MENU

Středoškoláci v Železném Brodě se budou učit výrobu nanovláken na zařízení za 1,7 milionu korun

Středoškoláci v Železném Brodě se budou učit výrobu nanovláken na zařízení za 1,7 milionu korun
Výroba nanovláken

V roce 2021 se zrodila spolupráce mezi libereckou firmou Elmarco, zabývající se vývojem nanotechnologií, a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě, a vznikla specializace oboru Aplikované chemie s názvem Nanotechnologie a polymery. Letos firma škole věnovala laboratorní zařízení NanospiderTM, na kterém si studenti vyzkouší, jak probíhá výroba nanovláken. To se jim bude hodit v budoucnu, pokud se rozhodnou obor dále studovat na vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání v oboru.

Nanovlákna sehrávají roli v mnoha zásadních oblastech lidského působení. Je tedy důležité školit odborníky na nanotechnologie, protože poptávka po nich se bude logicky zvyšovat. Spolupráce mezi firmou Elmarco a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě dospěla k dalšímu významnému kroku, jímž se stalo předání laboratorního zařízení NanospiderTM, na němž si středoškoláci vyzkouší, co obnáší výroba nanovláken.

Zařízení bude studentům sloužit jako školní vzdělávací pomůcka, “ upřesňuje Karolína Pittnerová, marketingová specialistka firmy Elmarco. „Stroj v hodnotě 1,7 milionu Kč budou žáci využívat v laboratorních cvičeních, tím pádem se již během studia seznámí s procesem výroby nanovláken a přípravou roztoků polymerů.“ Absolventi na zařízení získají nezbytnou praxi, kterou využijí při budoucím uplatnění v atraktivním oboru vývoje nanotechnologií.

Přínos významu přesahujícího liberecký region

Zařízení NanospiderTM bylo v březnu 2023 oficiálně předáno Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, a to za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, jednatele Elmarca Miloslava Masopusta a ředitele školy Jana Háska. Všichni zúčastnění se shodli na důležitosti propojení technologických podniků se vzdělávací institucí.

Zařízení Nanospider
Zařízení Nanospider

Dlouhodobě jsme sledovali problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu, který by se orientoval v nanotechnologiích a zároveň byl schopný pracovat s laboratorním zařízením, “ vysvětluje Miloslav Masopust, jednatel společnosti Elmarco. Tento problém má vyřešit právě reálná praxe v rámci praktické výuky. „Připravovat studenty jako potenciální členy našeho týmu již během studií je pro nás velmi efektivní. Mohou k nám potom nastoupit již s určitým penzem zkušeností a znalostí získaných u nás, “ doplňuje Miloslav Masopust. Středoškolská praxe na přístroji, který běžně obsluhuje kvalifikovaný personál technologického podniku, absolventovi výrazně zvýší příležitost uplatnit se na trhu práce.

S tím souhlasí i hejtman Martin Půta. „Kvalitní vzdělání umožní studentům vybrat si dobré zaměstnání, což přinese ve výsledku lepší život do celého regionu. Propojení výrobní a vzdělávací sféry považuji za velice důležité. Proto například neustále pokračujeme v budování Center odborného vzdělávání při našich středních školách a dbáme o to, aby poskytovala žákům dobré podmínky pro studium. Tento záměr se nám daří naplňovat, o čemž svědčí to, že o absolventy odborných středních škol mají firmy zájem již během jejich studia a po jeho ukončení jim nabízejí pracovní místa. Nanovlákna jsou technologií budoucnosti a šíří dobré jméno regionálních vědců a výzkumníků do celého světa. A já jim za to děkuji, “ dodává hejtman Libereckého kraje.

Svůj pohled připojuje také ředitel školy Jan Hásek: „Cílem propojení odborné teorie s praxí je na reálné situace připravený absolvent, studující u odborně erudovaných učitelů participujících na progresi vývoje průmyslu a reálných potřeb společnosti plynoucích z praxe. Praxe, to je oboustranná spolupráce škol a firem. Školství je služba lidí lidem, průmyslu, pokroku ve vědě a odborně vedenému experimentu. Systém školství je nutné neustále průběžně inovovat technickou vybaveností a formálně i obsahově přizpůsobovat současné progresi vývoje společnosti, ale každá inovace s sebou nese i nutné investice. Financování školství vyžaduje především zapojení státu hospodařícího s daňovými odvody firem, neboť spolupracující firmy i po zdanění svých výnosů státnímu školství už nyní významně pomáhají a není možné, aby ve všem suplovaly stát, “ završuje ředitel školy.

Liberecký kraj jako epicentrum vývoje nanotechnologií

Liberecký kraj je právem považován za kolébku nanotechnologií. S nanovlákny se tu sice experimentovalo již od poloviny 20. století, ale teprve objev profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu na Technické univerzitě v Liberci umožnil výrobu netkané textilie tvořené nanovlákny v průmyslovém měřítku. Firma Elmarco tuto technologii, příznačně pojmenovanou NanospiderTM, neustále vyvíjí a své průmyslové linky vyváží do celého světa.

www.elmarco.cz