe. 

Modernizací výrobní technologie došlo k výraznému zlepšení kvality vyráběného produktu a celý výrobní proces je nyní maximálně šetrný vůči životnímu prostředí, “ uzavřel Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.

www.orlenunipetrol.cz